Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
8 123 247 29,944,708,625 215 10,685,159,957 26,096,645,327

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Loti VII: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract BE – IS SH.P.K & ERGI & 2T 110,697,492.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti I “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 1,595,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti V “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 1,580,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti II “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract “Taulant” shpk & “Abkons’’ shpk 1,600,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti III “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “Zeta Konsult” shpk 2,236,500.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti VII “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “Zeta Konsult” shpk 1,790,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti VI “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract “Taulant” shpk & “Abkons’’ shpk 1,789,000.00
Local Unit Lezhë Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe (Loti II). (Programi i Rindertimit) 1,415,686 Signed the Contract MCE 1,400,000.00
Local Unit Durrës “Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 59,968,150 Signed the Contract KOMBEAS SHA 59,855,641.00
Local Unit Mirditë Punime rindertimi ne "Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa(pallate), Rikonstruksionit te objekteve arsimore dhe publike si dhe pergatitja e shesheve te ndertimit per banesat individuale,bashkia Mirdite (Programi i Rindertimit) 623,224,034 Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 879,312 Signed the Contract ARKIMADE & SPAHERA 700,849.00
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nentokë, rruga “Abdyl Ypi” nr.3, kod GIS 46” (Programi i Rindertimit) 2,663,280 Signed the Contract TAULANT SHPK 2,118,206.00
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Neki Libohova” nr.70 kod GIS 5061, 5063” (Programi i Rindertimit) 2,465,318 Signed the Contract G B Civil Engineering 1,970,990.00
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092” (Programi i Rindertimit) 2,935,157 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 2,345,061.00
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 10-11 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, Rruga “Neki Libohova” nr.15, Rruga “Abaz Celkupa” nr.26, kod GIS 24907, 24923” (Programi i Rindertimit) 1,199,580 Signed the Contract ERALD-G SHPK 946,892.00
Local Unit Lezhë Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe. (Loti II). (Programi i Rindertimit) 92,506,912 Signed the Contract “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” & “DESARET COMPANY” Shpk 92,410,112.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092 (Programi i Rindertimit ) 247,212,772 Signed the Contract EURO-ALB Shpk & LLAZO Shpk & ED KONSTRUKSION Shpk 247,158,153.00
Local Unit Kamëz Perdorimi i fondit te rindertimit per riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat) (Programi i Rindertimit) 223,232,381 Signed the Contract ”BRITANIA” shpk & ”COLOMBO” shpk & ”NDERTIM” shpk 223,019,964.00
Local Unit Kamëz Loti 10: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Riforcimit te njesive te banimit ne ndertesa (pallat)(Programi i Rindertimit) 2,156,914 Signed the Contract “DRICONS” shpk & “LAND & CO” shpk 1,808,182.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Neki Libohova” nr.70 kod GIS 5061, 5063 (Programi i Rindërtimit) 204,438,060 Signed the Contract EURO-ALB Shpk & LLAZO Shpk & ED KONSTRUKSION Shpk 204,334,356.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje, Riforcim godinat 37, 39, Lagja 13, pranë pistës Iliria, kod GIS 5934, 5933, godina 8 kate + bodrum, lagja nr.3, Rruga Egnatia, kod GIS 27258 ”, në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 820,134 Cancelled Procurement
Local Unit Kavajë Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta ne ndërtesa (Programi i Rindërtimit) 346,224,318 Signed the Contract SHKELQIMI 07 SHPK 342,476,805.00
Local Unit Kurbin Hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të objekteve me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore për njësitë individuale të banimit në Bashkinë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 5,142,500 Signed the Contract NET-GROUP 4,988,225.00
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RIFORCIMI I NJESIVE TE BANIMIT NE NDERTESAT (PALLAT) DHE BANESAVE INDIVIDUALE NE KUADER TE PROCESIT TE RINDERTIMIT, NE TERRITORIN E BASHKISE LEZHE” (Programi i Rindertimit) 6,283,246 Signed the Contract MCE 6,200,000.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 1” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract 2 T SHPK 32,261,705.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 8 dhe Njësinë Administrative Nr.10” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Edonil” shpk &”Desaret Company” shpk 26,621,963.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 5, Njësinë Administrative Nr. 11, Njësinë Administrative Nr. 13 dhe Njësinë Administrative Nr.14” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Inerti SHPK 28,000,716.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 2 dhe Njësinë Administrative Nr.3” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k 26,940,666.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 7, Njësinë Administrative Nr. 9 dhe Njësinë Administrative Nr.12” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract SHANSI INVEST 26,555,974.00
Local Unit Lezhë “Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat) dhe banesave individuale ne kuader te procesit te rindertimit, ne Territorin e Bashkise Lezhe”. (Programi i Rindërtimit) 503,024,890 Signed the Contract “LODI CONSTRUCTION” Shpk &“ULZA” Shpk 501,688,100.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data