Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 1461 8,279 29,971,067,937 5,797 26,528,391,540 23,026,780,190

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Roskovec RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES 9-VJECARE VELMISH 48,092,791 Signed the Contract 2Z KONSTRUKSION SHPK & ARKONSTUDIO SHPK & B93 II 48,074,481.00
Local Unit Tiranë Ndërtimi i rrugëve të bllokut pranë ish Astirit 58,416,487 Signed the Contract 4 A -M SHPK 52,573,402.00
Local Unit Fier Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Shërbim për rikonstruksionin e rrugëve të Bashkisë Fier. Signed the Contract AGBES CONSTRUKSION
Local Unit Elbasan Furnizim vendosje kufizues shpejtesie per Ashp-ne 1,920,000 Signed the Contract ZEQIRI SHPK 1,440,000
Local Unit Kavajë Sistemim asfaltim i rruges Synej-Bago 12,297,735 Signed the Contract BIBA-X SHPK 11,806,170.00
Local Unit Sarandë Sistemim i rrugës nga Tirana Bank drejt liqenit në Ksamil 5,658,333 Signed the Contract JODY COMPANY SHPK 5,584,750
Local Unit Tiranë Regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë 48,587,089 Signed the Contract ABKONS 45671863.5
Local Unit Tiranë Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore të Bashkisë Tiranë 8,489,691 Signed the Contract KLAJGER KONSTRUKSION SHPK 7,451,640.00
Local Unit Përmet Blerje klor 1,774,502 Announced the Winner ATLANTIK 3 1,774,500.00
Local Unit Tiranë Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 22,646,440 Signed the Contract SENKA SHPK 21,060,617.00
Local Unit Vlorë Blerje kapak pusetash metalik dhe zgarash kuneta shiu viti 2018 5,891,700 Signed the Contract STE-LA 2000 SHPK 5,700,000
Local Unit Tiranë Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 588,807 Signed the Contract Tower SHPK & DRICONS 567,519.79
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Shërbim verifikim dhe vulosja e matësave Signed the Contract METRO - Alb12
Local Unit Tiranë Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". 13,067,489 Signed the Contract Ergi SHPK 10294126.5
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i rrjetit semaforik ekzistues dhe ndërtimi i nyjeve të reja semaforike për akset "Mbikalim-Kombinat 23,764,873 Signed the Contract ITE.GrupSHPK 22,514,000.00
Local Unit Tiranë Loti i pestë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni", 339,700 Signed the Contract INFRATECH SHPK 303,427.09
Local Unit Tiranë Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, 1,554,420 Signed the Contract INFRATECH SHPK 1,466,438.78
Local Unit Kavajë NDERTIMI I SHKOLLES 9-VJECARE, QERRET, KAVAJE 74,982,402 Signed the Contract BOSHNJAKU.B & KEVIN CONSTRUKSION 56,817,552.00
Local Unit Fier Vendosje impiante gazi ne kuzhinat e kopshteve, çerdheve e shkollave 1,821,035 Signed the Contract K.M.K 1,733,270.00 
Local Unit Tiranë Blerje aktivitete të ndryshme për Bashkinë Tiranë për periudhën 2019-2021. 45,000,000 Announced the Winner PROSOUND & DIXHI PRINT - AL
Local Unit Fier Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Shërbim për rikonstruksionin e rrugëve të Bashkisë Fier. Signed the Contract AGBES CONSTRUKSION
Local Unit Shkodër Rikonstruksion i rruges "Rragam Sheldi" Loti 1 16,638,245 Signed the Contract SMO VATAKSI SHPK&SMO UNION SHPK 11,696,127
Local Unit Tiranë "Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit 3,791,563 Re-Proclaimed and Signed the Contract I.A.S. Industrial Air Solution 3,750,000
Local Unit Librazhd Hartim plani per mbareshtrimin e ekonomive pyjore Kostenje 3,201,980 Signed the Contract LORENCO & CO 3,196,000.00
Local Unit Fier Loti 5: Blerje mishi dhe nenproduktet e tij 8,125,496 Re-Proclaimed and Announced the Winner 4 S 7,191,000.00
Local Unit Selenicë Rehabilitim ikanalit nga rezervuari Petes Pjesor kryesot , dega Mavrove 15,434,712 Signed the Contract SHENDELLI SHPK 15,424,267.00
Local Unit Elbasan Internet falas per banoret e te gjitha Njesive Administrative dhe qendren e qytetit te Elbasanit 20,600,000 Announced the Winner ALBTELECOM SHA 18,900,000.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion rruga "Vllaznimi. 17,234,990 Signed the Contract NIKA SHPK 15,422,809
Local Unit Tiranë Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. 13,530,345 Signed the Contract “Viante konstruksion” 11902180.56
Local Unit Tiranë Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës 4,053,435 Re-Proclaimed and Signed the Contract FRAKULLI & Vellezerit Hysa 3,993,045

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data