Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 1453 8,253 29,971,300,337 5,786 26,528,391,540 23,026,171,443

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Fier Furnizim Vendosje Panele Fotovoltaik me shtylla per ndricim publik 162,498,000 Signed the Contract ELAL COM SHPK & BE-IS SHPK 157,464,000.00
Local Unit Sarandë Sistemim dhe betonim në rrugët e brëndshme të fshatit Cukë 3,416,666 Signed the Contract Ereda SHPK & Iliria/D SHPK 2,840,707.00
Local Unit Vlorë Rikonstruksion i Godinës të Kopshtit nr.3 12,485,689 Signed the Contract LEON KONSTRUKSION SHPK 10,608,536.00
Local Unit Dibër Blerje karburant (Naftë) per nevojat e Bashkisë Dibër, për vitin 2019. 10,833,333 Signed the Contract KASTRATI Marzh fitimi 7.8 %.
Local Unit Kavajë Ndertim Parku Rekreativ, FAZA II-te 24,995,616 Signed the Contract Vellezerit Hysa 24,715,421.00
Local Unit Kukës Rikonstruksion i shkolles 9 vjeçare fshati Fshat 18,447,584 Signed the Contract OUEN & Shpresa-Al SHPK 17,155,882.00
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Dibër Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit 5,969,212 Announced the Winner KEVENJO 5831852.9
Local Unit Maliq Ndërtim K.U.Z në Njësitë Administrative viti 2018 16,666,495 Re-Proclaimed and Signed the Contract Spektri SHPK 9,163,900.00
Local Unit Selenicë Rehabilitim , sistemim asfaltim i rruges Shkolla e mesme Qender 32,556,450 Signed the Contract B93 II Shpk - B 93 SHPK 30,916,320.00
Local Unit Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 2- Blerje Benzine Signed the Contract AROIL COMPANY
Local Unit Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte Signed the Contract AROIL COMPANY
Local Unit Tiranë Sistemimi dhe rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar 44,162,155 Signed the Contract Kthella SHPK 35,236,861.00
Local Unit Tiranë Studim projektim, për objektin: “Rikualifikim Urban i Bllokut që kufizohet nga rrugët ’’Kastriotët’’ - ’’Gramozi”-’’ E.Bashajve’’-’’Ramadan Citaku’’, 4,042,865 Signed the Contract NET-GROUP 3,950,000.00
Local Unit Tiranë Loti i II-të: Studim projektim, për objektin: “Rikonstruksion i rrugës ’’Selim Jegeni’’ dhe degëzimet e saj” 2,046,754 Signed the Contract InfraKonsult SHPK 1,965,000.00
Local Unit Tiranë Loti i III-të:Studim projektim, për objektin:’’Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare ’’1 Qershori’’ 1,682,100 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 1,680,000.00
Local Unit Tiranë Ndërtim kopsht & çerdhe e Integruar, Kodër Kamëz 33,333,333 Signed the Contract KLAJGER KONSTRUKSION SHPK &EVEREST SHPK 28,827,370.00
Local Unit Durrës Parkim per bicikleta ne qytet 2,491,000 Signed the Contract K.M.K 1,710,512
Local Unit Sarandë Sistemimi i varrezave të Metoqit & Gjashtë 1,293,333 Signed the Contract SAVRIKAL 1,109,025
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit 42,209,511 Signed the Contract INA 35,244,764.00
Local Unit Kamëz Ndertim Rruga "Drini"Lagja nr.1 bathore 96,939,210 Signed the Contract KLAJGER KONSTRUKSION SHPK&VARAKU.E SHPK 91,893,589.00
Local Unit Durrës Rikonstruksion rruge NJ.A Ishem 33,327,000 Signed the Contract SHKELQIMI 07 SHPK 20,750,000.00
Local Unit Durrës Rikonstruksion rruge NJ.A Manze 33,333,000 Signed the Contract SHKELQIMI 07 SHPK 20,026,532.00
Local Unit Vorë Rikonstruksion i rruges industriale prane Terminalit te Doganes se Tiranes Bashkia Vore 29,431,651 Signed the Contract CURRI SHPK 28,844,477
Local Unit Kamëz Korsi Biçikletash ne bulevardin blu 16,550,000 Signed the Contract K A C D E D J A SHPK 16,213,200
Local Unit Përmet Rikonstruksion i shkolles se mesme "Sami Frasheri"Permet. 72,310,465 Signed the Contract ALBA KONSTRUKSION 68672247.37
Local Unit Vlorë Ndërtimi i sallës së Këshillit Bashkiak Vlorë & sistem ngrohje 37,578,384 Signed the Contract C O L O M B O SHPK 37,074,545.00
Local Unit Tiranë Ndërtim i mikrohapësirave publike në Tiranë 52,675,820 Signed the Contract AURORA KONSTRUKSION   51,557,389.00
Local Unit Tiranë Shtim i sipërfaqeve të varrezave publike Sharrë 128,698,567 Signed the Contract GECI SHPK 121883207.78
Local Unit Korçë Sistemim,asfaltim dhe kanalizim i rrugëve në bllok banimi Lagjet 5 dhe 13 41,666,663 Signed the Contract SIMAKU SHPK & Artyka II SHPK 21925992.4

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data