Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
8 117 225 24,911,396,834 204 6,209,980,288 21,644,514,164

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RIFORCIMI I NJESIVE TE BANIMIT NE NDERTESAT (PALLAT) DHE BANESAVE INDIVIDUALE NE KUADER TE PROCESIT TE RINDERTIMIT, NE TERRITORIN E BASHKISE LEZHE” (Programi i Rindertimit) 6,283,246 Lidhur Kontrata MCE 6,200,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 1” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata 2 T SHPK 32,261,705.00
Qeverisja Vendore Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 8 dhe Njësinë Administrative Nr.10” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Edonil” shpk &”Desaret Company” shpk 26,621,963.00
Qeverisja Vendore Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 5, Njësinë Administrative Nr. 11, Njësinë Administrative Nr. 13 dhe Njësinë Administrative Nr.14” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata Inerti SHPK 28,000,716.00
Qeverisja Vendore Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 2 dhe Njësinë Administrative Nr.3” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k 26,940,666.00
Qeverisja Vendore Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 7, Njësinë Administrative Nr. 9 dhe Njësinë Administrative Nr.12” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata SHANSI INVEST 26,555,974.00
Qeverisja Vendore Lezhë “Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat) dhe banesave individuale ne kuader te procesit te rindertimit, ne Territorin e Bashkise Lezhe”. (Programi i Rindërtimit) 503,024,890 Lidhur Kontrata “LODI CONSTRUCTION” Shpk &“ULZA” Shpk 501,688,100.00
Qeverisja Vendore Krujë Hartimi i projektit te nderhyrjeve rehabilituese/pershtatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore ne Bashkine Krujë ne kuader te rindertimit. (Programi i Rindërtimit) 64,047,500 Lidhur Kontrata ERALD –G ” sh.p.k & ‘’ENGINEERING CONSULTING GROUP’’ sh.p.k 63,746,100.00
Qeverisja Vendore Kavajë Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e struktures së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore. (Programi i Rindërtimit) 73,699,921 Lidhur Kontrata Arena MK shpk & NG Structures shpk & Infratech shpk 73,500,000.00
Qeverisja Vendore Durrës Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 59,968,150 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Tiranë Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 827,723,127 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 12,000,000 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti IV “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”. (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi A & E Engineering SHPK 1,770,000.00
Qeverisja Vendore Lezhë Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: “Rikonstruksion i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga termeti i dates 26.11.2019, ne Bashkine Lezhe”. (Programi i Rindërtimit) 2,910,776 Lidhur Kontrata HE & SK 11 11 2,900,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Programi i Rindertimit) 143,453,832 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni D) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Curri” shpk & “Xhengo” shpk 199,800,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 3 në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk & “Arb&Trans-2010” shpk 441,923,450.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni C) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk 545389829.90
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni A) në zonën zhvimore “Kombinat”” ((Programi i Rindërtimit)) Lidhur Kontrata “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk 512,482,994.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni B) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk 541,400,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Lidhur Kontrata A & E Engineering SHPK 3,578,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni B) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Lidhur Kontrata A & E Engineering SHPK 3,850,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni D) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Lidhur Kontrata “Infratech” shpk & “Arkimade” shpk & “Vler Invest” 1,440,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni C) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Lidhur Kontrata “Tower” shpk & ''Sphaera'' shpk 3,872,000.00
Qeverisja Vendore Durrës Mbikqyrje Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të cilat janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para. (Programi i Rindertimit) 2,970,171 Lidhur Kontrata ERALD-G SHPK 2,660,127.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 5 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Ante Group” shpk & “AGB 3” shpk & “L.T.E Construction shpk” shpk & “Mane/TCI” shpk 521,391,087.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 5 (Seksioni B) në zonën zhvimore “Kombinat”(Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata Ferro Beton & Construction Co” shpk & “Inerti” shpk 520,194,114.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 6 (Seksioni A) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Progeen” shpk#“Kurti-07” shpk#“Sina 98” shpk 479,484,400.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 6 (Seksioniill B) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata SALILLARI SHPK 605,607,500.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 6(Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Lidhur Kontrata A & E Engineering SHPK 3,350,000.00

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data