Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 1462 8,280 29,972,192,937 5,798 26,529,516,540 23,027,590,382

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tropojë Blerje artikuj ushqimore per kopshtet dhe çerdhen e femijeve 1,000,000 Signed the Contract Nazmi Murataj 975,438.00
Local Unit Shijak Asistence teknike, Trajnim, Projekt GIS, Rregulla dhe Standarde Teknike për Punët me Pasuritë e Paluajtshme në funksion të stabilizimit të titujve me ligjin 7501 dhe regjistrimin e parë për zona të vecanta. 4,100,000 Signed the Contract INVENT SHPK + GEO CONSULTING SHPK 4,050,000.00
Local Unit Tiranë Loti i dytë: Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për ekonominë pyjore Baldushk 8,635,805 Signed the Contract Diava Consulting 8,482,500.00
Local Unit Tiranë Loti i parë: Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për ekonominë pyjore Rove-Lunxh 9,007,460 Signed the Contract Diava Consulting 8,720,000.00
Local Unit Tiranë Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 10,000,000 Announced the Winner Nazeri 2000 SHPK 9476755.14
Local Unit Tiranë Hartimi i Projekt - Preventivit të zbatimit të objektit : Ndërtim i zyrave qëndrore të Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a 8,000,000 Signed the Contract SON Engineering & Construction Shpk - A&E Engineering Shpk 7,985,600.00
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Shërbim verifikim dhe vulosja e matësave Signed the Contract Noa Control
Local Unit Malësi e Madhe Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Signed the Contract Kastrati Shpk - Kastrati Sha
Local Unit Fier Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Shërbim për rikonstruksionin e rrugëve të Bashkisë Fier. Signed the Contract AGBES CONSTRUKSION
Local Unit Elbasan Loti V " Mbrojtje nga "Përroi i Muçanit" të tokës bujqësore Fshati Muçan dhe ndërtim ure shërbimi për tokat bujqësore,Njësia Administrative Tregan." 1,057,694 Signed the Contract BLERIMI SHPK 772,045
Local Unit Elbasan Loti III " Mbrojtje nga "Përroi i Vrrushës",të tokës bujqësore fshati Kryezjarr (faza e II-të), dhe ndërtim ure shërbimi për tokat bujqësore fshati Gjergjan,Njësia Administrative Gjergjan. 1,220,910 Signed the Contract BLERIMI SHPK 891,318
Local Unit Elbasan Mbrojtje nga " Përroi i Postakavës" dhe "Përroi i Kushës"të tokës bujqësore fshati Kusarth dhe Balëz,Njësia Administrative Bradashesh 1,221,177 Signed the Contract BLERIMI SHPK 891,524
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Signed the Contract ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Tiranë "Shërbim printimi fatura uji" 19,190,164 Announced the Winner ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK 18505854.9
Local Unit Elbasan Loti IV " Mbrojtje nga "Përroi Papër" të tokës bujqësore Fshati Pajun (faza II-të) dhe ndërtim ure shërbimi për tokat bujqësore fshati Vidhas, Njësia Administrative Papër" 5,475,084 Signed the Contract FLED SHPK 3,688,520
Local Unit Elbasan Loti II " Mbrojtje nga Përroi " Gurra Shushicë" dhe Përroi " Shalthatë" të tokës bujqësore fshati Shushicë dhe ndërtim ure shërbimi për tokat bujqësore fshati Shushicë dhe mbrojtje tokës bujqësore fshati Shelcan,Fushë-Buall dhe Polis valë ,Njësia Admini 3,256,804 Signed the Contract FLED SHPK 2,160,148
Local Unit Elbasan Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Internet falas per banoret e te gjitha Njesive Administrative dhe qendren e qytetit te Elbasanit Signed the Contract ALBTELECOM SHA
Local Unit Tiranë Blerje e sistemit ajror pa pilot fotografik (uas), laptop per punime inxhinierike per Bashkine Tirane. 6,499,999 Re-Proclaimed and Signed the Contract A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 6,480,000.00
Local Unit Elbasan Blerje dhe vendosje pajisje sigurie elektronike për rritjen e sigurisë publike. 14,797,000 Signed the Contract AlbaScan 14,700,000.00
Local Unit Durrës Ndërtim shkolla 9 vjeçare Qerret 74,344,000 Signed the Contract RAJLI NDERTIM 47,461,636.00
Local Unit Shkodër Blerje karburanti 1,014,956 Signed the Contract A&T 1,014,956.00
Local Unit Fier Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare Anastas Laska, fshati Libofshe, NJ.A Libofshe, Fier 26,533,556 Signed the Contract AVDULI SHPK 17,975,861.00
Local Unit Durrës Rikualifikimi i hapesirave publike tek zona e plazhit te shkembi Kavajes 194,969,000 Signed the Contract BOSHNJAKU B SHPK - CAUSHI SHPK 120,728,968.00
Local Unit Tiranë Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". 75,745,805 Signed the Contract ARB & TRANS-2010 & KUPA SHPK 70,278,075.00
Local Unit Kukës SHERBIM I REGJISTRIMIT FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE NJA SHTIQEN 8,261,600 Signed the Contract Zenit 06 SHPK & PALMA CONSTRUCION SHPK 8,250,700.00
Local Unit Vlorë Prishje dhe pastrim objekti i "Ish Frigoriferit Vlore" dhe sistemimi i sheshit 15,000,116 Signed the Contract Inerti SHPK 14,877,880.00
Local Unit Tiranë Shërbim Konsulence Për Rivlerësimin e aktiveve të Qëndrueshme. 16,352,000 Signed the Contract STUDIO LOAD SHPK & GoldsMath  SHPK & Crowe AL SHPK & MAGNUM OPUS GROUP SHPK 14,851,200.00
Local Unit Shijak Blerje pjesë këmbimi për mjetet e bashkisë Shijak Signed the Contract Besnik Meçi
Local Unit Tiranë Loti II - Blerje bulmet, qumësht, djathë, gjizë 59,495,617 Signed the Contract DELTA DONI 53,477,500.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data