Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
224 1391 5,973 70,715,629,646 4,480 45,927,547,001 39,907,902,581

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Përmirësim (Upgrade) i sistemit informatik të monitorimit të sigurisë së Digave për Digat e Kaskadës së lumit Drin: Diga HEC Fierzë, Diga HEC Koman dhe Digat e Zadejës dhe Rragamit HEC Vau Dejës 28,847,000 Njoftuar Fituesi DIVITECH SHPK 27,450,600
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Rinovimi i sistemit të mbrojtjes për 2(dy) agregatë me vendosje / konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET 65,000,000 Njoftuar Fituesi DIVITECH SHPK 61,800,000
Albanian Gas Service Company Sh.a Siguracioni ndaj të tretëve 14,950,000 Lidhur Kontrata INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Rikonstruksion i Rrjetit TM/TU dhe i kabinave elektrike Linja TM Fideri F32, Kabinat tip box dhe Rrjeti TU me kabell ABC per kthimin nga 6 ne 20 KV te Fiderit 101 te Nenstacionit Mezes. 213,948,000 Lidhur Kontrata “Red & Black” sh.p.k & "METEO" sh.p.k 196,738,686
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Blerje matesa elektronike 1 dhe 3 fazor 199,989,175 Lidhur Kontrata VUHO 2018 192,016,000
Sh.A Albpetrol Blerje pjesë këmbimi 2,941,400 Njoftuar Fituesi A R B L E V 2,925,000
Sh.A Posta Shqiptare Realizimi i zhvendosjes së Makinerisë së Automatizimi i Zyrës së Kembimit, nga ambjenti ekzistues në ambjentin e ri të Filialit Qendra Tranzite, Shark, Vorë 2,600,000 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje Instrumenta prerës prej çeliku dhe gurë abraziv 1,503,147 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje bateri 1,317,200 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mirëmbajtje e impjanteve të godinës së OST sh.a. 10,000,000 Shpallur Procedura
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Furnizim - instalim eskavator special dhe grejfer hidraulik në Hec Koman 150,000,000 Shpallur Procedura
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje 8 (tetë) automjetesh per nevojat e Njesive Prodhuese dhe KESH Qender 40,000,000 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje karburanti 50,000,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Fiderat e rinj 20 KV te Nenstacionit Vore 198,830,262 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres “Zgjerim rrjeti 20 kV në Agjensinë Shijak me kabina dhe rrjeti TU të ri, përfshirë kryesisht zonat e mbuluar nga fiderat 6 kV nr.24 Shkozet si dhe Furnizimi me tension 20kV I bizneseve ne rrugen Durres-Shijak dhe mbulimi me TU i abonenteve familjare per 192,601,245 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Kthim ne 20 KV i nje pjese te Fiderit 126 Nenstacioni Kinostudio, Tirane 189,973,520 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Ndertim i nje fideri te ri kabllor TM, si furnizim linje e dyte per Aeroportin Kukes 36,902,581 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Rikonstruksion i Fiderit A8 nga ajrore ne kabllore 150,655,599 Njoftuar Fituesi “BE - IS” sh.p.k & "2T“ sh.p.k 149,312,121
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Loti II – “Certefikimi ISO 27001 per sigurine e informacionit ne OST sh.a.” 1,400,000 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje rripa trapezoidale 2,758,065 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje bojë printeri dhe fotokopje 987,620 Shpallur Procedura
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Licensa Microsoft + shërbime të ndryshme për 2 vite 30,000,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Cerrik, ndertim i kabines se re shtyllore Shtemaj 1 dhe rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Shtemaj 1 86,465,754 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Punime civile për trakte dhe linja 110 kV në Njësitë Operative 19,877,474 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU Tropojë 46,394,821 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Upgrade në infrastrukturën aktuale dhe mirembajtje te Data Center ne Primacy Site dhe DR Site 184,775,000 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Pajisje për mirëmbajtjen e Nënstacioneve 89,700,000 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje lëndë djegëse e lëngët për përdorim teknik dhe industrial (solar) 12,896,535 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti II " 191,692,220 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti I " 222,289,271 Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data