Open Procurement Albania

Number of Results 1021

Red flagging of a procurement procedure indicates a potential exposure or risk for unlawful or unethical business conduct, mainly as regards non-compliance with anti-corruption laws. The rating for these categories will be done automatically, with predefined analytical filters.

Tenders with redflags

Title Procuring Authority / Buyer Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Annoucement Date
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 18-10-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Lushnje 0.00 23-02-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 24-10-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 24-10-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 26-11-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 0.00 28-12-2018
Blerje artikuj ushqimore per kopshtet dhe çerdhen e femijeve Qeverisja Vendore Tropojë 1 000 000.00 02-05-2018
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Qeverisja Vendore Tiranë 10 000 000.00 07-12-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 0.00 28-12-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 18-10-2018
"Shërbim printimi fatura uji" Qeverisja Vendore Tiranë 19 190 164.50 18-10-2018
Blerje e sistemit ajror pa pilot fotografik (uas), laptop per punime inxhinierike per Bashkine Tirane. Qeverisja Vendore Tiranë 6 499 999.00 13-12-2018
Ndërtim shkolla 9 vjeçare Qerret Qeverisja Vendore Durrës 74 344 000.00 26-11-2018
Rikualifikimi i hapesirave publike tek zona e plazhit te shkembi Kavajes Qeverisja Vendore Durrës 194 969 000.00 27-11-2018
Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". Qeverisja Vendore Tiranë 75 745 805.00 18-12-2018
Loti II - Blerje bulmet, qumësht, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë 59 495 617.00 06-11-2018
Furnizim Vendosje Panele Fotovoltaik me shtylla per ndricim publik Qeverisja Vendore Fier 162 498 000.00 26-11-2018
Rikonstruksion i Godinës të Kopshtit nr.3 Qeverisja Vendore Vlorë 12 485 689.00 26-12-2018
Ndertim Parku Rekreativ, FAZA II-te Qeverisja Vendore Kavajë 24 995 616.00 28-12-2018
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit Qeverisja Vendore Dibër 5 969 212.00 07-11-2018
Sistemimi dhe rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 44 162 155.00 20-12-2018
Ndërtim kopsht & çerdhe e Integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 33 333 333.00 13-12-2018
Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit Qeverisja Vendore Tiranë 42 209 511.00 31-12-2018
Ndertim Rruga "Drini"Lagja nr.1 bathore Qeverisja Vendore Kamëz 96 939 210.00 19-10-2018
Rikonstruksion rruge NJ.A Ishem Qeverisja Vendore Durrës 33 327 000.00 19-12-2018
Rikonstruksion rruge NJ.A Manze Qeverisja Vendore Durrës 33 333 000.00 19-12-2018
Korsi Biçikletash ne bulevardin blu Qeverisja Vendore Kamëz 16 550 000.00 06-11-2018
Rikonstruksion i shkolles se mesme "Sami Frasheri"Permet. Qeverisja Vendore Përmet 72 310 465.00 31-10-2018
Ndërtimi i sallës së Këshillit Bashkiak Vlorë & sistem ngrohje Qeverisja Vendore Vlorë 37 578 384.00 26-07-2018
Ndërtim i mikrohapësirave publike në Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 52 675 820.21 17-12-2018
Shtim i sipërfaqeve të varrezave publike Sharrë Qeverisja Vendore Tiranë 128 698 567.11 21-12-2018
RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES 9-VJECARE VELMISH Qeverisja Vendore Roskovec 48 092 791.00 27-11-2018
Ndërtimi i rrugëve të bllokut pranë ish Astirit Qeverisja Vendore Tiranë 58 416 487.00 28-12-2018
Sistemim asfaltim i rruges Synej-Bago Qeverisja Vendore Kavajë 12 297 735.00 19-12-2018
Sistemim i rrugës nga Tirana Bank drejt liqenit në Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë 5 658 333.00 24-12-2018
Regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 48 587 088.83 31-12-2018
Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 8 489 691.00 31-12-2018
Blerje klor Qeverisja Vendore Përmet 1 774 502.00 23-11-2018
Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë 22 646 440.00 05-12-2018
Blerje kapak pusetash metalik dhe zgarash kuneta shiu viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 5 891 700.00 14-12-2018
Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë 588 807.00 21-12-2018
Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". Qeverisja Vendore Tiranë 13 067 489.00 27-11-2018
Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, Qeverisja Vendore Tiranë 1 554 420.00 21-12-2018
Vendosje impiante gazi ne kuzhinat e kopshteve, çerdheve e shkollave Qeverisja Vendore Fier 1 821 035.00 26-12-2018
Rikonstruksion i rruges "Rragam Sheldi" Loti 1 Qeverisja Vendore Shkodër 16 638 245.00 22-10-2018
Rehabilitim ikanalit nga rezervuari Petes Pjesor kryesot , dega Mavrove Qeverisja Vendore Selenicë 15 434 712.00 18-12-2018
"Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit Qeverisja Vendore Tiranë 3 791 563.00 26-12-2018
Rikonstruksion rruga "Vllaznimi. Qeverisja Vendore Shkodër 17 234 990.00 19-10-2018
Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. Qeverisja Vendore Tiranë 13 530 345.00 27-11-2018
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Europa"(tek ish Podgorica)" Qeverisja Vendore Shkodër 6 649 998.00 11-12-2018
Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, Qeverisja Vendore Tiranë 350 537.00 21-12-2018
Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 26 546 905.00 28-12-2018
Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës Qeverisja Vendore Tiranë 4 053 435.00 31-12-2018
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. Qeverisja Vendore Bulqizë 6 000 000.00 22-11-2018
Rikonstruksion rruges Oblike-Velinaj-Alimetaj(vazhdim)" Qeverisja Vendore Shkodër 7 610 563.00 11-12-2018
Blerje dhe Rimbushtje fikse Zjarri, Sensor tymi Qeverisja Vendore Shkodër 3 498 816.00 18-12-2018
Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres Qeverisja Vendore Durrës 10 507 998.00 27-12-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 0.00 28-12-2018
Rikostruksion i shkollës së Mesme të përgjithshme,Këlcyrë Qeverisja Vendore Këlcyrë 47 767 144.00 16-11-2018
Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme, rruga e Palokajve Berdice e Madhe Qeverisja Vendore Shkodër 15 321 767.00 20-11-2018
Furnizim me karburant, per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 12 499 000.00 28-12-2018
Investime në shkolla 9-vjecare dhe parashkollor në Bashkinë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 8 336 031.00 07-12-2018
Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data Qeverisja Vendore Tiranë 49 999 647.00 11-12-2018
SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES LUZ I VOGEL (RRUGA E BUSHVE) Qeverisja Vendore Kavajë 12 250 797.00 26-11-2018
Rehabilitimi i ndriçimit rrugor në akset Mbikalim-Kombinat Qeverisja Vendore Tiranë 17 250 500.00 07-12-2018
Rrugë të brendshme me beton në Berdenesh & Manastir Qeverisja Vendore Sarandë 4 125 000.00 24-12-2018
Rikon.i rruges kalaja Petralb, Rikon. rruga Gurre e vogel dhe ndertim ure Lela-Arriku Qeverisja Vendore Klos 6 500 000.00 20-12-2018
Blerje varinsku i vogel Qeverisja Vendore Klos 1 416 667.00 21-12-2018
Ridimensionim i Shërbimit të Klientit Qeverisja Vendore Tiranë 11 714 253.47 26-12-2018
Shërbim i ruajtjes së sigurisë jo e armatosur në Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë 1 729 696.00 13-12-2018
Blerje Sistem Fonie Shpenzime paisje audio-vizuale Qeverisja Vendore Kolonjë 1 250 000.00 05-12-2018
Sherbim projektim ujesjellesi Qeverisja Vendore Shkodër 3 638 250.00 15-10-2018
Blerje materiale për ndriçim qyteti Qeverisja Vendore Mallakastër 9 166 667.00 09-11-2018
Loti II: Blerje benzine Qeverisja Vendore Tropojë 416 667.00 05-12-2018
Ndërtim rruga Mustafa Lita Qeverisja Vendore Kamëz 42 094 714.00 09-10-2018
Rikualifikimi Urban i Fasadave të Qëndrës Belsh Qeverisja Vendore Belsh 17 689 086.00 22-10-2018
Rikonstruksion rruga Bisht Kamza Qeverisja Vendore Durrës 41 655 000.00 21-11-2018
Blerje Karburanti Gazoil ( 10 ppm ULSD ) per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2019 Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 15 muaj. Qeverisja Vendore Lushnje 5 938 679.00 27-12-2018
Blerje Gas i Lëngët për Vitin 2019 Marreveshje Kuadër me afat 12 Mujor. Qeverisja Vendore Tiranë 7 820 320.00 20-11-2018
'Rikonstruksion i shkolles Sabaudin Gabrani 1' Qeverisja Vendore Tiranë 50 619 360.00 20-11-2018
Rikonstruksioni i rrugës në lagjen "Xhile Liçi" Gramsh. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 24-12-2018
Blerje karburanti 2019, nafte (diesel) Bashkia Bulqize" Qeverisja Vendore Bulqizë 8 000 000.00 31-12-2018
Blerje makine Zjarrfikëse Qeverisja Vendore Klos 3 208 333.00 01-11-2018
Loti I - Blerje mish vici, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë 38 342 424.00 06-11-2018
Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë 14 834 173.00 06-11-2018
Rikonstruksioni i rrugëve Kel Kodheli dhe Skënder Shtylla Qeverisja Vendore Tiranë 41 300 000.00 07-11-2018
Blerje karburant GAZOIL 10 ppm dhe Benzine (Premium Unl 10 ppm) per vitin 2019 Qeverisja Vendore Kolonjë 10 245 274.00 21-11-2018
Prodhim soletina Betoni viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 1 816 813.00 14-12-2018
Blerje Dru Zjarri Qeverisja Vendore Selenicë 1 826 650.00 14-12-2018
Loti i Gjashtë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim kopsht & Çerdhe e integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 440 833.00 24-12-2018
Loti i Pestë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemimi dhe Rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 758 311.00 24-12-2018
Realizim i memorialit per te persekutuarit politik. Qeverisja Vendore Shkodër 2 250 000.00 12-12-2018
Rruga " Konispol " Rruga " Zef Llesh Doçi" Nd. trotuare Rr." Lura ' Laknas Nd. Rr. Tirana Berati Fusha Sportit Qeverisja Vendore Kamëz 57 233 883.00 23-10-2018
Ndërtim i puseve dublikantë Qeverisja Vendore Durrës 14 165 000.00 02-11-2018
Blerje kancelari dhe tonera Qeverisja Vendore Durrës 3 877 000.00 16-11-2018
Riparim asfaltesh Kamez+Paskuqan Qeverisja Vendore Kamëz 16 666 667.00 20-11-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 26-11-2018
Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve të pompimit dhe depove të ujit në ujësjellësat rajonal, faza II Qeverisja Vendore Tiranë 37 002 844.30 16-08-2018
Shërbim GPS mjetesh Qeverisja Vendore Tiranë 2 944 267.00 06-12-2018
Rehabilitim i shkolles 9 - vjecare "Sami Zgjani", Gurras Qeverisja Vendore Pogradec 18 230 415.00 04-12-2018
Hapje aksesh, ndertim bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos Qeverisja Vendore Klos 8 094 629.00 05-12-2018
Sherbime Projektime te Objekteve Publike Bashkia Fushe Arrez. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 1 000 787.00 14-12-2018
Blerje pajisje kompjuterike për One Stop Shop dhe Zyrën e Këshillit Qeverisja Vendore Patos 4 545 000.00 04-12-2018
Ndertim i terminalit te autobuzave Qeverisja Vendore Cërrik 11 999 903.00 20-12-2018
Blerje kontenier Qeverisja Vendore Fier 8 838 000.00 30-10-2018
Materiale te ndryshme hidraulike Qeverisja Vendore Librazhd 2 200 000.00 09-11-2018
BLERJE ASFALTOBETONI ME RERE E ZALL LAVATRICE Qeverisja Vendore Kavajë 4 916 667.00 14-11-2018
Rikonstruksion dhe shtese anesore e shkolles, Haxhi QEHAJ, Bashkia Rrogozhine Qeverisja Vendore Rrogozhinë 78 955 194.00 15-11-2018
Rikualifikim urban i lagjes 1 Maj Qeverisja Vendore Kuçovë 90 747 672.00 12-11-2018
Riparim lere betoni dhe plasmasi Qeverisja Vendore Librazhd 2 026 902.00 12-12-2018
Pastrim dhe sitemim te knalait kullues lagja Bardhas -rruga interurbane kryesore Peqin Qeverisja Vendore Peqin 4 498 333.00 13-12-2018
Blerje karburanti për Bashkinë Patos, Ndërmarrjet vartëse, MNZ, Ujitje Kullim dhe ngrohje shkolla Zhani Ciko Qeverisja Vendore Patos 18 373 529.00 27-11-2018
Ndertimi i monumenteve ne pedonale ( Sami Frasheri, Vajzave e Liqeneve ) Qeverisja Vendore Belsh 2 080 907.00 26-11-2018
BLERJE TE 3 AUTOVETURAVE 6+1 PER POLICINE BASHKIAKE, DREJTORINE E TE ARDHURAVE , IVMT E BASHKISE LEZHE DHE BLERJEN E NJE FUORISTRADE PER NEVOJA TE ADMINISTRATES SE BASHKISE LEZHE Qeverisja Vendore Lezhë 6 250 000.00 04-12-2018
Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit Qeverisja Vendore Tiranë 38 513 055.00 15-08-2018
Blerje bazë materiale (asfalt) për shtrimin e shesheve dhe riparimin e rrugëve në Bashkinë Patos Qeverisja Vendore Patos 8 295 081.00 11-10-2018
LOTI 2 BLERJE AUTOFUNEBER Qeverisja Vendore Tiranë 2 500 000.00 27-11-2018
Rikonstruksion & shtese anesore ne shkollen 9 -vjeçare fshati Shenepremte Qeverisja Vendore Divjakë 35 466 336.00 19-07-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 24-10-2018
Sistemim asfaltim rruga Lagja Gjeologu, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 13 333 333.33 02-11-2018
Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë 3 485 708.00 24-10-2018
Loti I. Blerje Buke per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. Qeverisja Vendore Lushnje 693 548.00 13-11-2018
Loti IV. Blerje mishi dhe nenprodukte te tij per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. Qeverisja Vendore Lushnje 1 775 248.00 13-11-2018
Loti III. Blerje artikuj ushqimore dhe fruta perime per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. Qeverisja Vendore Lushnje 4 643 800.00 13-11-2018
Loti II. Blerje artikuj bulmetore per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit . Qeverisja Vendore Lushnje 2 958 276.00 13-11-2018
Blerje Sistem Biletarie Qeverisja Vendore Tiranë 11 890 000.00 02-11-2018
Rehabilitimi dhe ndertimi i kendeve te lojrave ne parqet dhe lulishtet e qytetit te Shkodres Qeverisja Vendore Shkodër 1 390 000.00 09-11-2018
Mirembajtje rezervuari fshati Galigat Njesia administrative Pishaj. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 23-11-2018
Blerje fidane, peme, faralulesh dhe plehra kikim dhe organik Qeverisja Vendore Berat 1 659 000.00 05-12-2018
Blerje mjete pastrimi Qeverisja Vendore Kamëz 3 566 667.00 07-12-2018
Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 9 066 748.00 07-09-2018
Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Konferenca e Pezës Qeverisja Vendore Tiranë 57 451 227.00 07-11-2018
Blerje gazoili per Ndermarjen e Pasurise Publike dhe pastrimin e kanaleve kullues Qeverisja Vendore Lushnje 27 956 438.00 15-11-2018
Blerje automjet zjarrefikes Qeverisja Vendore Cërrik 3 208 333.00 11-12-2018
Shërbimi i sigurimit dhe i ruajtjes fizike të objekteve të shoqerisë UK Elbasan sha Qeverisja Vendore Elbasan 26 638 741.00 05-02-2018
Rikonstruksion i Shkolles 9 Vjecare Mucaj Qeverisja Vendore Vorë 2 196 000.00 29-08-2018
Sistemim -Asfaltim i rruges se "Rrahit", prane objektit te kultit Arrameras Fushë Krujë ". Qeverisja Vendore Krujë 1 724 263.00 27-11-2018
Stacione autobusi dhe sinjalistikë Qeverisja Vendore Cërrik 8 199 986.46 03-12-2018
Blerje pjesë këmbimi goma Qeverisja Vendore Vau i Dejës 4 166 667.00 03-12-2018
Ndërtim K.U.Z Kameras e Fshat Fushë-Krujë, Fushë-Krujë Qeverisja Vendore Krujë 1 577 349.00 04-12-2018
Sistemim Asfaltim i Rruges nga Rruga e Tregut Pallati i Kultures Kruje Qeverisja Vendore Krujë 4 823 939.00 04-12-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje Mish për Kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 23-01-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 14-02-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me Roje Private Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 19-01-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Lushnje 0.00 23-02-2018
Rikualifikim i terreneve sportive ne shkollat Oso Kuka, Bashkia Shkoder, Ana e Malit, Oblike, At Gjon Karma, Gur i Zi. Qeverisja Vendore Shkodër 37 585 085.00 13-09-2018
Programe të Liçensuara në ndihmë të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 4 991 933.00 22-11-2018
Sherbim vjetor i konsulences administrative dhe fiskale Qeverisja Vendore Tiranë 2 571 075.00 22-11-2018
Riparim sistem vaditje ne forme shiu njesia administrative Voskop Qeverisja Vendore Korçë 3 671 931.00 23-11-2018
Hidrant vadites Qeverisja Vendore Korçë 499 948.00 05-12-2018
Fishekzjarre për festat e fundvitit Qeverisja Vendore Tiranë 2 082 500.00 08-11-2018
RIKONSTRUKSION I RRUGES UNAZA E VOGEL-KOLSH, QYTETI RRESHEN Qeverisja Vendore Mirditë 2 494 767.00 12-11-2018
Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e sobave profesionale me gaz në objektet parashkollore të Bashkisë së Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 2 249 986.00 03-12-2018
Blerje bazë materiale për linjën e ujit te pijshem rruga Unaza,Reh,Qendres,rruga Kinemase ish NFP etj. Qeverisja Vendore Patos 2 360 387.00 27-12-2018
Vazhdim punimesh Rikualifikimi i bllokut te banesave kufizuar nga rruget "Bulevardi Ismail Qemali" "Rruga Kosova", "Rruga Gjergj Araniti" dhe "Bulevardi Gjergj Kastrioti" Qeverisja Vendore Vlorë 16 870 787.00 30-10-2018
Rikonstruksioni i shkollës Gustav Majer Qeverisja Vendore Tiranë 8 331 432.00 05-11-2018
Ndricim i rrugeve te brendshme Qeverisja Vendore Cërrik 7 999 806.00 16-11-2018
Realizimi i dekorit në Bashkinë Vlorë me rastin e festave të fundvitit 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 4 786 450.00 20-11-2018
Blerje matesa uji 1/2 dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Përmet 2 500 000.00 23-11-2018
Dekori i festave te fundvitit Qeverisja Vendore Cërrik 2 499 200.00 23-11-2018
Mirembajtje kanali kullues Kodovjat , Njesia administrative Kodovjat. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 23-11-2018
Rindërtimi pjesor i murit mbajtës (pas shkarjes) Varrezat e dëshmorëve Qeverisja Vendore Tiranë 4 289 462.00 27-09-2018
Blerje mjet zjarrfikës Qeverisja Vendore Maliq 3 200 000.00 12-10-2018
RIKONSTRUKSION I RRUGE MYLTE NJESIA ADMINISTRATIVE SHENKOLL Qeverisja Vendore Lezhë 33 641 951.00 17-10-2018
Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per shkollat dhe administraten Qeverisja Vendore Vorë 1 666 450.00 12-11-2018
Shtesë e Linjës së Ujësjellësit të fshatit Rranxa. Qeverisja Vendore Vau i Dejës 11 500 000.00 20-11-2018
Transporti i nxënësve të shkollës Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 1 833 333.00 03-12-2018
Sistemim asfaltim i rrugeve te Bashkise Permet dhe te Njesive Administrative Qeverisja Vendore Përmet 79 450 853.00 16-10-2018
Loti i II-të: Studim projektim, për objektin: Ndërhyrje rehabilituese në rrugët e Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 2 914 500.00 18-09-2018
Qendër kontrolli Qeverisja Vendore Tiranë 2 569 910.00 16-11-2018
Blerje telefona/Tablete Smart per SMS Payment Qeverisja Vendore Tiranë 1 646 667.00 23-11-2018
Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise(Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Sarandë 0.00 16-08-2018
Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 3 237 500.00 26-11-2018
Loti i Dytë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rruga për në fshatin Kasallë (degëzim nga Cerkezi në Cinam) Loti II Qeverisja Vendore Tiranë 469 537.00 13-11-2018
Ndertim i bazamenteve per vendosjen e kazanëve të mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Vau i Dejës 2 083 333.00 21-11-2018
Mirembajtje dimerore e rrugeve rurale, Bashkia Diber, 2018-2019 Qeverisja Vendore Dibër 5 833 333.00 01-10-2018
Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare Tregtan, Has Qeverisja Vendore Has 20 460 110.00 25-10-2018
Rikonstruksione te ndryshme ne ujesjelles, kanale, rruge, Xhami dhe qytet Qeverisja Vendore Klos 1 943 333.00 07-11-2018
Blerje nafte per sherbimin e pastrimit Qeverisja Vendore Pogradec 1 666 666.00 14-11-2018
Ndertim rruga(Berzhite+Asdreni+Zadrima) Qeverisja Vendore Kamëz 42 114 130.00 26-09-2018
Rehabilitim i kanalit ujites Koziak Valikardhe Qeverisja Vendore Bulqizë 23 333 333.00 10-10-2018
Transport dhe ngarkim zhavorr mali pëe shtrimin e rrugëve në parcelat bujqësore (Njësia Administrative Zharrëz dhe Ruzhdie). Qeverisja Vendore Patos 1 249 345.00 26-10-2018
Krijim i hapësirave rekreative për fëmijë. Qeverisja Vendore Patos 7 931 416.00 09-11-2018
Ndertimi i stacionit te autobuzave Vore, Rikonstruksion i rrjetit K.U.Z Rruga Bashkia, Riparimi i Barrierave suonore Vore, Bashkia Vore Qeverisja Vendore Vorë 20 366 790.00 25-09-2018
Rikonstruksion Rruga "Rozar Dodmasej" Qeverisja Vendore Shkodër 4 003 063.00 05-10-2018
Blerje zjarrefikese per sherbimin e MZSH-se Qeverisja Vendore Belsh 3 208 000.00 23-10-2018
Blerje skorje Qeverisja Vendore Tiranë 900 000.00 23-11-2018
Blerje Materiale Hidraulike Qeverisja Vendore Kavajë 1 666 667.00 02-11-2018
Blerje dhe furnzim drru zjarri per objektet arsimore te Bashkise Peqin. Qeverisja Vendore Peqin 3 333 333.00 13-11-2018
Dekorimi i Qytetit te Himares per festat e fundvitit Qeverisja Vendore Himarë 3 333 300.00 16-11-2018
Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik Qeverisja Vendore Tiranë 49 106 150.00 20-08-2018
Rikonstruksion Rruga "Lugoçesme Qeverisja Vendore Shkodër 42 076 966.00 25-09-2018
Rivlersim aktivesh Qeverisja Vendore Shkodër 3 025 750.00 06-11-2018
Blerje tuba të brinjëzuar Qeverisja Vendore Tiranë 3 740 500.00 12-10-2018
Blerje mjete pune per PMNZSH Qeverisja Vendore Klos 1 260 000.00 09-11-2018
Rikonstruksion i ngrohjes së Pallatit të kulturës A.Moisiu Qeverisja Vendore Durrës 23 333 000.00 20-09-2018
Blerje Kamioncinë për nevoja të Bashkisë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 1 778 200.00 10-10-2018
Rikonstruksion dhomave te zhveshjes dhe punime plotesuese ne stadiumin e futbollit Qeverisja Vendore Tropojë 2 666 674.00 19-10-2018
Prishje objektesh ndertimore Transport dhe pastrim i inerteve nga prishjet, lirimi i sheshit Blloku urban nr.2 Roskovec. Qeverisja Vendore Roskovec 2 916 680.00 30-10-2018
Ndertim Ura Automobilistike,fshati Mabe Hd=16.2m , Hk=4m, G=5m Qeverisja Vendore Lezhë 6 666 667.00 31-10-2018
Loti 1: “Shërbim mirëmbajtje mjetet e tjera” Qeverisja Vendore Maliq 0.00 28-06-2018
Ndërtim rruga (Abaz Ermenji Asim Zeneli Dede Gjon Luli Degezimi rr.Arben Broci mbi kanal Ajet Gjindoli deri tek Abdyl Elmazi). Qeverisja Vendore Kamëz 51 855 538.00 04-10-2018
Rikonstruksion Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO" Leskovik ,Bashkia Kolonje Qeverisja Vendore Kolonjë 62 756 087.00 03-07-2018
Ndertim i rrjetit te ri shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen Qeverisja Vendore Mirditë 83 164 282.00 19-07-2018
Sistemim Asfaltim Rruga Fshati Dolna Gorica (Faza I) Qeverisja Vendore Pustec 5 916 568.00 01-08-2018
Blerje paisje per Fonine e Teatrit "Migjeni" Qeverisja Vendore Shkodër 1 246 500.00 25-10-2018
Blerje e 7 shtyllave inoksi Qeverisja Vendore Pogradec 4 166 667.00 30-10-2018
Blerje pompe uji per fshatin Nivice Qeverisja Vendore Himarë 1 500 000.00 05-11-2018
Blerje Materiale te Ndryshme, Hidraulike Qeverisja Vendore Vorë 2 800 000.00 01-11-2018
Studim projektim per dy objekte Hamallaj dhe Lagja nr 1 Sukth Qeverisja Vendore Durrës 6 332 000.00 28-09-2018
Loti 1 Punime pusi Qeverisja Vendore Korçë 2 094 873.00 21-09-2018
Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar Ymer Lala, Surrel Qeverisja Vendore Tiranë 45 832 598.00 11-10-2018
Riveshje e riparime me asfalt rrugë kryesore dhe dytësore në qytet Qeverisja Vendore Shkodër 9 999 927.00 22-10-2018
Furnizim Vendosje Zbukurime Dekori ne bashkine Vore per festen e vitit te Ri dhe Design dhe Printim Kalendare dhe kartolina Qeverisja Vendore Vorë 2 496 000.00 12-11-2018
Nderhyrje ne Infrastrukturen e Rruges Andrea Papaj,Degezimi 1,Degezimi 2 Qeverisja Vendore Lushnje 22 083 346.20 03-07-2018
Mobilim i salles se Teatrit Bylis, Fier Qeverisja Vendore Fier 7 499 600.00 30-07-2018
MIREMBAJTJE DHE PASTRIM I RRUGEVE NGA DEBORA Qeverisja Vendore Kukës 10 000 000.00 28-09-2018
Shërbimi i pastrimit në Njësinë Administrative Orikum Qeverisja Vendore Vlorë 18 761 848.00 12-10-2018
Blerje dhe instalim soba me dru zjarri Qeverisja Vendore Tiranë 8 332 000.00 17-10-2018
Ujesjelles fshati German ( rrjeti i shperndarjes i fshatit muzhake)" Qeverisja Vendore Mat 8 956 950.00 18-10-2018
Blerje Materiale Ndertimi Qeverisja Vendore Durrës 2 299 499.00 30-10-2018
Rikonstruksion & shtese anesore ne shkollen 9 - vjeçare "Hysi Malko", fshati Kryekuq Qeverisja Vendore Divjakë 34 711 140.00 26-07-2018
Gjelbërim në Bashkinë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 4 020 480.00 02-11-2018
Rruga Jubica e Vogel dhe Jubica e Madhe Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 13 333 333.00 26-09-2018
Blerje Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Peqin 1 650 000.00 06-11-2018
Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Selenicë 5 188 500.00 02-10-2018
Sistemim -Asfaltim i rruges "Kallareve", Qereke, Nj.A. Nikel, Kruje" . Qeverisja Vendore Krujë 3 919 644.00 09-10-2018
"Sistemim -Asfaltim i rruges se "Zeneleve", Arrameras , Fushe Kruje" Qeverisja Vendore Krujë 3 194 458.00 09-10-2018
Ndertim kopeshti, fshati Semes, Njesia Administrative Qender, Bashkia Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 1 189 532.00 01-11-2018
"Blerje mjetesh per Bashkine Divjake" Qeverisja Vendore Divjakë 4 166 667.00 05-11-2018
Rikonstruksion Rruga "Lodërtune Qeverisja Vendore Shkodër 10 475 890.00 05-10-2018
Rehabilitim i sinjalistikes horizontale dhe vertikale Qeverisja Vendore Mat 2 437 970.00 12-10-2018
Rikonstruksioni i ures se varur fshati Kallarat Qeverisja Vendore Himarë 2 145 582.00 15-10-2018
Rikonstruksioni i KUZ fshati Vranisht Qeverisja Vendore Himarë 1 666 468.00 15-10-2018
"Inspektim,pastrim dhe zhbllokim kolektori me dimensione 500Ø÷Ø2200 mm" Qeverisja Vendore Durrës 7 800 000.00 16-10-2018
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Qemal Draçini", (tek Sahati) Qeverisja Vendore Shkodër 23 800 080.00 24-08-2018
Punime për mirëmbajtjen e rrugëve (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Tropojë 0.00 19-01-2018
Mirëmbajtja e banesave sociale Qeverisja Vendore Durrës 2 472 000.00 12-10-2018
Blerje e dy autoveturave per Administraten e Bashkise Fushe-Arrez Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 2 916 666.00 24-10-2018
Mirembajtje mjetesh transporti ne Bashkine Fushe-Arrez per vitin 2018 Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 1 814 166.00 24-10-2018
Rikualifikim i Lulishteve Qeverisja Vendore Tiranë 7 900 000.00 02-11-2018
Rikonstruksion godina e MNZ Qeverisja Vendore Mallakastër 4 166 667.00 25-10-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2: Shërbim mirëmbajtje eskavatorë Qeverisja Vendore Maliq 0.00 17-10-2018
Blerje Lëndë Djegëse Pellet Për Ngrohje Qeverisja Vendore Tiranë 6 150 964.00 05-10-2018
Furnizim vendosje dritare dhe dyer duralumini Qeverisja Vendore Tiranë 34 383 238.00 12-09-2018
Blerje kamionçin vetshkarkues Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 666 667.00 24-10-2018
Konstruksion i hapesires multifunksionale Sportive, Qyteti Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 6 009 149.00 29-10-2018
Sherbim i Ruajtjes se Sigurise Fizike per Ambjentet nen administrimin e Ujesjelles Kanalizimeve Mat Qeverisja Vendore Mat 18 374 295.00 18-06-2018
Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 8 749 662.00 28-09-2018
Mirembajtje, riparim automjetesh Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 2 529 792.00 16-10-2018
Blerje prajmer Qeverisja Vendore Tiranë 1 016 800.00 01-11-2018
Rikonstruksion rruga E ardhmja e Kombit Qeverisja Vendore Durrës 14 998 866.00 17-09-2018
Rikonstruksioni i segmenteve rrugore ne fshatrat Shelcan dhe Bratilë Gramsh. Qeverisja Vendore Gramsh 1 667 000.00 03-10-2018
Rikonstruksion i godinave ne pronesi te Njesive te Qeverisjes Vendore per Strehim Social, Bashkia Diber. Qeverisja Vendore Dibër 5 683 540.00 12-10-2018
Rikonstruksion i godines se kopshtit nr.2 dhe sistemimi i ambienteve te jashtme Qeverisja Vendore Tropojë 4 518 380.00 10-10-2018
Rikualifikim Urban- Kendi i lojrave Qeverisja Vendore Cërrik 3 000 000.00 29-06-2018
Blerje e dy makinerive minieskavator Qeverisja Vendore Durrës 13 977 690.00 01-08-2018
Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zona në Lagjeve Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.8, Nr.18, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës 18 180 775.00 06-09-2018
Blerje telajo metalike per kazanet Qeverisja Vendore Tiranë 1 410 500.00 04-10-2018
Rikonstruksion i Ujesjellesit lagjia Gere fshati Iballe (Kaptazhi+linja kryesore) Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 4 001 617.00 16-10-2018
Blerje materiale kancelarike Qeverisja Vendore Peqin 1 100 000.00 23-07-2018
Rruga Montekarlo + Rruga Kosova + Zgjatimi i rruges Monarkia Shqiptare. Qeverisja Vendore Kamëz 74 427 800.00 18-09-2018
Mirmbajtje e rrugeve rurale gjate periudhes se dimrit Qeverisja Vendore Devoll 10 170 978.00 27-09-2018
Rikualifikimi urban dhe krijimi i ambjenteve te rekreacionit ne fshatin Samatice Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 6 739 990.00 12-10-2018
Ndertim K.U.Z Fshati Trestenik Qeverisja Vendore Devoll 7 967 999.00 22-10-2018
Mirëmbatje e thellë në banesat sociale Qeverisja Vendore Tiranë 20 068 027.00 06-09-2018
Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale Qeverisja Vendore Tiranë 1 246 300.00 01-10-2018
Blerje tuba çeliku, saraçineska, rakorderi etj Qeverisja Vendore Tiranë 7 909 200.00 01-10-2018
Blerje kamioncine Qeverisja Vendore Tiranë 1 230 667.00 15-10-2018
Ndërtim Shtesë Kati Biblioteka Kuçovë " Qeverisja Vendore Kuçovë 6 053 502.00 16-10-2018
Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurise fizike Qeverisja Vendore Vlorë 32 947 278.00 16-08-2018
Blerje pajisje për kopshte dhe çerdhet Qeverisja Vendore Durrës 9 506 000.00 06-06-2018
"Ndërtimi i linjës së transmetimit dhe depos së ujit në fshatin Drenovë " Qeverisja Vendore Korçë 24 000 000.00 23-08-2018
Blerje Asfaltobeton dhe bitum Qeverisja Vendore Elbasan 2 175 000.00 20-09-2018
Blerje dru zjarri, per nevojat e Bashkise Rrogozhine Qeverisja Vendore Rrogozhinë 2 797 000.00 28-09-2018
Platforma multifunksionale e informacionit për turistët dhe qytetarët përmes Web, Infokiosk Qeverisja Vendore Durrës 4 961 200.00 05-10-2018
Grumbullimi i vendburimeve ujore per furnizimin me uje te fshatit Berzeshte, Bashkia Prrenjas. Qeverisja Vendore Prrenjas 10 134 523.00 28-09-2018
Ndërtimi i rrugëve "Migjeni' dhe "Kadri Roshi" në Njësinë Administrative Kashar, Faza II. Qeverisja Vendore Tiranë 39 839 629.48 06-08-2018
Loti 1: Blerje automjete dhe motorra Qeverisja Vendore Fier 8 800 000.00 25-09-2018
Sistemim Asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim) Qeverisja Vendore Roskovec 15 401 636.00 04-09-2018
Blerje Dru Zjarri per Ngrohje Qeverisja Vendore Devoll 7 359 000.00 11-10-2018
Rikonstruksion i lulishtes "Vaso Kadia Qeverisja Vendore Shkodër 5 804 029.00 28-09-2018
Loti 2: Shërbim mirëmbajtje eskavatorë Qeverisja Vendore Maliq 1 762 157.00 17-10-2018
Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj” Qeverisja Vendore Tiranë 37 919 546.00 17-08-2018
Ndertim i ujesjellesit fshati Goricaj, Lagja Senëz, Njesia Administrative Gradishtë, Bashkia Divjake Qeverisja Vendore Divjakë 1 686 308.00 02-10-2018
Blerje pjesë këmbimi Qeverisja Vendore Tiranë 4 960 700.00 11-10-2018
Ndertim prite gjatesore me gabiona per rehabilitim rruga e Shese, Lagja Poda, Bashkia Librazhd . Qeverisja Vendore Librazhd 2 592 590.00 03-10-2018
REABILITIM I KANALIT UJITËS KODËR - LUME NJA SHTIQËN Qeverisja Vendore Kukës 1 839 300.00 28-09-2018
Mbikqyrje objekti: Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Besëlidhja", qyteti Ballsh Qeverisja Vendore Mallakastër 1 217 265.00 15-08-2018
Blerje mjete dy rrotak elektrikë të balancuar për Policinë Bashkiake për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 317 770.00 19-09-2018
Materiale ndertimi per ripaimin e objekteve per sherbimin e MNZ Belsh Qeverisja Vendore Belsh 940 651.00 20-09-2018
Blerje dru zjarri per vitin 2018. Qeverisja Vendore Gramsh 5 502 400.00 04-10-2018
Blerje ushqimesh per Kopshte dhe Çerdhe Qeverisja Vendore Kukës 5 833 300.00 21-09-2018
Rikonstruksion i kanalit vadites fshati Snosem Njesia administrative Kukur. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 02-10-2018
Rikonstruksion i rruges Rrethrrotullimi "Vajza Myzeqare"- Marine, Faza I Qeverisja Vendore Roskovec 20 398 072.00 17-08-2018
Supervizim i objektit Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Meleq Gostinishti. Qeverisja Vendore Patos 961 128.00 27-09-2018
Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel Sporti Shkoder Qeverisja Vendore Shkodër 4 697 468.00 04-09-2018
Rikonstruksion rruga Dars Qeverisja Vendore Klos 3 333 333.00 27-09-2018
Servis dhe Pjese Kembimi Qeverisja Vendore Devoll 2 155 750.00 03-10-2018
Blerje pajisje orendi zyre Qeverisja Vendore Tiranë 2 377 000.00 07-09-2018
Ndertim kanalesh te ujrave te zeza Bejne Qeverisja Vendore Klos 2 083 333.00 01-10-2018
Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 30 113 596.00 17-07-2018
Loti i tretë: Blerje Radio komunikimi deri në 5 km, 3 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 35 500.00 31-08-2018
Loti i dyte: Blerje Stacion Total – Instrumenti matës me rreze lazër mbi 1000 m, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 3 240 000.00 31-08-2018
Loti i pare: ”Blerje GPS – Instrumenti për rrjetet kordinative, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 8 732 667.00 31-08-2018
Blerje dru zjarri dhe pelet Qeverisja Vendore Durrës 9 439 000.00 28-08-2018
Rikonstruksion rruga "Kacelej”. Qeverisja Vendore Shkodër 5 895 474.00 13-09-2018
Rikonstruksion Rruga "Bashej". Qeverisja Vendore Shkodër 6 878 484.00 13-09-2018
Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit Qeverisja Vendore Maliq 139 642 150.00 12-03-2018
Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Vlorë 16 910 000.00 23-05-2018
Rikonstruksion i ujesjellesit te Fshatit Prevalle, Njesia Administrative Lunik Qeverisja Vendore Librazhd 1 326 797.00 27-09-2018
Rikon.i rruges kalaja Petralb, Rikon. rruga Gurre e vogel dhe ndertim ure Lela-Arriku Qeverisja Vendore Klos 6 500 000.00 25-10-2018
Rehabilitimi i Kanalit Ujitës Dobrove, Peshkopi Qeverisja Vendore Dibër 2 500 000.00 30-04-2018
Rikonstruksion i plote i pallatit te sportit "Arjana Arapi" Rreshen Qeverisja Vendore Mirditë 58 831 909.00 26-07-2018
"Rikonstruksion i rrugeve rurale ne Bashkine Librazhd per vitin 2018" Qeverisja Vendore Librazhd 13 165 266.00 27-08-2018
Blerje pllaka betoni dhe materiale te tjera per shtrim rrugesh dhe trotuaresh Qeverisja Vendore Kukës 2 000 000.00 07-09-2018
Loti i VI : Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemim-asfaltim i rrugës Mallkuç Fushë-Mallkuç Kodër, Nj.A. Bubq Qeverisja Vendore Krujë 224 717.00 20-09-2018
Shpenzime për siguracionin e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë 1 526 816.00 26-09-2018
Loti I: Mbikqyrje e objektit "Rehabilitimi i shkolles se mesme Muharrem Çollaku Pogradec" Qeverisja Vendore Pogradec 990 612.00 18-09-2018
Blerje pemë dhe lule dekorative për gjelbërimin e ambienteve të qytetit Qeverisja Vendore Mallakastër 5 033 324.00 28-09-2018
"Përmirësimi i objekteve shkollore në varësi të Bashkisë Këlcyrë" Qeverisja Vendore Këlcyrë 5 383 505.00 22-10-2018
Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën "Gani Toptani" Qeverisja Vendore Tiranë 177 053.00 07-05-2018
Loti i tretë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim Stacionesh pompimi dhe Deposh në Ujësjellësa Rajonal, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë 877 443.00 25-06-2018
Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet” Qeverisja Vendore Tiranë 728 749.00 25-06-2018
Loti i Parë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë 1 338 853.00 25-06-2018
Rikonstruksion sheshi në ambientet e Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Qeverisja Vendore Durrës 11 154 528.00 20-09-2018
Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II Qeverisja Vendore Tiranë 64 369 208.00 09-05-2018
Pastrimi i Kanalit te krahut te majte Kallafet Qeverisja Vendore Vlorë 4 166 667.00 30-08-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 18-10-2018
Blerje pajisje fikëse zjarri Qeverisja Vendore Tiranë 6 174 000.00 01-06-2018
Rehabilitim i banesave te komuniteteve te pafavorizuara Qeverisja Vendore Lushnje 16 664 881.00 27-07-2018
Blerje Materiale per Asfaltim Rruge Rurale 2018 (Segmenti rruga Perlat-Rrushkull) Qeverisja Vendore Durrës 9 999 492.00 15-08-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2: Shërbim mirëmbajtje eskavatorë Qeverisja Vendore Maliq 0.00 17-10-2018
Mbikqyrje punimesh per tenderin me objekt:Rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambjenteve sportive Dushk Qeverisja Vendore Lushnje 1 113 247.00 24-09-2018
Blerje vula per matesat e abonenteve Qeverisja Vendore Sarandë 1 000 000.00 01-06-2018
Rikonstruksion i rruges me nr.Pasurie 1/100 ne lagjen Abaze Qeverisja Vendore Krujë 743 400.00 07-08-2018
Loti 1: Blerje material per ngrohje , dru zjari Qeverisja Vendore Maliq 2 856 250.00 03-09-2018
Loti i IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemim-asfaltim i rrugës Krujë-Picrragë (Faza I-rë). Qeverisja Vendore Krujë 264 496.00 20-09-2018
Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë 2 000 000.00 16-08-2018
Loti 1: “Shërbim mirëmbajtje mjetet e tjera” Qeverisja Vendore Maliq 0.00 28-06-2018
Rikonstruksion i Trotuareve Shetitorja nr. 2 Kavaje Qeverisja Vendore Kavajë 70 441 537.00 07-08-2018
Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“ Qeverisja Vendore Tiranë 553 055.00 07-05-2018
Ndertim i Kopeshtit te Femijeve qyteti Rreshen Qeverisja Vendore Mirditë 52 200 497.00 20-07-2018
Blerje dru zjarri per ngrohje Qeverisja Vendore Shkodër 8 000 400.00 01-08-2018
Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Bardhyl Popa" Qeverisja Vendore Elbasan 52 733 871.00 07-08-2018
Mbikqyrje e objekteve shkollore Qeverisja Vendore Mirditë 1 800 412.00 30-08-2018
Blerje pjese nderrimi automjetesh, per nevojat e Bashkise Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 2 077 500.00 13-09-2018
Blerje rroba pune Qeverisja Vendore Vlorë 1 608 800.00 30-05-2018
Shpenzime ne fondin kullosor, pyjor Publik Qeverisja Vendore Has 1 250 000.00 18-09-2018
Rikualifikimi i Sheshit ne Gruemire Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 4 163 121.00 28-08-2018
Rikonstruksion i rrugës së lagjes Metushaj, fshati SUK I Qeverisja Vendore Roskovec 14 645 111.00 12-04-2018
Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare "Abdyl Bajraktari" dhe i kopeshtit ne Koplik. Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 64 700 422.00 06-07-2018
Rikonstruksion i nje godine ekzistuese ne Tamare, Malesi e Madhe, per strehim social, Faza e dyte Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 3 298 057.00 24-07-2018
Mirembajtje dhe riparim automjetesh Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 1 463 300.00 10-08-2018
Blerje baze materiale Qeverisja Vendore Shkodër 577 187.00 30-08-2018
Blerje kamioni për nevojat e Bashkisë Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 2 833 333.00 13-09-2018
Rikonstruksion i rruges "Gogallaret", L=890 ml rrugës së Varrezave, Lagjia Qender, L=280 ml, fshati Ngjeqar. Qeverisja Vendore Roskovec 5 625 133.00 11-09-2018
Blerje materiali per mirembajtje rruge. Qeverisja Vendore Mat 2 500 000.00 22-08-2018
Blerje makina pastrimi. Qeverisja Vendore Elbasan 5 000 000.00 18-07-2018
Sistemim - Asfaltim Rruga Paralel me Autostradën, Qendër Vorë - Xhami, qyteti Vorë Qeverisja Vendore Vorë 28 031 803.00 30-07-2018
Zëvendësimi i ndriçuesve të dëmtuar (dekorativ & zinkat) dhe Shtesë ndriçuesish tek shtyllat ekzistuese në rrugën "Martin Camaj” Qeverisja Vendore Shkodër 2 438 912.00 15-08-2018
Furnizime me automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe konteniere Qeverisja Vendore Tiranë 4 183 333.00 07-09-2018
Blerje Materiale Pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë 4 889 417.00 08-05-2018
Ndërtim i palestrës së shkollës "Nënë Tereza" , Lezhë (Faza II ) Qeverisja Vendore Lezhë 26 666 667.00 30-07-2018
Ndertim i kopshtit lagja : "Beslidhja" Qeverisja Vendore Lezhë 43 318 135.00 31-07-2018
Rezervuari Goraj Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 4 865 706.00 31-07-2018
Sistemim asfaltim Rruga ne Gruemire Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 8 333 333.00 02-08-2018
Sistemim asfaltim Rruga e Kaldrunit Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 8 333 333.00 02-08-2018
Sistemim asfaltim Rruga e Ducajve Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 9 999 988.00 02-08-2018
Shërbimi, Pastrimit, Gjelbërimit, Varreza, Dekorit, në territorin e Bashkisë Rrogozhinë Qeverisja Vendore Rrogozhinë 180 000 000.00 09-08-2018
Blerje Fadrome dhe Rimorkjator për nevojat e Bashkisë Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 5 333 333.00 10-09-2018
Sistemim Asfaltim i rrugës "Rrethrrotullimi - Yzedin Hatillari" Qeverisja Vendore Roskovec 17 577 083.00 12-04-2018
Rikonstruksion i shkollës së mesme "5 Tetori" Qeverisja Vendore Kuçovë 43 528 333.00 16-07-2018
" Rikonstruksion çatie Vatra e Kultures Gline" Qeverisja Vendore Dropull 948 118.00 30-08-2018
Supervizim i objektit “Rikonstruksion i rrugës “Koli Marku" Qeverisja Vendore Patos 1 203 333.00 03-09-2018
Loti 4 - Mbikqyrje punimesh ne objektin Mirembajtje kanale ujitese dhe kulluese Qeverisja Vendore Berat 71 173.00 22-08-2018
Blerje karburant, Naftë, për Bashkinë Mirditë Qeverisja Vendore Mirditë 5 188 608.00 29-08-2018
Permiresimi i kushteve te banimit per Komunitete te pafavorizuara ne Bashkine Devoll Qeverisja Vendore Devoll 13 477 369.16 30-07-2018
Vazhdim punimesh në objektin "Rikualifikimi i bllokut të banesave kufizuar nga rrugët "Bulevardi Ismail Qemali", "Rruga Hasan Kushta", "Rruga Gjergj Araniti" dhe "Bulevardi Gjergj Kastrioti" Qeverisja Vendore Vlorë 17 000 000.00 26-07-2018
Sistemim Blloku tek ish Ferma, Loti I Qeverisja Vendore Pogradec 103 117 457.00 01-08-2018
Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Vlorë 31 086 929.00 11-06-2018
Rindertim i shkolles 9-vjecare Muharrem Dollaku, Shijak Qeverisja Vendore Shijak 65 888 761.00 17-07-2018
Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara, Bashkia Vau Dejes Qeverisja Vendore Vau i Dejës 21 947 251.00 01-08-2018
Ndertim i Sheshit te Bashkise Malesi e Madhe Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 6 376 167.00 30-08-2018
Rikonstruksion zyra e keshillit Qeverisja Vendore Klos 2 500 000.00 20-07-2018
Sistemim Asfaltim i rrugës "Haxhi Brari" Qeverisja Vendore Tiranë 11 666 659.40 06-08-2018
Blerje dru zjari per ngrohje Qeverisja Vendore Përmet 1 232 000.00 03-09-2018
Blerje karburanti për automjetet e bashkisë Konispol për vitin 2018 Qeverisja Vendore Konispol 7 951 000.00 12-04-2018
Rikonstruksioni i rruges Xhokallaret, fshati Strum Qeverisja Vendore Roskovec 9 464 332.00 16-08-2018
Rikonstruksion i rruges se Varrezave, fshati Velmish Qeverisja Vendore Roskovec 3 492 683.00 17-08-2018
Sinjalistika Turistike Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 6 008 933.00 28-08-2018
Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private Qeverisja Vendore Poliçan 2 079 047.00 25-04-2018
Studim Projektim, Rikualifikimi i Parkut Industrial ( Ish-Tec Ndërtim Montim ) Qeverisja Vendore Kuçovë 5 206 250.00 24-05-2018
Rikonstruksion i shkollës “Balil Pelari” Qeverisja Vendore Vlorë 25 000 000.00 09-07-2018
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shijak 4 500 000.00 10-07-2018
Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla e Mesme e Bashkuar “ Isa Alla”, fshati Zgosht , NJ.A Lunik Qeverisja Vendore Librazhd 47 060 671.00 13-07-2018
Blerje e dy automjeteve të përdorura për nevojat e UK.KO Sh.A Qeverisja Vendore Korçë 4 000 000.00 31-07-2018
Rehabilitimi urban i zones perreth fushes se Sportit, Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 9 569 723.00 31-08-2018
Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Sarandë 0.00 26-04-2018
Rikonstruksion shkolla "Asim Vokshi", Bajram Curri Qeverisja Vendore Tropojë 63 926 811.00 02-07-2018
Rehabilitim i ambienteve sportive + palester shkolla Alush Grepcka". Qeverisja Vendore Roskovec 47 824 279.00 06-07-2018
Rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambjenteve sportive Dushk Qeverisja Vendore Lushnje 82 776 670.22 19-07-2018
Permiresimi i kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara ne Bashkine Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 22 499 729.00 23-07-2018
Riparim çatia e godinës së Bashkisë Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 3 285 021.00 07-08-2018
Riparim transformatori 2500 kva Qeverisja Vendore Shkodër 3 340 000.00 16-08-2018
Blerje Rakorderi Qeverisja Vendore Kavajë 2 934 150.00 22-08-2018
Asfaltim i rrugës kryesore së fshatit Velmish. Qeverisja Vendore Roskovec 11 802 344.00 16-04-2018
Rrugë të brendshme me beton dhe ndriçim në fshatin Gjashtë Qeverisja Vendore Sarandë 5 200 000.00 09-07-2018
Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Qytet i ri, Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 66 017 951.00 19-07-2018
Rahabilitim i rrugëve lagje Peka dhe Pazari i Vjetër, Bashkia Has. Qeverisja Vendore Has 46 942 988.00 23-07-2018
Rikonstruksion Unaza Perëndimore Krastë Faza II, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 7 285 543.00 26-07-2018
Rikonstruksion i rruges se Beqallareve, fshati Mbers Qeverisja Vendore Roskovec 1 316 176.00 14-08-2018
Loti 1 -“Blerje fruta perime” Qeverisja Vendore Elbasan 212 843.00 17-08-2018
Loti 2 - “Blerje Produkte Ushqimore” Qeverisja Vendore Elbasan 430 237.00 17-08-2018
Loti 3 - “Blerje Bulmet” Qeverisja Vendore Elbasan 452 283.00 17-08-2018
Loti 4 - “Blerje Mish” Qeverisja Vendore Elbasan 441 108.00 17-08-2018
Sherbime mirembajtje automjeteve tranportit Qeverisja Vendore Has 1 416 600.00 22-08-2018
Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 9 199 361.00 29-03-2018
Rrethimi I varrezave publike tek reparti rr. Konferenca e Mukjes Babrru koder tek Tunelet & rruge Qeverisja Vendore Kamëz 26 503 287.00 07-06-2018
Blerje automjeti VAN per nevoja te bashkise Qeverisja Vendore Finiq 2 500 000.00 18-07-2018
Rehabilitimi i banesave të komunitetit rom dhe egjiptian Qeverisja Vendore Elbasan 11 875 705.00 03-08-2018
Shpenzime per mirmbajtjen e rrugeve te brendshme te qytetin Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 2 496 711.00 22-08-2018
Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë 2 000 000.00 16-08-2018
Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Mamez Qeverisja Vendore Kukës 20 523 636.00 29-06-2018
Blerje e dy kamionçinave vet-shkarkuese Qeverisja Vendore Vlorë 3 000 000.00 14-08-2018
Sinjalistike vertikale Tabela Qeverisja Vendore Sarandë 1 500 000.00 21-06-2018
Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 14 885 745.00 29-06-2018
Rikonstruksion i shkolles artistike Jakov Xoxa Fier Qeverisja Vendore Fier 34 070 544.00 29-06-2018
Shërbimi i dekorit në Bashkinë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 2 917 112.00 10-07-2018
Blerje artikuj te ndryshem ushqimor per nevojat e Institucioneve te Varesise se Bashkise(Shkolla Speciale) Qeverisja Vendore Shkodër 2 136 382.00 01-08-2018
Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore Qeverisja Vendore Shkodër 2 499 800.00 14-08-2018
Blerje artikuj te ndryshem ushqimor per nevojat e Konvikteve Qeverisja Vendore Shkodër 4 712 596.00 17-08-2018
Rikonstruksion i trotuarëve dhe rrugës “Hoxha Tahsim” dhe “Xhanfize Keko” Qeverisja Vendore Tiranë 100 590 970.08 11-06-2018
Investim treg i hapur Qeverisja Vendore Mat 17 771 829.00 10-07-2018
Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellsit Kote, Brataj ,Sevaster Qeverisja Vendore Selenicë 14 130 961.00 20-07-2018
Rehabilitim, Pastrim i kanaleve kulluese Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 5 115 462.00 02-08-2018
Blerje shërbimi për projektin Fillo me një ide-Fito një intership në Bashkinë e Tiranës, Qeverisja Vendore Tiranë 1 243 193.00 08-08-2018
Ndërtim shkolla 9 vjeçare, Lagjja Frutikulturë, Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 161 559 675.00 20-06-2018
Blerje pajisje elektronike Qeverisja Vendore Shijak 1 247 300.00 23-07-2018
Blerje materiale per sherbime per shkollat , kopshtet dhe çerdhet e Bashkise Bulqize per vitin 2018 Qeverisja Vendore Bulqizë 4 166 667.00 26-07-2018
Shfrytezim i parceles ne ngastren 82/a,Fan -Xhuxhe,per prodhim te lendeve drusore dhe blerje e tyre ne bashkine Mirdite Qeverisja Vendore Mirditë 2 125 271.00 01-08-2018
Blerje solari Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 03-08-2018
Blerje materiale ndertimi Qeverisja Vendore Pogradec 782 541.00 06-08-2018
Loti 5 - “Blerje Bukë” Qeverisja Vendore Elbasan 136 000.00 17-08-2018
Marrje me qera te skenes dhe ndricimit - Loti II Qeverisja Vendore Librazhd 166 667.00 24-08-2018
Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier-Berat (në fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy urave për këmbesorë në krah të urës së automjeteve Qeverisja Vendore Patos 5 563 624.00 18-07-2018
Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike Qeverisja Vendore Tiranë 2 797 942.00 02-07-2018
Rikonstruksioni i kopshtit nr 1 Qeverisja Vendore Kuçovë 6 903 243.00 25-07-2018
Furnizim me materiale të buta për 3 kopshtet dhe çerdhen e qytetit Lezhe Qeverisja Vendore Lezhë 1 317 420.00 31-07-2018
Blerje uniformash per Policine Bashkiake dhe MZSH-ne Qeverisja Vendore Shijak 829 296.00 01-08-2018
Mirembajtje rruge (riparim asfalti) Qeverisja Vendore Pogradec 1 216 601.00 06-08-2018
Shërbim Interneti për UKT Qeverisja Vendore Tiranë 3 800 000.00 04-05-2018
Rikonstruksioni i shkolles se mesme Shtiqen Qeverisja Vendore Kukës 17 842 990.00 29-06-2018
Blerje vajra Qeverisja Vendore Tropojë 150 000.00 10-07-2018
Rehabilitim dhe risistemim i Merkatos Rus(faza e dyte) Qeverisja Vendore Shkodër 1 210 749.00 03-08-2018
Mirmbajtje automjetesh, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 1 000 000.00 08-08-2018
Rikonstruksion i Shkolles se Mesme 70 Vjetori i Pavaresise ne Fushe-Arrez. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 57 189 910.00 03-07-2018
Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Iballe Njesia Administrative Iballe. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 18 131 244.00 03-07-2018
Investime ndriçim rrugë dytësore Qeverisja Vendore Shkodër 4 977 443.00 24-07-2018
Lyerje e ambjenteve të Konvikteve të Shkollave të Mesme për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 642 312.00 16-05-2018
Mirembajtje Shkollash Qeverisja Vendore Himarë 4 166 666.00 02-07-2018
Mbikqyerje të Rindërtim i shkollës 9- vjeçare, fshati Letaj, Has Qeverisja Vendore Has 500 000.00 16-07-2018
Rikonstruksion i shkolles Zeqo Dermyshi, fshati Mashan, Njesia Administrative Kodovjat. Qeverisja Vendore Gramsh 3 333 333.00 23-07-2018
Rikonstruksioni i Kopeshtit Borsh Qeverisja Vendore Himarë 5 414 167.00 24-07-2018
Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Shkodër 1 563 560.00 31-07-2018
Riparime e disa automjeteve te Bashkise Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 785 700.00 31-07-2018
Ambjente Sportive dhe Rikonstruksion i Shkolles se Mesme te Bashkuar "Shaban Sheshori" godina 1, Preze Qeverisja Vendore Vorë 41 063 240.00 29-06-2018
Rikonstruksion i rrugeve te brendshme Qeverisja Vendore Libohovë 1 196 666.00 11-07-2018
Furnizim vendosje e dy pompava per repartin e KUZ dhe nje pompe dozimi per repartin e klorit Qeverisja Vendore Vlorë 1 373 900.00 02-08-2018
Loti III - Blerje bojëra Qeverisja Vendore Patos 552 070.00 24-07-2018
Loti II - Materiale hidraulike dhe elektrike Qeverisja Vendore Patos 1 016 994.00 24-07-2018
Furnizim me baze materiale per mirembajtjen e shkollave per vitin 2018 Qeverisja Vendore Lezhë 10 832 706.00 23-07-2018
Blerje kamion veteshkarkues per Agjensine e Puneve Publike Qeverisja Vendore Librazhd 3 750 000.00 26-07-2018
Permiresimi i kushteve te banimit te komuniteteve te pafavorizuara. Qeverisja Vendore Roskovec 9 184 121.00 01-08-2018
Rikualifikim Urban blloqe banimi "Tepe" (tek Vasiejt) Qeverisja Vendore Shkodër 6 276 854.00 03-07-2018
Blerje Materiale Elektrike per nevojat e Bashkise Diber, 2018. Qeverisja Vendore Dibër 1 250 000.00 13-07-2018
Blerje materiale hidraulike , elektrike e ndertimi per Arsimin Qeverisja Vendore Gramsh 1 200 600.00 31-07-2018
Blerje paisje per aparatin e Bashkise Berat Qeverisja Vendore Berat 1 057 418.00 31-05-2018
Rikonstruksioni i rrugës “Dhimitër Shuteriqi” Qeverisja Vendore Tiranë 44 962 272.00 31-05-2018
Loti 3 Mbikqyrje punimesh ne objektin Restaurim i mureve te Kalase Berat Qeverisja Vendore Berat 109 383.00 06-07-2018
Rikonstruksion i kanaleve vaditese, njesite administrative Qukës, Rrajcë, Stravaj Bashkia Prrenjas. Qeverisja Vendore Prrenjas 4 583 283.00 25-07-2018
Shpenzime per mirembajtje te trotuareve, rrugeve rurale, veprave ujore, rrjete etj Qeverisja Vendore Librazhd 3 165 460.00 31-07-2018
Blerje automjet 4x4 me kalueshmëri të lartë Qeverisja Vendore Tiranë 2 460 000.00 06-08-2018
Mirmbajtje të software Qeverisja Vendore Tiranë 7 992 000.00 27-07-2018
Ndertim Rruge (Veli Dede & Xhorxh Martini & Prengaj & Zigur Lelo ) Babrru Qeverisja Vendore Kamëz 28 974 945.00 30-05-2018
Rruga " Arras" & Rr.'Horizonti'' & Rruga " Kaltersia"( Vazhdimi & Rruga " Bulqiza" & Rruga " Segment Rruga Arberit Qeverisja Vendore Kamëz 12 507 744.00 05-06-2018
Nd.Rruga "Myslim Shyri & Serafin Kodra" Babrru Qendër Qeverisja Vendore Kamëz 5 589 458.00 07-06-2018
Shpenzime për qeramarrje aparate dhe pajisje teknike, makineri etj Qeverisja Vendore Tiranë 826 200.00 02-08-2018
Blerje Mish i fresket per nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve, Bashkia Diber, 2018. Qeverisja Vendore Dibër 1 268 167.00 27-07-2018
Blerje karburant për nevojat e Bashkisë Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë 5 000 000.00 01-06-2018
Blerje pjesë këmbimi për pompat shumëshkallëshe të Stacionit të Pompave të ujit të pijëshëm Turan. Qeverisja Vendore Korçë 1 550 000.00 01-08-2018
Blerje Materiale Hidraulike dhe Sanitare Qeverisja Vendore Devoll 832 925.00 06-08-2018
Blerje minibus për kl.e shumësporteve Qeverisja Vendore Durrës 2 666 667.00 13-06-2018
Loti II: Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 767 353.00 19-06-2018
Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave, fshati Marinëz (Asfaltim ) Qeverisja Vendore Roskovec 5 749 476.00 20-06-2018
Shërbimi mirëmbajtjes të varrezave publike dhe të dëshmorëve të Bashkisë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 7 703 178.00 10-07-2018
Ndërtim i shkarkuesve katastrofikë në rezervuare Qeverisja Vendore Shijak 1 408 066.00 10-07-2018
Azhornim per rregjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrishte, Nj.A.Qendre Qeverisja Vendore Librazhd 2 063 550.00 31-07-2018
Blerje dru zjarri per nevojat e Institucioneve Arsimore, Bashkia Diber, 2018. Qeverisja Vendore Dibër 10 500 000.00 02-07-2018
Programe inxhinierike për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 3 749 980.00 02-07-2018
Blerje shtylla ndriçimi dhe ndriçues Qeverisja Vendore Vlorë 4 000 000.00 20-07-2018
Blerje materiale hidraulike per Bashkine Kruje Qeverisja Vendore Krujë 1 250 000.00 25-07-2018
Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Refat Keli” Qeverisja Vendore Poliçan 37 077 693.00 26-06-2018
Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Peqin 958 000.00 03-07-2018
Blerje Automjete zjarrfikëse për sektorin e SHMZSH Qeverisja Vendore Elbasan 16 750 000.00 16-07-2018
Rikonstruksioni i rruges se lagjes Kurtaj,fshati Kurtaj,fshati Ngjeqar-faza 1 Qeverisja Vendore Roskovec 14 903 982.00 11-06-2018
Blerje paisje elektrike & aksesoret Qeverisja Vendore Fier 8 387 470.00 29-06-2018
Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 1 375 996.00 26-07-2018
Ndërtimi i Parkut Rekreativ, Lagjia nr. 2, tek Ish-Ushtria , Faza I-rë Qeverisja Vendore Kavajë 57 800 015.00 27-04-2018
Blerje ujë i pijshëm për punonjësit e Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 1 404 957.00 18-06-2018
Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare ‘’Koli Baba” Qeverisja Vendore Gramsh 10 833 000.00 19-06-2018
Rikonstruksioni i rrugës Automobilistike Dumberas, Njesia Administrative Kushove. Qeverisja Vendore Gramsh 2 083 000.00 04-07-2018
FV Gjelbërim në qytet Qeverisja Vendore Durrës 16 655 000.00 15-05-2018
Rikostruksion i Urës në Qendër të Qytetit Këlcyrë Qeverisja Vendore Këlcyrë 4 166 666.00 23-05-2018
Rikonstruksion i Ujesjellesit te fshatit Krume dhe Zahrisht, punime shtese Qeverisja Vendore Has 16 631 341.00 02-07-2018
Blerje pajisje audiovizuale për pallatin e kulturës Qeverisja Vendore Durrës 700 000.00 10-07-2018
Mbikqyrje e punimeve te objektit “Rikonstruksion i Ujesjellesit te fshatit Krume dhe Zahrisht, punime shtese Qeverisja Vendore Has 280 000.00 16-07-2018
Blerje elektropompa për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 11 600 000.00 18-05-2018
Ndërtimi i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksioni i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit Qeverisja Vendore Poliçan 78 570 295.00 29-06-2018
Rikonstruksion i poligonit te qitjes Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 19-07-2018
Blerje Ushqimesh Qeverisja Vendore Mat 4 840 000.00 02-03-2018
Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 7 930 000.00 27-06-2018
Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë 47 227 442.00 19-04-2018
Furnizim vendosje peme dekorative dhe te ndryshme Qeverisja Vendore Fier 6 660 600.00 22-06-2018
Rikonstruksion i Terraces se Shkolles Haxhi Hajdari te fshatit Golem Qeverisja Vendore Shkodër 1 703 608.00 03-07-2018
Rikonstruksion i çatisë së shkollës Veli Tela Muriqan Qeverisja Vendore Shkodër 2 018 461.00 03-07-2018
Blerje materiale hidraulike per nevojat e Ujësjellësh sh.a Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 1 500 000.00 05-07-2018
Logu i Bjeshkeve Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 1 250 000.00 23-07-2018
Sistemim asfaltim i Rruges Qender Stajkë-Varreza, faza e dytë Qeverisja Vendore Vau i Dejës 15 833 333.00 31-05-2018
Rikonstruksioni I Rruges se vorrezave te fshatit Sasaj (Vazhdim ) Qeverisja Vendore Himarë 10 000 000.00 09-07-2018
Blerje gaz te lengshem per ngrohje Qeverisja Vendore Shkodër 2 014 650.00 10-07-2018
Loti i V-të: “Shërbime riparimi ura auto e Boksit në Plan-Gjuraj” Qeverisja Vendore Shkodër 446 204.00 24-05-2018
Punime rinovimi te rrethimit te dy shkollave ne Gorre dhe rinovimi instalimeve elektrike H/Sanitare te shkolles 9 vjeçare (mesme), Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 4 884 518.00 20-06-2018
Rul me disqe Qeverisja Vendore Tiranë 3 580 000.00 02-07-2018
Blerje materjale objekti: "Rehabilitim i bllokut urban L.Braho" Qeverisja Vendore Roskovec 3 699 179.00 17-05-2018
Blerje Kancelari dhe Bojra për vitin 2018 për Bashkinë, QKR, Agjensia e Pyjeve dhe SHMZSH Qeverisja Vendore Elbasan 5 391 933.00 29-03-2018
Blerje pajisje makineri Qeverisja Vendore Durrës 19 600 000.00 02-05-2018
Zgjerimi kapaciteti të Backup-It në Primary site dhe Krijimi një Disaster Recovery (DR) SITE. Qeverisja Vendore Tiranë 17 946 850.00 22-06-2018
Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, vepra ujore, rrjet hidrik, elektrik, telefonik, ngrohje, etj Qeverisja Vendore Tiranë 4 999 692.00 22-06-2018
Loti i II-të: “Mirëmbajtje rruga Qafethore-Thethe-Nderlysaj” Qeverisja Vendore Shkodër 802 680.00 24-05-2018
Loti i IV-të: “Mirëmbajtje dhe riparime në rrugën Ura e Mesit-Prekal” Qeverisja Vendore Shkodër 388 965.00 24-05-2018
Pastrimi dhe permiresimi i parcelave pyjore në NJA Shale, Shosh Qeverisja Vendore Shkodër 849 931.00 29-06-2018
Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve rurale Qeverisja Vendore Kuçovë 7 572 460.00 29-06-2018
Mirëmbajtje e skemës ujitëse Qeverisja Vendore Shkodër 5 824 367.00 06-07-2018
Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Ismet Sali" Bruçaj Qeverisja Vendore Shkodër 2 280 833.00 29-06-2018
Blerje makinë me rul Qeverisja Vendore Pogradec 1 333 333.00 02-07-2018
Mirembajtje ujesjelles, rikontruksioni i linjes se ujesjellesit Kostren 1 dhe vepres se marjes Qeverisja Vendore Berat 4 166 587.00 06-07-2018
Ndertim Çezma Qeverisja Vendore Tepelenë 1 383 642.00 06-07-2018
Blerje automjete në funksion të administratës Qeverisja Vendore Shkodër 3 330 000.00 10-07-2018
Blerje karburant gazoil për automjetet e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit Qeverisja Vendore Tiranë 1 500 000.00 10-07-2018
Loti 1: “Shërbim mirëmbajtje mjetet e tjera” Qeverisja Vendore Maliq 1 770 540.00 28-06-2018
Qira objekti per stacionimin e mjeteve te Bashkise Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 1 274 880.00 02-07-2018
Faqe interneti per publikim te dhenash 360 grade (Tur virtual) Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 1 333 333.00 06-07-2018
Ndërtim ujësjellësi i fshatit Luzhe, NJA Llugaj, faza e parë Qeverisja Vendore Tropojë 3 428 055.00 17-05-2018
Mallra ushqimore për kopshtin me drekë Qeverisja Vendore Roskovec 2 294 909.00 03-04-2018
Hidroizolim tarraca e Qendrës Kulturore Qeverisja Vendore Pogradec 3 251 760.00 17-05-2018
Rikonstruksion i rrjetit te ndriçimit rrugor ne fshatrat e Bashkise Konispol Qeverisja Vendore Konispol 10 172 348.00 29-05-2018
Sinjalistikë për korsi biçikletash Qeverisja Vendore Tiranë 54 545 000.00 14-06-2018
Mbrojtje e tokes bujqesore ne Bashkine Librazhd per vitin 2018" Qeverisja Vendore Librazhd 6 666 208.00 03-07-2018
Ndërtim urash në fshatrat Lugu i Tropojes, Shumice e Zogaj Qeverisja Vendore Tropojë 3 835 029.00 22-05-2018
Blerje automjet me goma dhe zinxhir Qeverisja Vendore Selenicë 11 000 000.00 07-06-2018
Blerje minibus për PLM Qeverisja Vendore Durrës 2 250 000.00 13-06-2018
Blerje automjete zjarrfikese për Sektorin SHMZSH Qeverisja Vendore Finiq 5 000 000.00 22-06-2018
Mirëmbajtje Prodhimi (Mekanike) Qeverisja Vendore Tiranë 1 000 000.00 02-07-2018
Blerje Materiale Ndërtimi (çimento, rërë, granil, tuba etj) Qeverisja Vendore Tiranë 1 666 660.00 03-07-2018
Shërbime të tjera, shërbim për pastrimin me makineri i algave dhe shkurreve te liqenit Qeverisja Vendore Tiranë 1 666 667.00 04-07-2018
Rikonstruksion i Kopshtit Lagja e Re, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 16 666 667.00 31-05-2018
Blerje dhe instalim soba me pellet Qeverisja Vendore Tiranë 12 499 653.00 01-06-2018
Furnizim dhe vendosje pompa per depo Lekures Qeverisja Vendore Sarandë 5 005 688.00 21-06-2018
Blerje goma per makineritë e ASHP-së. Qeverisja Vendore Elbasan 1 000 000.00 28-06-2018
Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike. Qeverisja Vendore Durrës 7 998 000.00 02-07-2018
Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Peqin 1 250 000.00 10-07-2018
Blerje tuba betoni Qeverisja Vendore Peqin 904 296.00 10-07-2018
Blerje pllaka varresh (kostume varresh) Qeverisja Vendore Kamëz 1 581 655.00 12-07-2018
Rikonstruksion I Fasadave ne lagjen Murat Çelebiu " Qeverisja Vendore Berat 37 589 184.00 02-05-2018
Rikonstruksion i rrugës “Fatmir Haxhiu” Qeverisja Vendore Tiranë 29 156 454.00 04-05-2018
Ndertim stacioni i pompimit tek lagja "Baba Rexhepi" Qeverisja Vendore Sarandë 4 140 323.00 21-06-2018
Karburant për Automjete Qeverisja Vendore Këlcyrë 8 839 562.00 21-06-2018
Blerje pjese nderrimi, goma dhe bateri per mjetet e bashkise Qeverisja Vendore Roskovec 5 954 420.00 05-03-2018
Furnizim dhe vendosje Matesa Uji Qeverisja Vendore Vau i Dejës 2 500 000.00 05-07-2018
FV: Pulti i komandimit i sistemit të ndriçimit për P.Kulturës A.Moisiu Qeverisja Vendore Durrës 1 750 000.00 18-06-2018
Blerje Fruta-Perime per nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve, Bashkia Diber, 2018 Qeverisja Vendore Dibër 2 780 600.00 09-07-2018
Blerje pajisje për detektimin e rrjedhjeve të ujit Qeverisja Vendore Korçë 13 230 000.00 23-03-2018
Pritat e lumenjve (Lumi Verdove) Qeverisja Vendore Pogradec 2 512 867.00 12-06-2018
"Ndërtim trotuari Rruga "PASHTRIKU" , dhe rehabilitime pjesore në rrugica e trotuare të brendeshme në Qytetin Krumë Qeverisja Vendore Has 2 195 050.00 12-06-2018
Pjesë këmbimi për mjetet e transportit për vitin 2018 Qeverisja Vendore Mallakastër 5 416 667.00 21-06-2018
Botim i Gazetës Almanak të Bashkisë Elbasan për vitin 2018 Qeverisja Vendore Elbasan 640 000.00 02-07-2018
Lyerje dhe mirëmbajtje e objekteve të Arsimit dhe Kulturës të Bashkisë Librazhd dhe Njësive Administrative Qeverisja Vendore Librazhd 3 279 552.00 04-06-2018
Blerje mjet zjarrfikes Qeverisja Vendore Maliq 3 333 300.00 07-06-2018
Rikonstruksion I rrugës së Varrezave, fshati Strum, L=229m Qeverisja Vendore Roskovec 2 421 897.00 14-06-2018
Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën: "Qazim Vathi" Qeverisja Vendore Tiranë 22 300 628.00 23-04-2018
Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji Qeverisja Vendore Tiranë 19 522 224.00 27-04-2018
Riparim dhe Ndryshim Katit te Trete te Stadiumit Himare Qeverisja Vendore Himarë 7 949 997.00 31-05-2018
Zhvillime shtese, licensa si dhe sherbimi i mirembajtjes Qeverisja Vendore Berat 6 700 000.00 19-06-2018
Blerje e një makinerie profesionale për pastrimin e mbetjeve në parqe si dhe 50 koshave të pastrimit Qeverisja Vendore Tiranë 7 881 683.00 02-07-2018
Rikonstruksion i linjës së ujësjellësit Kronjza - Rezervuaret Ujëmbledhës Leskovik, Bashkia Kolonjë (faza e dytë) Qeverisja Vendore Kolonjë 2 487 500.00 28-05-2018
Blerje asfaltobetoni Qeverisja Vendore Lushnje 8 330 000.00 08-06-2018
Sistemim i sheshit te qendres se fshatit Tatzat Qeverisja Vendore Delvinë 1 250 000.00 20-06-2018
Sherbim privat per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve te Shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë 4 268 713.00 01-06-2018
Blerje Karburant Qeverisja Vendore Tiranë 15 166 660.00 19-06-2018
Blerje Gaz për gatim Qeverisja Vendore Durrës 1 908 000.00 27-06-2018
Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në rrugen Gani Toptani Qeverisja Vendore Tiranë 7 139 250.00 19-04-2018
Blerje Sinjalistike Rrugore Horizontale-Vertikale 2018 Qeverisja Vendore Durrës 2 100 000.00 04-06-2018
Blerje tubacione dhe materiale te tjera per bordin e kullimit Qeverisja Vendore Përmet 1 664 158.00 18-06-2018
Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2018-2019 Qeverisja Vendore Tiranë 2 483 502.00 20-06-2018
Transport i mbetjeve urbane nga Librazhdi në Inceneratorin Elbasan pranë Metalurgjikut Qeverisja Vendore Librazhd 5 739 551.00 28-06-2018
Blerje pjesë këmbimi dhe shpenzime për shërbimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve të Bashkisë Dibër, 2018 Qeverisja Vendore Dibër 3 300 000.00 23-05-2018
Blerje materiale për ndriçimin publik Qeverisja Vendore Tiranë 45 161 710.00 29-05-2018
Rikonstruksion I rruges"LagjiaToska, fshati Suk, (Rruga Lime dheHyrkaj) L=1437 ml Qeverisja Vendore Roskovec 5 415 092.00 11-06-2018
Rikonstruksion i rruges "Likallaret", fshati Vlosh (vazhdim) Qeverisja Vendore Roskovec 5 342 302.00 11-06-2018
Linja unazore e ujit Potam Qeverisja Vendore Himarë 2 750 000.00 19-06-2018
Shpenzime per aktivitete social-kulturore dhe sportive te vitit Qeverisja Vendore Roskovec 4 166 667.00 19-06-2018
Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë 2 802 200.00 19-06-2018
Blerje Karburanti, Nafte dhe Benzine Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 666.00 14-06-2018
Rehabilitimi i rrugës Yzberisht-Kashar Qeverisja Vendore Tiranë 166 666 005.94 15-03-2018
Kënde lojrash dhe rehabilitim sheshesh në Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë 3 637 500.00 02-05-2018
Blerje Nafte per vitin 2018 ne Bashkine Fushe-Arrez. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 4 347 750.00 21-05-2018
Blerje tabela për sinjalistikën rrugore Qeverisja Vendore Elbasan 979 314.00 01-06-2018
Rikualifikimi i Sheshit ne Koplik Siperm Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 8 330 210.00 01-06-2018
Ndertim dhe mirembajtje urash Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 3 371 014.00 07-06-2018
Shërbim me qera autobot dhe furnizim me ujë Qeverisja Vendore Tiranë 1 050 000.00 12-06-2018
Blerje ekskavator Qeverisja Vendore Memaliaj 3 750 000.00 23-02-2018
Loti VIII: Kolaudim për shërbimin Shpenzime e mirëmbajtje rruge e rrjete të ndryshme Qeverisja Vendore Tropojë 28 936.00 08-03-2018
Sistemim asfaltim i lagjes “85” Qeverisja Vendore Gramsh 54 520 000.00 03-05-2018
Karburant 10 pmm (gazoil dhe benzol) Qeverisja Vendore Vlorë 10 083 333.00 23-05-2018
Blerje materiale per lyerjen e shkollave, (hidromat, boje vaji, etj.) Qeverisja Vendore Dibër 584 000.00 31-05-2018
Blerje materiale kancelari & tonera fotokopje dhe printerash per nevojat e Bashkise Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 1 678 399.00 01-06-2018
Loti i I-re” Blerje bazë materiale për shërbime riparimi të rrugëve” Qeverisja Vendore Shkodër 1 331 028.00 08-06-2018
Shërbimi i Dekorit Qeverisja Vendore Kuçovë 7 870 000.00 20-06-2018
Blerje ndriçuesash Qytet dhe Njësi Administrative Qeverisja Vendore Korçë 8 333 300.00 27-04-2018
Loti VII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni dhe rrethimi i depove ne Ujesjellesat Rajonal (Faza I)” Qeverisja Vendore Tiranë 1 468 637.00 07-05-2018
"Blerje Automjete" Qeverisja Vendore Tiranë 18 833 333.00 24-05-2018
Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD Qeverisja Vendore Durrës 20 000 000.00 28-05-2018
Mirembajtja e Varrezave publike dhe ato te deshmoreve Qeverisja Vendore Korçë 3 518 039.00 31-05-2018
Furnizim me artikuj ushqimore për Konviktin e Shkolles të Mesme, Çerdhe e Kopshte. Qeverisja Vendore Lezhë 5 384 830.00 18-06-2018
Blerje autobuz për nevoja të shkollës Luigj Gurakuqi, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 4 666 666.00 13-07-2018
Blerje Karburant dhe Vaj Qeverisja Vendore Tiranë 10 080 640.00 24-05-2018
Blerje Tuba dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë 67 323 117.00 14-05-2018
Rikonstruksion i shkolles “Jonuz Çarçiu”, fshati Gjergjovine, Njesia Administrative Pishaj Qeverisja Vendore Gramsh 1 250 000.00 30-05-2018
Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë 923 000.00 01-06-2018
Depo Uji Skore dhe lidhja me rrjetin e ujit Qeverisja Vendore Dropull 2 083 308.00 01-06-2018
Loti VI: Kolaudim i punimeve per objektet: Rikonstruksion i rruges Rosuje - Selimaj, NJA Bujan, faza e pare, Rikonstruksion i rruges Lekbibaj - Vrane, NJA Lekbibaj dhe Ndertim urash ne fshatrat Lugu i Tropojes, Shumice e Zogaj Qeverisja Vendore Tropojë 42 909.00 08-03-2018
Blerje materiale elektrike per mirmbajtjen e institucionit, ndricimi rrugor Qeverisja Vendore Krujë 1 333 182.00 01-06-2018
Blerje benzinë pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë 4 405 100.00 22-05-2018
Blerje diesel ( gazoil) Qeverisja Vendore Tiranë 37 083 750.00 22-05-2018
Blerje pajisje për ngrohje Qeverisja Vendore Kuçovë 900 000.00 06-06-2018
Blerje materiale per lyerjet e shkollave Qeverisja Vendore Devoll 1 666 100.00 07-06-2018
Depo uji Koshovice dhe lidhja me rrjetin e ujit. Qeverisja Vendore Dropull 2 498 139.00 08-06-2018
Rikonstruksione ne vepra vaditese ne Njesite Administrative te Bashkise Fushe-Arrez Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 3 333 324.00 31-05-2018
Shërbim dhe ruajtje me roje private e objekteve të Bashkisë Bulqizë dhe institucioneve në varësi Qeverisja Vendore Bulqizë 10 000 000.00 13-02-2018
Loti 2: Blerje automjeti ATP fuoristrade pick up Qeverisja Vendore Durrës 3 166 500.00 22-05-2018
Loti 1: Blerje 2 autovetura sedan Qeverisja Vendore Durrës 3 666 500.00 22-05-2018
Blerje Materiale të ndryshme për Sektorin e Sherbimeve Publike Qeverisja Vendore Vorë 805 300.00 24-05-2018
Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Durrës 134 083.50 19-03-2018
Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rrugën e Kavajës dhe në Rrugën Muhamet Gjollesha (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë 40 442 796.00 19-04-2018
Loti 1: ”Projekt restaurimi Kisha e “Shen Kollit” në Kurjan Qeverisja Vendore Roskovec 3 969 153.00 15-05-2018
Kryerja e shërbimit të pastrimit në qytetin e Elbasanit Qeverisja Vendore Elbasan 37 536 132.10 21-05-2018
Blerje elektropompë zhytëse Qeverisja Vendore Peqin 2 800 000.00 22-05-2018
Loti 1 - Kamion me 4 akse Qeverisja Vendore Cërrik 2 500 000.00 05-06-2018
Loti 4 - Traktor per korrje bari mbi 17 CV Qeverisja Vendore Cërrik 933 000.00 05-06-2018
Blerje autobot për thithjen e ujërave të zeza Qeverisja Vendore Tiranë 6 500 000.00 25-04-2018
Blerje mjetesh për Drejtorinë e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Qeverisja Vendore Gramsh 8 880 000.00 18-05-2018
Rikonstruksion i fasades se pallatit nr.12, Bashkia Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 2 572 363.00 31-05-2018
Sistemim asfaltim i Rruges, Rruga Nacionale Mjedë-Kaçe Qeverisja Vendore Vau i Dejës 8 106 725.00 01-06-2018
Sistemim asfaltim rruga e varrezave Guras Qeverisja Vendore Pogradec 24 242 123.00 02-05-2018
Blerje materiale për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë 70 415 900.00 18-05-2018
Shtesë kontrate objekti : "Sistemimi varrezave publike Guras" Qeverisja Vendore Pogradec 1 124 570.00 22-05-2018
Shtesë kontrate objekti : "Sistemim rruga e varrezave Blacë" Qeverisja Vendore Pogradec 1 182 942.00 22-05-2018
Blerje karburant per nevojat e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec 6 123 670.00 01-06-2018
Ndërtim sinjalistike në qytet - faza e parë Qeverisja Vendore Roskovec 36 120 953.00 28-03-2018
Rikonstruksioni i rrugëve të brendeshme të fshatrave të Bashkisë Qeverisja Vendore Dropull 12 749 949.00 25-04-2018
Pajisje elektronike Qeverisja Vendore Korçë 1 815 667.00 21-05-2018
Loti V: Kolaudim i punimeve në objektet: Ndërtim ujësjellesi i fshatit Tropojë e Vjetër dhe rrethina, NJA Tropoje Fshat, faza e tretë, Ndërtim ujësjellësi i fshatit Luzhe, NJA Llugaj, faza e parë dhe Rikonstruksion i kanaleve ujitëse, bashkia Tropojë Qeverisja Vendore Tropojë 129 675.00 08-03-2018
Pjesë kembimi Qeverisja Vendore Pogradec 990 927.00 22-05-2018
Blerja e materialeve për funksionimin e pajisjeve të zyrës Qeverisja Vendore Tiranë 3 748 695.00 27-03-2018
Ofrimi i shërbimit të gjelbërimit në Bashkinë e Shkodrës Qeverisja Vendore Shkodër 96 269 797.00 03-05-2018
Blerje shërbimi të zhvillimi të mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve. Qeverisja Vendore Tiranë 5 590 666.00 25-05-2018
Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 49 199 845.00 30-03-2018
Implementim i modulit të Faturës Online, Konfigurim dhe implementim i lecensave për Leximet me Mobile (PDA) për lexuesit, Trajnimi i përdoruesëve dhe Fillimi i procesit të mirëmbajtjes Qeverisja Vendore Lushnje 5 200 000.00 15-05-2018
Sisteme ujitëse dhe impiante furnizimi (ndërtim - montim) Qeverisja Vendore Tiranë 3 980 325.00 31-05-2018
Blerje materiale (tubacione) për kanalet vaditëse Qeverisja Vendore Librazhd 12 840 240.00 12-04-2018
Blerje materiale ndihmëse për pregatitjen e asfaltit të ftohtë dhe me ngjyrë Qeverisja Vendore Tiranë 17 760 000.00 02-05-2018
Blerje autobuz për transport udhëtaresh Qeverisja Vendore Finiq 4 166 666.00 02-05-2018
Blerje materiale objekti “Ndërtim trotuari & Ndriçim nga xhamia SUK 1 - karburanti “Agacaj”. Qeverisja Vendore Roskovec 3 705 205.00 17-05-2018
Blerje betoni Qeverisja Vendore Tiranë 5 249 790.00 01-06-2018
Motokorrëse, motosharra, motoseka për lartësi, motokrasitëse bordurash, elektropompa, trapan, gurë fresibël, aparat thithës gjethesh Qeverisja Vendore Tiranë 2 083 333.00 01-06-2018
Pastrimi dhe Rehabilitimi i Kanaleve kulluese në territorin e bashkisë Vorë Qeverisja Vendore Vorë 16 666 666.00 24-04-2018
Blerje makine kosh Qeverisja Vendore Pogradec 2 333 333.00 14-05-2018
Blerje matësa uji 1/2 me rekorderi Qeverisja Vendore Sarandë 11 974 500.00 10-04-2018
Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrugëve,veprave ujore dhe rrjeteve hidraulike Qeverisja Vendore Finiq 14 100 000.00 30-04-2018
Blerje tubo betoni të armuara Qeverisja Vendore Fier 10 000 000.00 04-05-2018
F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome) Qeverisja Vendore Shkodër 1 995 000.00 08-05-2018
Rikonstruksion I ujesjellesit Lagjia e Qoleve, Njesia Administrative Ishem, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 8 093 203.34 21-05-2018
Shërbime mirëmbejtje automjetesh Qeverisja Vendore Finiq 2 500 000.00 24-05-2018
Ndërtim K.U.N Rruga Orikum Qeverisja Vendore Kamëz 1 399 150.00 28-05-2018
Blerje pjesë këmbimi për automjete Qeverisja Vendore Durrës 12 897 257.07 07-03-2018
Linja e re e ujësjellësit Piqeras-Shkalle Qeverisja Vendore Himarë 8 750 000.00 13-04-2018
Rikonstruksion i rrugës kryesore, fshati Mbërs, Loti II Qeverisja Vendore Roskovec 13 084 460.00 16-04-2018
Asfaltim i rrugëve të qytetit, Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 15 656 314.00 16-04-2018
Blerje dru zjarri Qeverisja Vendore Pogradec 9 268 000.00 20-04-2018
Blerje kamion me vinç për transport skelerie Qeverisja Vendore Tiranë 7 080 000.00 25-04-2018
Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë, Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore Qeverisja Vendore Shkodër 1 049 999.00 03-05-2018
Loti 2: Blerje bordura provizore varri Qeverisja Vendore Tiranë 4 378 020.00 04-05-2018
Rinovim trotuari në qytetin e Laçit Qeverisja Vendore Kurbin 8 270 628.00 11-05-2018
Blerje karburant diesel për ngrohje 0.1% Qeverisja Vendore Tiranë 49 387 735.00 02-05-2018
Blerje Autoveture Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 2 750 000.00 04-05-2018
Zgjerim, Rrethim dhe Sistemim Varreza fshati Dardhe Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 2 916 666.00 11-05-2018
Blerje materiale për rrethim të jashtem, lyerje & pankina për fushën e sportit , Loti I Qeverisja Vendore Librazhd 1 105 532.00 18-05-2018
Blerje Karburant Gazoil ( 10 ppm ULSD ) Qeverisja Vendore Gjirokastër 2 230 800.00 22-05-2018
Blerje kamioni për Bashkinë Fushë-Arrëz. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 2 500 000.00 21-05-2018
Punime, ndërtime, rehabilitime dhe mirëmbajtje e Kanaleve Ujitëse, 2018 Qeverisja Vendore Dibër 9 992 079.00 13-04-2018
Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 6 352 500.00 25-04-2018
Mirembajtje kanale ujitese dhe kulluese Qeverisja Vendore Berat 3 801 667.00 02-05-2018
Blerje tubo plastik për kanalet vaditëse Qeverisja Vendore Gramsh 2 475 000.00 15-05-2018
Blerje materiale dekori Qeverisja Vendore Kurbin 1 208 300.00 22-05-2018
Blerje Inerte Qeverisja Vendore Tiranë 51 781 333.00 20-04-2018
Zbulimi, gërmimi, shkrifërimi, përpunimi, ngarkimi dhe transporti i rërës bituminoze Qeverisja Vendore Fier 9 846 646.00 13-04-2018
Mirëmbajtje e rrugës Xibrake - Xherije Qeverisja Vendore Cërrik 1 399 999.00 30-04-2018
Loti II - Blerje Vaj Qeverisja Vendore Tiranë 6 000 000.00 02-05-2018
Loti 3: “Mbikqyrje e punimeve në objektin “Pastrimi i kanaleve kulluese” Qeverisja Vendore Vorë 366 667.00 06-04-2018
Shpim i pusit dublant Nr.19 Kafaraj Qeverisja Vendore Fier 2 335 806.00 16-04-2018
Shpenzime për qeramarrje mjeti transporti Qeverisja Vendore Tiranë 2 450 880.00 18-05-2018
Pastrim të kanaleve Ujitëse me krahë pune Qeverisja Vendore Vlorë 936 666.00 10-04-2018
Rehabilitimi i Trotuareve të Rrugës "Demokracia", Faza e 2-të Qeverisja Vendore Vlorë 3 184 936.00 20-04-2018
Asfalto Beton & Prajmer Qeverisja Vendore Vlorë 1 757 577.00 24-04-2018
Meremetime me asfal të rrugëve të brendshme Qeverisja Vendore Sarandë 4 166 666.00 26-04-2018
Prodhim i Lëndës Drusore Qeverisja Vendore Tiranë 13 986 090.00 27-04-2018
Boje Fosforishente & Dyliente Qeverisja Vendore Vlorë 1 233 333.00 27-04-2018
Lyerje e Institucioneve Arsimore, Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 6 666 662.00 04-05-2018
Blerje produkte Bulmeti për nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve Qeverisja Vendore Dibër 2 266 083.00 11-05-2018
Blerje makineri paisje (automjete). Qeverisja Vendore Tiranë 43 200 000.00 28-03-2018
Blerje pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra Qeverisja Vendore Tiranë 1 065 160.00 27-04-2018
Punime për mirëmbajtjen e rrugëve (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Tropojë 0.00 19-01-2018
Mirëmbajtje dhe riparim me të tretët për elektropompa Qeverisja Vendore Tiranë 6 400 000.00 30-04-2018
Rikonstruksion i kanalit ujitës kryesor (Ferras Harvaleas KV2 Funar) dhe rikonstruksioni i kanalit ujitës sekondar Ferras, N.Panxhi Harvaleas, Polis - Tudan Qeverisja Vendore Elbasan 1 628 373.00 10-05-2018
Blerje makine teknologjike pastrimi Qeverisja Vendore Kukës 4 166 667.00 30-03-2018
KUZ Lagja te ish-Komuna Kuman-Faza III. Qeverisja Vendore Roskovec 6 259 227.00 16-04-2018
Punime për mirëmbajtjen e rrugëve Qeverisja Vendore Tropojë 15 000 000.00 19-01-2018
Furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit dhe riparim shërbimi të mjeteve motorike. Qeverisja Vendore Vlorë 17 905 000.00 19-03-2018
Ndërtimi dhe konfigurimi I sistemit të leximit në distancë të matësave elektromagnetik ABB dhe SIEMENS të ujësjellësit Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë 2 594 250.00 10-04-2018
Ndërtimi i linjës shpërndarëse në lagjen nr.13, Rr."Apulia", Rr."Tefik Skilja" dhe Rr."Taranto" Qeverisja Vendore Durrës 4 208 851.00 12-04-2018
Blerje Automjet, Autoveturë 4 Qeverisja Vendore Tiranë 1 402 896.00 24-04-2018
Blerje materiale për ndërtimin e rrjetit të brendshëm fshati Verlen-Perparimaj Qeverisja Vendore Devoll 2 478 697.00 08-05-2018
Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Sarandë 0.00 26-04-2018
Blerje grejderi për Bashkinë Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 2 500 000.00 18-05-2018
Blerje pjesë ndërrimi automjetesh Qeverisja Vendore Tiranë 16 602 308.33 28-02-2018
Mirëmbajtje e thellë në objekte arsimore Qeverisja Vendore Tiranë 44 329 953.00 11-04-2018
Blerje pjesë këmbimi për makineritë e rënda të ASHP Qeverisja Vendore Elbasan 1 500 000.00 30-04-2018
Blerje Shtypshkrime për vitin 2018 për Administratën e Bashkisë Elbasan dhe Drejtorinë e SHMZSH-së Qeverisja Vendore Elbasan 1 126 260.00 10-05-2018
Ndërtim linje kryesore furnizimi me ujë të depos të fshatit Shën Vlash Qeverisja Vendore Durrës 14 246 133.00 28-03-2018
Rikonstruksion i Kanaleve Vaditëse në Bashkinë Librazhd për vitin 2018 Qeverisja Vendore Librazhd 19 850 768.00 04-04-2018
Rikonstruksion e ndertime te urave ne fshatrat Kutal, Vercisht dhe Zhepe Qeverisja Vendore Përmet 3 166 666.00 26-04-2018
Furnizim vendosje pjese kembimi per mjetet e N.P.P-se dhe mjetet e renda Qeverisja Vendore Lushnje 7 743 333.00 26-04-2018
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private për Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje për vitin 2018 Qeverisja Vendore Lushnje 16 100 715.00 24-01-2018
Blerje mjete didaktike dhe kancelarike ne funksion te projektit "Bejme detyrat e shtepise " dhe mjete kancelarike per nevojat e QEZHEF. Qeverisja Vendore Tiranë 2 004 271.00 29-01-2018
Blerje diesel Qeverisja Vendore Kavajë 2 751 200.00 26-03-2018
Vijëzime rrugësh për parking publik dhe tabela parking Qeverisja Vendore Kamëz 1 028 360.00 10-04-2018
Furnizim me Karburant Gazoil D1 ( 10 ppm ULSD ) për nevoja të Bashkisë Memaliaj dhe Njësive administrative të saj Qeverisja Vendore Memaliaj 1 135 680.00 07-05-2018
Furnizim me ujë i lagjes Semes (Babje) Qeverisja Vendore Librazhd 2 412 680.00 30-04-2018
Loti 7: Blerje Kamioncine për Pyjet Qeverisja Vendore Devoll 1 416 667.00 11-04-2018
Loti 6: Blerje Rimorkiator për Shërbimet Publike Qeverisja Vendore Devoll 1 666 667.00 11-04-2018
Loti 5: Blerje Kamionçinë për Shërbimet Publike Qeverisja Vendore Devoll 1 416 667.00 11-04-2018
Loti 3: Blerje Automjet për Administratën Qeverisja Vendore Devoll 1 666 667.00 11-04-2018
Loti 2: Blerje Kamion me tre Akse Qeverisja Vendore Devoll 4 166 667.00 11-04-2018
Loti 1: Blerje Fadrome për Shërbimet Publike Qeverisja Vendore Devoll 4 166 667.00 11-04-2018
Shërbime e riparime të makinerisë së rëndë, automjeteve zjarrfikse, mjeteve të transportit dhe automjeteve të bashkisë Lezhë për vitin 2018 Qeverisja Vendore Lezhë 3 478 722.00 02-05-2018
Blerje Artikuj për bashkinë Vorë Qeverisja Vendore Vorë 2 942 000.00 13-04-2018
Blerje materiale të ndryshme elektrike, hidraulike etj. & shpenzime për mirëmbajtjen, funksionimin e pajisjeve të zyrës dhe pajisjeve speciale Qeverisja Vendore Librazhd 1 526 510.00 04-05-2018
Mirëmbajtje e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike. Qeverisja Vendore Sarandë 5 000 000.00 24-04-2018
Prerje drush për nevojat e Bashiksë Bulqizë dhe institucioneve në varësi të saj. Qeverisja Vendore Bulqizë 4 838 400.00 27-04-2018
Blerje karburant për shoqërinë Ujësjellës Sha Patos Qeverisja Vendore Patos 3 499 927.00 04-05-2018
Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» Qeverisja Vendore Sarandë 2 500 000.00 26-04-2018
Blerje Gazoili dhe Vaj Qeverisja Vendore Kuçovë 18 501 684.00 06-04-2018
Blerje materiale ndërtimi Qeverisja Vendore Kolonjë 1 666 667.00 17-04-2018
Blerje automjete zjarrëfikse për Sektorin e SHMZSH Qeverisja Vendore Elbasan 16 750 000.00 24-05-2018
Blerje pllakash trotuari dhe materiale për shtrim trotuari Qeverisja Vendore Lushnje 3 332 010.00 25-04-2018
Loti 17: Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion shkollës 9 -vjeçare “Asllan Shahini”. Qeverisja Vendore Gramsh 488 859.00 30-04-2018
Loti 6: Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshati Dumberas", NJA Kushovë Qeverisja Vendore Gramsh 54 575.00 30-04-2018
Rikonstruksion i rruges Lekbibaj - Vrane Qeverisja Vendore Tropojë 3 624 932.00 15-03-2018
Blerje Kimikate për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 89 795 578.00 06-02-2018
Blerje rakorderi HDPE 10 ATM të ndryshme për nevojat e Shoqërisë për vitin kalendarik 2018. Qeverisja Vendore Lushnje 2 772 900.00 13-02-2018
Shërbimi i Ruajtjes me Rojeve Private Qeverisja Vendore Vlorë 3 297 500.00 13-03-2018
Loti 3 - Blerje gazi Qeverisja Vendore Prrenjas 26 494.00 27-04-2018
Loti 1 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Prrenjas 4 192 467.00 27-04-2018
Linja e ndriçimit rrugor me llampa ekonomike Qeverisja Vendore Himarë 8 333 333.00 13-04-2018
Blerje kancelarie për Bashkinë Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 2 381 995.00 13-04-2018
Mirmbajtje rrugësh Qeverisja Vendore Krujë 4 915 812.00 16-04-2018
Blerje makine Qeverisja Vendore Kamëz 4 750 000.00 24-04-2018
Blerje artikuj ushqimorë Qeverisja Vendore Shkodër 13 998 511.00 04-04-2018
Loti 4: Blerje Automjet për Policinë Bashkiake Qeverisja Vendore Devoll 1 416 667.00 11-04-2018
Blerje kompjuterash për përdorim nga administrata Qeverisja Vendore Lezhë 1 250 000.00 27-04-2018
Loti i parë: “Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë 2 362 500.00 18-01-2018
Rikonstruksion i Godinës shtesë kati Bashkisë Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 29 166 666.00 02-03-2018
Blerje Buke për nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve Qeverisja Vendore Dibër 1 089 600.00 04-04-2018
Blerje çimento Qeverisja Vendore Skrapar 1 250 000.00 25-04-2018
Blerje pajisje lojrash aktive, pajisje përshtatshmërie PAK, pajisje ushtrimesh Qeverisja Vendore Tiranë 8 302 342.00 30-03-2018
Dezinfektim, dezinsektim, deratizim ambientesh Qeverisja Vendore Tiranë 1 000 000.00 25-04-2018
Rikonstruksion per rrethim te jashtem, depozite uji & mure, Fusha e sportit, Loti I Qeverisja Vendore Librazhd 2 468 278.00 26-04-2018
Nivelim i fushes se futbollit “ Sopoti”, Loti II Qeverisja Vendore Librazhd 2 032 000.00 26-04-2018
Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh) Qeverisja Vendore Tiranë 1 153 500.00 26-04-2018
Blerje materiale higjeno-sanitare për Bashkinë Librazhd dhe Njësitë e Varësisë Qeverisja Vendore Librazhd 1 266 636.00 29-03-2018
Prodhim, transport dhe stivim dru zjarri në fushën e bashkisë Qeverisja Vendore Prrenjas 6 664 612.00 03-04-2018
Rikonstruksion i bllokut të banimit midis rrugës “Tafil Buzi dhe rrugës Bilbilenjte" Qeverisja Vendore Tepelenë 4 166 667.00 06-04-2018
Blerje karburanti për vitin 2018 Qeverisja Vendore Libohovë 3 408 913.00 13-04-2018
Blerje materiale elektrike për ASHP Qeverisja Vendore Elbasan 5 833 311.00 26-01-2018
Loti 1 - Blerje vegla pune, materiale pune për gjelbërim Qeverisja Vendore Tiranë 2 725 000.00 03-04-2018
Loti 3 - Materiale specifike Qeverisja Vendore Tiranë 1 833 333.00 03-04-2018
Blerje mjet teknologjik për pastrim të mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Vau i Dejës 8 666 667.00 07-03-2018
Loti 2 - Benzinë Qeverisja Vendore Pogradec 525 000.00 21-03-2018
Loti 1 - Naftë Qeverisja Vendore Pogradec 7 975 000.00 21-03-2018
Rikonstruksion shkolla: "Oso Kuka", Faza e II-të Qeverisja Vendore Shkodër 5 143 955.00 23-03-2018
Loti II - Blerje artikuj bulmetorë Qeverisja Vendore Divjakë 467 542.00 17-04-2018
Blerje pjesë këmbimi të automjeteve të administratës së bashkisë dhe sektorëve vartës Qeverisja Vendore Gramsh 2 573 824.00 24-04-2018
Sherbim nga shtypshkronjë për prodhimin vjetor të faturave të ndërmarrjes Qeverisja Vendore Sarandë 900 000.00 06-03-2018
Loti i I - Blerje gazoil deri në 10 pmm dhe benzinë pa plumb për nevoja të Bashkisë Përmet për vitin 2018 Qeverisja Vendore Përmet 6 453 572.00 27-04-2018
Shpim i tre puseve dublan ne Libofshe Qeverisja Vendore Fier 7 162 304.70 03-04-2018
Shërbimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 2 212 697.00 23-04-2018
Blerje pjesë këmbimi, goma dhe pjesë për riparimin e motorrit të mjetit Reno Midliner S160 për mjetet e SHMZSH-së Qeverisja Vendore Elbasan 872 624.00 16-04-2018
Rehabilitimi i Tregut të Gjëse së Gjallë Qeverisja Vendore Rrogozhinë 3 814 044.00 18-04-2018
Marrje me qera, tenda, stola, tavolina, stenda, struktura druri dhe metalike Qeverisja Vendore Korçë 954 167.00 03-04-2018
Mirëmbajtje varreza publike dhe të dëshmorëve në Qytet dhe në NjA Qeverisja Vendore Shkodër 25 199 967.00 06-04-2018
Shtesë uji (pus shtesë) për Ujësjellsin Rajonal në Bashkinë Vorë Qeverisja Vendore Vorë 54 166 667.00 28-02-2018
Ndërtim KUN Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 25 250 193.00 12-03-2018
Ndriçimi i rrugës Fermentim - Ura e Bardhajve Qeverisja Vendore Shkodër 6 016 116.00 23-03-2018
Loti 10: Mbikqyrje e punimeve ne objektin “Shtesë uji (pus shtese) për Ujësjellsin Rajonal në Bashkinë Vorë, Njësia Administrative Prezë, Bashkia Vorë”. Qeverisja Vendore Vorë 1 222 090.00 06-04-2018
Blerje bojëra (tonera) për printera Qeverisja Vendore Patos 836 220.00 11-04-2018
Blerje programi Qeverisja Vendore Durrës 999 700.00 18-04-2018
Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë 2 625 814.00 16-04-2018
Punime shtesë për objektin "Rikonstruksion i rrugës Unazë Grizë Velaj" Qeverisja Vendore Patos 1 663 517.00 28-02-2018
Sinalistikë në Shëtitoren : "Republika" Qeverisja Vendore Patos 7 333 333.00 20-03-2018
Blerje makine Tip Kamionçinë Qeverisja Vendore Sarandë 916 667.00 27-03-2018
Blerje karburant naftë për nevoja të UKT Qeverisja Vendore Tepelenë 1 666 652.00 29-03-2018
Rrethim varreza Qeverisja Vendore Korçë 6 666 603.00 06-04-2018
Rikonstruksion i rrugës: Rosuje Selimaj Qeverisja Vendore Tropojë 4 031 271.00 23-02-2018
Transport i sportisteve Qeverisja Vendore Shijak 1 568 500.00 27-03-2018
Blerje Gazoil D1 10 ppm për automjete Qeverisja Vendore Tiranë 2 100 051.00 28-03-2018
Blerje Stabilizant dhe Çakull Qeverisja Vendore Fier 9 032 500.00 01-03-2018
Marrje me qera të një kamioni për transport dherash Qeverisja Vendore Lushnje 2 499 365.00 16-04-2018
Loti 3 - Blerje fara lule Qeverisja Vendore Tiranë 833 333.00 28-03-2018
Loti 2 - Blerje farë bari Qeverisja Vendore Tiranë 833 334.00 28-03-2018
Loti 1 - Blerje pleh organik & humus Qeverisja Vendore Tiranë 3 458 234.00 28-03-2018
Loti 5 - Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Tiranë 458 333.00 28-03-2018
Loti 4 - Blerje plehra kimike Qeverisja Vendore Tiranë 333 333.00 28-03-2018
Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e transportit Qeverisja Vendore Berat 6 390 833.00 29-03-2018
Shpenzime për praktika mësimore Qeverisja Vendore Korçë 958 333.00 16-04-2018
Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Durrës 1 209 028.00 19-03-2018
Punime rehabilituese në rrjetin ujitës Drashovicë - Armen dhe Shkozë, Sevaster Qeverisja Vendore Selenicë 11 176 780.00 12-04-2018
Blerje fadrome për Drejtorinë e Shërbimeve Publike Qeverisja Vendore Berat 8 333 333.00 02-02-2018
Blerje materiale mirëmbajtje Qeverisja Vendore Tiranë 48 333 333.00 28-02-2018
Blerje artikuj ushqimorë për nevojat e kopshteve dhe çerdheve në varësi të Bashkisë Dibër. Qeverisja Vendore Dibër 4 462 805.00 12-03-2018
Matësa Uji Qeverisja Vendore Kavajë 3 000 000.00 20-03-2018
Blerje nafte Qeverisja Vendore Klos 6 554 166.00 28-03-2018
Blerje kancelarie Qeverisja Vendore Himarë 2 500 000.00 30-03-2018
Blerje Makina të Përdorura Qeverisja Vendore Himarë 5 833 333.00 30-03-2018
Loti 1: “Mbikqyrje punimesh ne objektin " Punime të nevojshme për mirëmbajtjen dhe riparimin e Kopshtit dhe Çerdhes 2 dhe 3 Barrikadë ne lagjen Murat Celebiu Qeverisja Vendore Berat 48 012.00 30-03-2018
Loti II - Blerje vajra lubrifikantë për nevoja të Bashkisë Përmet për vitin 2018 Qeverisja Vendore Përmet 445 833.00 04-04-2018
Rikonstruksion e mirëmbjatje Kanale vaditëse të Bashkisë Klos Qeverisja Vendore Klos 3 340 833.00 29-03-2018
Blerje Tonera dhe Kancelari Qeverisja Vendore Fier 2 183 580.00 29-03-2018
Loti I: Blerje materiale kancelarie për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018, Qeverisja Vendore Tiranë 11 148 366.00 01-03-2018
Mirëmbajtje dhe shërbim i riparimit të automjeteve dhe makinerive Qeverisja Vendore Kukës 5 398 700.00 02-03-2018
Loti 1: “Mbikqyrje e punimeve ne objektin “Ndërtim i depos 600m3 në Kodër -Bërxullë, Njësia Administrative Bërxull, Bashkia Vorë” Qeverisja Vendore Vorë 207 065.00 06-04-2018
Plehra kimike, furnitura veterinare, farëra, fidane, lule sezonale Qeverisja Vendore Tiranë 17 150 000.00 26-02-2018
Loti II: Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 11 981 535.00 01-03-2018
Loti 7: “Mbikqyrje e punimeve ne objektin Ndërtim i rrjetit të K.U.Z, Lagjia Elez dhe Domje Kodër, Njësia Administrative Bërxull, Domje, Bashkia Vorë” Qeverisja Vendore Vorë 314 473.00 06-04-2018
Materiale ndërtimi Qeverisja Vendore Korçë 11 775 700.00 15-03-2018
Pastrimi dhe largimi i mbetjeve urbane të Fushë-Krujës Qeverisja Vendore Krujë 14 166 655.00 28-03-2018
Blerje kamionçinë 1.2 deri 1.5 ton Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 000.00 30-03-2018
Shërbim i Sigurisë dhe i Ruajtjes Fizike Qeverisja Vendore Tiranë 3 280 054.00 20-02-2018
Blerje autobot uji Qeverisja Vendore Roskovec 2 916 000.00 26-03-2018
Blerje Materiale Ndërtimore Qeverisja Vendore Fier 2 500 000.00 06-04-2018
Loti II: Blerje Nafte (Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë 64 255 500.00 02-03-2018
Riparime në kanale ujitëse Qeverisja Vendore Delvinë 5 731 791.00 08-03-2018
Blerje karburant (gasoil) për mjetet ( ngrohje shkolle) Qeverisja Vendore Maliq 15 639 162.00 12-03-2018
Punime rikonstruksioni në varezat e dëshmoreve Qeverisja Vendore Delvinë 2 083 333.00 23-03-2018
Blerje karburant (gasoil 10 ppm) për Bashkinë Krujë Qeverisja Vendore Krujë 10 285 226.00 26-03-2018
Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Belsh 6 666 666.00 28-03-2018
Blerje goma & Pjesë xhenerike për Bashkinë Librazhd dhe Njësitë e Varësisë Qeverisja Vendore Librazhd 2 415 900.00 04-04-2018
Blerje Nafte Qeverisja Vendore Bulqizë 3 333 333.00 06-04-2018
Blerje automjet Qeverisja Vendore Shkodër 1 001 666.00 06-04-2018
Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë 8 112 175.00 25-01-2018
Loti 7: Blerje Fruta , Perime Qeverisja Vendore Korçë 1 219 016.00 09-03-2018
Shërbim dizifektimi Qeverisja Vendore Tiranë 1 662 333.00 28-03-2018
Blerje Kamion Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 3 333 333.00 03-04-2018
Loti V Blerje fruta, zarzavate Qeverisja Vendore Tiranë 39 193 120.00 25-01-2018
Loti II Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë 58 523 041.00 25-01-2018
Sistemim asfaltim Rruga "Dod Çarri" Qeverisja Vendore Shkodër 10 918 569.00 23-02-2018
Blerje e kazaneve të mbetjeve Urbane Qeverisja Vendore Vau i Dejës 7 833 333.00 09-03-2018
Blerje shërbimi të konsulencës ligjore Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 833 333.00 09-03-2018
Mirëmbajtje e sistemeve të parkimit Qeverisja Vendore Tiranë 3 140 000.00 23-03-2018
Loti I Blerje mish viçi, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë 39 415 714.00 25-01-2018
Furnizim dhe vendosje sahat uji për fshatrat Pustec, Leska, Shulin Qeverisja Vendore Pustec 1 666 357.00 01-03-2018
Loti 1: Blerje Buke Qeverisja Vendore Korçë 219 900.00 09-03-2018
Loti 3: Blerje Djathë i bardhë lope, Gjalp Qeverisja Vendore Korçë 1 748 250.00 09-03-2018
Loti 4: Blerje Vezë Qeverisja Vendore Korçë 750 152.00 09-03-2018
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Finiq 9 500 000.00 15-03-2018
Rikonstruksion i rrugës në fshatin Tunjë e Re Qeverisja Vendore Gramsh 3 666 841.00 13-03-2018
Rikonstruksion i Bibliotekës së Qytetit nr.5 Qeverisja Vendore Tiranë 2 916 557.00 23-02-2018
Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 3 332 072.00 27-02-2018
Blerje karburanti për Bashkinë Patos, Ndërmarrjet vartëse, MNZ, Ujitje Kullim dhe ngrohje shkolla Zhani Ciko Qeverisja Vendore Patos 9 048 377.00 05-03-2018
Blerje karburant për nevojat e Bashkisë Dibër për vitin 2018 Qeverisja Vendore Dibër 8 000 000.00 12-03-2018
Loti IV - Blerje artikuj ushqimorë Qeverisja Vendore Tiranë 29 388 144.00 25-01-2018
Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Patos 4 729 400.00 08-03-2018
Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave Beltojë Qeverisja Vendore Shkodër 8 283 311.00 23-02-2018
Shpenzime për shërbime interneti Qeverisja Vendore Vau i Dejës 980 000.00 01-03-2018
Blerje karburanti për mjetet e Bashkisë dhe institucionet vartëse Qeverisja Vendore Prrenjas 4 349 992.00 23-03-2018
Rikonstruksion i sheshit publik para hyrjes së portit, F III Qeverisja Vendore Durrës 66 562 200.00 01-03-2018
Uniforma dhe veshje speciale Qeverisja Vendore Tiranë 3 450 000.00 01-03-2018
Blerje preparate për mirëmbajtjen e ujit të pishinës Qeverisja Vendore Durrës 2 166 433.00 13-03-2018
Shpenzime qeramarrje aparate, pajisje teknike, makineri (foni, pajisje ndriçimi, videoprojektor) Qeverisja Vendore Tiranë 4 722 000.00 21-03-2018
Shërbimi i gjelbërimit në Bashkinë Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje 15 173 545.86 09-03-2018
Blerje mjet transporti Qeverisja Vendore Shkodër 1 830 000.00 07-02-2018
Blerje kancelari dhe tonera Qeverisja Vendore Tiranë 1 800 000.00 21-03-2018
Blerje ushqime për kopshtet dhe çerdhet Qeverisja Vendore Sarandë 5 591 666.00 13-03-2018
Furnizim kolektorësh të ndryshëm Qeverisja Vendore Cërrik 6 251 380.00 05-03-2018
Vijëzime dhe Vendosje Tabelash për Parkimin e Rezervuar me Kontratë Qeverisja Vendore Tiranë 2 999 664.00 16-03-2018
Pjesë Këmbimi, Goma, Bateri Qeverisja Vendore Vlorë 833 333.00 26-03-2018
Furnizim dhe shërbime për mencat Qeverisja Vendore Tiranë 2 346 607.00 16-02-2018
Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 546 666.00 12-03-2018
Mjete Transporti Qeverisja Vendore Tiranë 50 000 000.00 19-02-2018
Blerje Produkte Ushqimore dhe Materiale Pastrimi Qeverisja Vendore Kuçovë 19 291 112.00 20-02-2018
Blerje Dru zjarri te sharruara Qeverisja Vendore Kuçovë 3 542 000.00 05-03-2018
Ruajtja e godinës me roje private Qeverisja Vendore Durrës 1 230 114.00 13-03-2018
Blerje printer, fotokopje dhe pajisje kompjuterike Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 600 000.00 01-03-2018
Blerje Materiale Ndërtimi Qeverisja Vendore Himarë 1 656 503.00 27-02-2018
Blerje automjete Qeverisja Vendore Finiq 5 000 000.00 02-03-2018
Blerje ushqimesh për konvitkin e shkollës së mesme Qeverisja Vendore Skrapar 1 319 126.00 07-03-2018
Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë 1 760 046.00 22-02-2018
Shpenzime për Mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës Qeverisja Vendore Tiranë 16 660 000.00 01-03-2018
Blerje ushqime për vitin 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 2 690 000.00 09-03-2018
Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Lushnje 138 707 838.96 23-02-2018
Blerje materiale dhe pajisje elektrike Qeverisja Vendore Durrës 49 762 913.30 02-03-2018
Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës 1 235 154.00 07-03-2018
Loti 2: Blerje Benzin pa plumb Qeverisja Vendore Fier 1 992 748.00 16-02-2018
Shërbime mirëmbajtje për automjete e Bashkisë Kurbin. Qeverisja Vendore Kurbin 1 250 000.00 08-03-2018
Shërbim i Printimit të Njoftim Detyrimeve për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 6 477 387.00 02-02-2018
Blerje kamion vetëshkarkues dhe autoagregat për NSHK Qeverisja Vendore Durrës 5 416 666.00 28-02-2018
Shërbim me roje Qeverisja Vendore Shkodër 1 810 000.00 09-03-2018
Shpenzimet e Siguracionit të Mjeteve të Transportit Qeverisja Vendore Tiranë 1 660 000.00 28-02-2018
Furnizime dhe materiale të tjera zyre (vegla pune) Qeverisja Vendore Tiranë 3 650 000.00 01-03-2018
Blerje peleti për nevojat e kopshteve çerdheve dhe shkollave të Bashkisë Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 1 000 000.00 05-02-2018
Loti 5: “Blerje ushqime koloniale për vitin 2018” Qeverisja Vendore Vlorë 4 998 900.00 20-02-2018
Loti 4: “Blerje mish dhe nënprodukte të tij për vitin 2018” Qeverisja Vendore Vlorë 8 225 200.00 20-02-2018
Loti 3: “Blerje fruta, perime për vitin 2018” Qeverisja Vendore Vlorë 3 900 520.00 20-02-2018
Loti 2: “Blerje vezë, qumësht dhe nënprodukte të tij për vitin 2018” Qeverisja Vendore Vlorë 6 107 980.00 20-02-2018
Loti 1: “Blerje bukë për për vitin 2018” Qeverisja Vendore Vlorë 2 046 000.00 20-02-2018
Shërbim i ruajtjes së objekteve me rojeve private Qeverisja Vendore Shkodër 18 130 566.00 22-02-2018
Blerje mjet zjarrfikës Qeverisja Vendore Maliq 3 333 300.00 05-03-2018
Pyllëzime Qeverisja Vendore Roskovec 1 921 250.00 23-02-2018
Blerje ushqimesh për çerdhen dhe kopshtin me drekë Qeverisja Vendore Shijak 1 502 661.00 01-03-2018
Blerje lënde ngrohëse për shkollat, konviktin e shkollës Profesionale Ndre Mjeda dhe për Qendrën Sociale Besa, Barbullush Qeverisja Vendore Vau i Dejës 3 600 000.00 01-03-2018
Loti 4 - Blerje mishi dhe nënprodukte të tij për nevojat e kopësht, çerdheve dhe konviktit Qeverisja Vendore Lushnje 2 648 970.00 26-01-2018
Rikonstruksioni i Rrugës së varrezave Sasaj ( vazhdim ) Qeverisja Vendore Himarë 10 000 000.00 23-02-2018
Rikonstruksioni I Rrugës hyrëse fshati Nivice Qeverisja Vendore Himarë 10 000 000.00 23-02-2018
Blerje karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh 1 500 000.00 27-02-2018
Largimi i mbeturinave të ITUN Qeverisja Vendore Korçë 840 000.00 21-02-2018
Ndërtim ujësjellësi i fshatit Tropojë e Vjetër dhe rrethina, NJA Tropoje Fshat, faza e tretë Qeverisja Vendore Tropojë 7 615 555.00 02-02-2018
Rikonstruksion i kanaleve ujitëse, Bashkia Tropojë Qeverisja Vendore Tropojë 6 501 570.00 05-02-2018
Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative Qeverisja Vendore Tiranë 3 027 889.00 26-02-2018
Blerje detergjentësh dhe pajisje pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë 1 000 000.00 27-02-2018
Sistemi i ujitjes, sistemimi dhe mbjellja e fushës me bar Qeverisja Vendore Tropojë 4 047 759.00 05-02-2018
Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Kolonjë Qeverisja Vendore Kolonjë 3 211 485.00 19-02-2018
Blerje Hipoklor Kalciumi dhe Hipoklor Natriumi per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2018 Qeverisja Vendore Lushnje 2 260 000.00 21-02-2018
Loti 2 - Blerje dhe vendosje pjesë këmbimi për makinat e shërbimit të ASHP Qeverisja Vendore Elbasan 1 200 000.00 23-02-2018
Blerje ushqime për vitin 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 1 917 000.00 26-02-2018
Loti i dytë: “Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë 3 494 558.00 18-01-2018
Blerje autolarës për NSHK Qeverisja Vendore Durrës 1 250 000.00 31-01-2018
Loti 5 - Projekti Rikualifikim urban lagja nr. 2 blloku nr. 2 Qeverisja Vendore Cërrik 214 134.00 19-02-2018
Shërbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë 2 999 792.00 23-02-2018
Loti 6 - Projekti Rehabilitim kanale kullues Qeverisja Vendore Cërrik 181 237.00 19-02-2018
Blerje automjeti Qeverisja Vendore Peqin 1 300 000.00 20-02-2018
Blerje stufa Zjarri, stufa për gatim, lavatriçe Qeverisja Vendore Librazhd 2 563 559.70 19-02-2018
Loti i parë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rehabilitimi i aksit Mbikalim-Kombinat. Qeverisja Vendore Tiranë 1 804 742.00 03-01-2018
Shpenzime të tjera qeraje Qeverisja Vendore Tiranë 3 093 333.00 13-02-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 14-02-2018
Karburant (Diezel) Qeverisja Vendore Mallakastër 12 208 333.00 01-02-2018
Blerje Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Qeverisja Vendore Kolonjë 985 000.00 15-02-2018
Blerje karburanti për administraten e bashkisë Qeverisja Vendore Gramsh 2 583 333.00 09-02-2018
Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë 5 500 000.00 14-02-2018
Loti 4 - Projekti Rikualifikim Urban Rikonstruksion i zyrave të zjarrfikëses Qeverisja Vendore Cërrik 288 857.00 19-02-2018
Blerje Gas i lëngët Qeverisja Vendore Tiranë 7 557 099.00 06-02-2018
Loti 2 - Projekti Rikualifikim Urban (Ndertim i lapidarit të batalionit të Dumresë) Qeverisja Vendore Cërrik 125 996.00 16-02-2018
Blerje kancelarish dhe tonera per Aparatin, Pallatin e Kultures, Arsimin dhe Shume Sportet, Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 2 988 333.00 18-01-2018
Riparim dhe mirëmbajtje mjetesh transporti Qeverisja Vendore Korçë 5 249 333.00 06-02-2018
Loti 2 - Shtylla betoni Qeverisja Vendore Korçë 500 000.00 09-02-2018
Loti 1 - Furnizim me ushqime për vitin 2018 Qeverisja Vendore Librazhd 3 543 055.00 26-01-2018
Loti 2 - Furnizim me mish për vitin 2018 Qeverisja Vendore Librazhd 1 935 500.00 26-01-2018
Blerje ekskavator për nevoja të Bashkisë Tepelenë Qeverisja Vendore Tepelenë 2 916 667.00 06-02-2018
Ruajtja e objekteve të Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi dhe kamera Qeverisja Vendore Korçë 14 900 000.00 23-01-2018
Grumbullimi dhe pastrimi i mbetjeve urbane për 2018 Qeverisja Vendore Dropull 4 060 310.00 24-01-2018
Loti 2: Blerje Benzine pa plumb për ASHP Qeverisja Vendore Elbasan 378 543.00 25-01-2018
Shërbimi i pastrimit, grumbullimit, transportit të mbeturinave për qytetin Memaliaj, dhe transportin e mbeturinave në Fshat Memaliaj, Lulezim,Toç, Qesarat, Iliras dhe Vasjar (Agjensi e Luftinjes) Qeverisja Vendore Memaliaj 3 245 039.00 26-01-2018
Gaz i lëngshëm për ngrohje Qeverisja Vendore Korçë 1 063 213.00 31-01-2018
Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtimi i rrugëve Migjeni dhe Kadri Roshi në Njësinë Administrative Kashar Faza I. Qeverisja Vendore Tiranë 1 931 794.00 03-01-2018
Sigurim i kazaneve për Eco Tirana sh.a për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 5 700 000.00 06-02-2018
Loti II - Furnizim me ushqime Koloniale Qeverisja Vendore Poliçan 1 074 833.00 30-01-2018
Loti I - Furnizim me Perime dhe buke Qeverisja Vendore Poliçan 826 667.00 30-01-2018
Loti 2 : Blerje Benzin pa plumb Qeverisja Vendore Pukë 385 958.00 09-02-2018
Loti 1 : Blerje Gazoil deri ne 10 ppm Qeverisja Vendore Pukë 4 286 667.00 09-02-2018
Blerje gaz i lëngshëm Qeverisja Vendore Korçë 1 250 000.00 26-01-2018
Blerje Kazanë për Shërbimin e Pastrimit Qeverisja Vendore Shkodër 7 433 300.00 15-01-2018
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me Roje Private Qeverisja Vendore Tiranë 54 734 925.00 19-01-2018
Blerje Produkte Ushqimore për QEA për vitin 2018 Qeverisja Vendore Elbasan 13 819 500.00 12-01-2018
Blerje kontenieresh, Bashkia Kurbin. Qeverisja Vendore Kurbin 1 500 000.00 19-01-2018
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Bulqizë 6 000 000.00 02-02-2018
Mirëmbajtje e pompave KSB të Stacionit të ujrave të zeza, pompat e ujësjellësit në të gjithë territorrin e Ndërmarrjes Qeverisja Vendore Sarandë 3 500 000.00 05-01-2018
Blerje kazanë për material të riciklueshëm dhe kazanë për material të pariciklueshëm Qeverisja Vendore Tiranë 6 955 000.00 25-01-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje Mish për Kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 23-01-2018
Transporti i ekipit të parë të Klubit të Futbollit dhe Akademisë, Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje 1 142 505.00 01-02-2018
Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës 1 585 000.00 24-01-2018
Transporti i fëmijëve të shkollës Luigj Gurakuqi, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 1 485 303.00 25-01-2018
Blerje mish për kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 5 206 650.00 23-01-2018
Loti 5 - Blerje Bukë Qeverisja Vendore Elbasan 343 360.00 23-01-2018
Loti 4 - Blerje Mish Qeverisja Vendore Elbasan 924 167.00 23-01-2018
Loti 3 - Blerje Bulmet Qeverisja Vendore Elbasan 212 500.00 23-01-2018
Loti 2 - Blerje Produkte Ushqimore Qeverisja Vendore Elbasan 333 175.00 23-01-2018
Blerje Fruta Perime - Vezë për QEA për vitin 2018 Qeverisja Vendore Elbasan 3 746 850.00 15-01-2018
Blerje Mish Viçi për QEA për vitin 2018 Qeverisja Vendore Elbasan 3 900 000.00 15-01-2018
Blerje Bulmet për QEA për vitin 2018 Qeverisja Vendore Elbasan 3 116 500.00 16-01-2018
Blerje dhe furnizim me dru zjarri për QEA dhe njësitë administrative për vitin 2018 Qeverisja Vendore Elbasan 7 665 668.00 16-01-2018
Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 546 666.00 06-02-2018
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Maliq 850 000.00 09-01-2018
Lack of competition

Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

No tendering process (direct negotiations and above 5 million LEK )

This refers to contracts signed without following any process of competition, but simple negotiations between the contracting authority and companies. Such procedures would have to be allowed only in cases of emergencies which require immediate interventions through a contract.

Show more
Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)

Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

Allocation of additional funds before the completion of the first stage of the contract

Allocation of additional funds before the completion of the first stage of the contract. There is also a possibility for the contracting authority to allocate an additional fund of 20% of the original offer. Such funds must be justified by reasons like unexpected difficulties caused by natural disasters, explicit changes in the market, changes in the price indexes, etc.

Show more
Disqualification of all competitive operators except the winner

The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid. It is not classified as disqualification the case of the operator submitting other documents and not submitting any offer at all. The evaluation is conducted only for tendering procedures worth over 5 milion ALL.

Cancellation of the tender procedure two or more times

In the event of a two-time cancellation of tenders with the same object, there is room to assess the difficulties or defects that have made it impossible to finalize the winners of the procedure. Repeating two times in a row is a precedent that legitimizes open competition to be replaced by direct negotiation.

Manual on Integration of the Service on a different Web. Click here

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data