Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese

Nr. i autoriteteve shites Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i ankandeve te shpallur Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i ankandeve te shpallur me fitues Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
63 192 954 1,455,469,425 379 376,056,163 254,985,874

Lista e ankandeve

Objekti i ankandit Vlera fillestare Leke Autoritet Prokurues Statusi i Ankandit
Shitje me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Shkumbini” Sh.A në masën 80% 4,000,000 Qeverisja Vendore Peqin Njoftuar fituesi
Shitja në ankand e 70 % të aksioneve të Shoqërisë Tregtare Sportive "Akademia e Futbollit Elbasan” Sh.A. 13,838,600 Qeverisja Vendore Elbasan Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 2, Rrënjë Shqope, sasia 200 kv
20,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Njoftuar fituesi
Shitja e materialit skrap 1,158,560 Qeverisja Vendore Dibër Ankand i shpallur
Vjelja dhe grumbullimi i kërpudhave dhe tartufit që do të mblidhen dhe grumbullohen në ngastrat ekonominë pyjore, Malësia Kavajë. 2,500 Qeverisja Vendore Kavajë Njoftuar fituesi
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti I , Fruta Gështenje, sasia 500 Kv
250,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 3, Boçe Pishe, sasia 500 kv
250,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 4, Gjethe sherbele, sasia 150 kv
22,500 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 5 ,Herbë e llojit Trumzë, sasia 500 kv
100,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines (degeza te gjelberta me dhe pa lule) ne territorin e Bashkise Fier” 700 kv (te pasqyruara ne tabele) dhe me vlere fillestare ankandi 700 000 lekë (shtateqind mije). 700,000 Qeverisja Vendore Fier Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret
Loti i parë, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 50/a , 48/a, lloji drusor Ah, në sasinë 138.14 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 29.805 m3 lëndë punimi e hollë dhe 1805.52 m3 dru zjarri.Totali 1973.465 m3
2,819,670 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret
Loti i dytë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 47/b, 89/a, lloji drusor Ah, në sasinë 43.286 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 7.35 m3 lëndë punimi e hollë dhe 845.88 m3 dru zjarri. Totali 896.516 m3
673,729 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret
Loti i tretë, në Ekonominë pyjore Vidhan –Skënderbegas , ngastra 18/a , 19/a, lloji drusor Pishë e zezë, në sasinë 117.178 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 30.311 m3 lëndë punimi e hollë dhe 73.883 m3 dru zjarri. Totali 221.372 m3
519,527 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Bashkia Gramsh do të shesë në ankand skrap hekuri, të dalë /përfituar nga nxjerrja jashtë përdorimi të mjeteve të transportit, makinerive e mallrave në inventar të bashkisë. Sasia 79 220 kg/skrap 2,749,730 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:
Loti I , Fruta Gështenje, sasia 500 Kv
250,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:
Loti 2, Rrënjë Shqope, sasia 200 kv
20,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:
Loti 3, Boçe Pishe, sasia 500 kv
250,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:
Loti 4, Gjethe Sherbele
22,500 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:
Loti 5, Trumzë Herbë
100,000 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Ankand i shpallur
“Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret”.
Loti i parë, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 91/a , 92/a, 95/a dhe 107/a , lloji drusor Ah,Pishë e zezë,Bredh, në sasinë 352. 658 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 57.004 m3 lëndë punimi e hollë dhe 3203.578 m3 dru zjarri.Totali 3613.24 m3
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data