Open Procurement Albania

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
296 48,222,656,845 217 30,598,977,554 28,794,884,514

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Projektim “Qendra e ekselencës për zhvillim rajonal dhe vendor Nr. 2, - “Qendra Multifunksionale e Shërbimeve për Sipërmarrjet e Reja”: FAZA 2. 1,624,443 Cancelled Procurement
Rivitalizimi urban i zonave me potencial të lartë turistik në Rajonin 3 dhe 4 235,478,204 Signed the Contract 153,182,656
Rehabilitation of the facades along Vlora boulevard. Announced the Winner 54,410,960
Loti VII - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi i shtresave rrugore . 4,800,000 Signed the Contract 4,320,000
Loti V - Mbikqyrja e punimeve Permiresimi i infrastruktures rrugore ne funksion te zhvillimit te turizmit dhe agroturizmit ne Rajonin 4 . 6,857,179 Signed the Contract 5,990,270
Loti VI - Mbikqyrja e punimeve Permiresimi i aksesit ne zonat me aktivitet te larte bujqesor te Myzeqese . 5,313,780 Signed the Contract 5,085,288
Vazhdimi i Shëtitores së Vlorës – Segmenti jugor nga fushat e sportit deri te tuneli. 458,286,819 Announced the Winner 385,173,305
Rivitalizimi urban dhe përmirësimi aksesit në zonat me aktivitetet bujqësor në rajonin 3. 323,398,146 Signed the Contract 200,273,141
Përmirësimi i aksesit në zonat me aktivitet të lartë bujqësor të Myzeqesë. 574,733,505 Signed the Contract 312,014,816
Loti I - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi aksesit në sitet turistike dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane në rajonet veriore . 4,881,701 Signed the Contract 4,299,058
Loti II - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi i infrastrukurës rrugore në zonat turistike të rajonit qendror dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane të tij . 4,135,838 Signed the Contract 3,656,525
Loti IV - Mbikqyrja e punimeve Rivitalizimi urban dhe permiresimi aksesit ne zonat me aktivitetet bujqesor ne rajonin 3 3,150,329 Signed the Contract 2,763,446
Loti VIII - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi i sigurisë rrugore dhe ndriçimit . 2,803,125 Announced the Winner 2,494,419
Përmirësimi i sigurisë rrugore 250,000,000 Announced the Winner 229,818,537
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në funksion të zhvillimit të turizmit dhe agroturizmit në Rajonin 4. 618,371,666 Signed the Contract 421,287,294
Përmirësimi i infrastrukurës rrugore në zonat turistike të rajonit qendror dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane të tij 454,015,711 Signed the Contract 294,278,397
Përmirësimi aksesit në sitet turistike dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane në rajonet veriore 471,487,538 Signed the Contract 341,585,437
Përmirësimi i shtresave rrugore për rajonin 2 dhe 4. 375,000,000 Announced the Winner 213,722,517
Përmirësimi i shtresave rrugore për rajonin 1 dhe 3. 375,000,000 Announced the Winner 249,389,616
Consultancy services for identification and supervision of potential road safety interventions and road safety inspections.
Shërbime konsulence për identifikimin dhe mbikëqyrjen ndërhyrjeve postenciale per sigurinë rrugore dhe inspektimet e sigurisë rrugore.
Announced the Winner 156,400 USD
Construction of emergency center Palase, rehabilitation of the torrent and parking area in Dhermi village.
Ndërtimi i qendrës së urgjencës Palase, rehabilitimi i përroit dhe zonës së parkimit në fshatin Dhërmi.
Announced the Winner 93,897,546
Reconstruction of the road Lekdush-Bence-Tepelene, Lot 2.
Rikonstruksioni i rrugës Lekdush-Bence-Tepelenë, Lot 2
Announced Procurement
Përmirësimi i ndriçimit 125,000,000 Cancelled Procurement
Rikonstruksioni i godinave të konvikteve të studentëve në qytetet Shkodër (godina nr.2), Vlorë (konvikti i vajzave) Korçë (godina nr.1). 245,039,761 Signed the Contract 172,000,000
Rikualifikim i Sheshit Italia 314,129,728 Signed the Contract 218,914,644
Shërbimi i mbikqyrjes së punimeve për objekin "Rikualifikimi i Sheshit Italia" 5,069,033 Signed the Contract 4,761,301
Përmirësimi i sigurisë rrugore dhe ndriçimit 375,000,000 Cancelled Procurement
Përmirësimi i shtresave rrugore. 750,000,000 Cancelled Procurement
Urban Regeneration of the Existing Promenade Naim Frasheri in Saranda.
Rigjenerimi Urban i Shëtitores Ekzistuese" Naim Frashëri "në Sarande.
Announced the Winner 570,335,643
Reconstruction of the road Fier – Seman , Lot 1.
Rikonstruksion i rrugës "Fier - Seman", Loti 1 .
Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data