Open Procurement Albania

Reconstruction of individual houses, construction and reconstruction of public infrastructure and any other intervention in function of the reconstruction of these dwellings (Reconstruction Program).

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)
  • Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Reconstruction of individual houses, construction and reconstruction of public infrastructure and any other intervention in function of the reconstruction of these dwellings (Reconstruction Program).

Funding Source: State Budget Reconstruction Funds.

Reference No. REF-56909-04-27-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6,186,125,775
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Tender Announcement Date 28-04-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-04-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-05-2020
Sector
No. of Bidders 14
Bidders • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. Operatori Ekonomik “2 T” sh.p.k.
2. Operatori Ekonomik “Agi Kons” sh.p.k
3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Boshnjaku. B” sh.p.k. & “Llazo” sh.p.k.
4. Operatori Ekonomik “Gjikuria” sh.p.k
5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “G.P.G. Company” sh.p. & “Shendelli” sh.p.k.
6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “KAPLAN CAM ALUMINYUM OTOI / IOTIV SANAYI TICARET” & “PREFABRIK YAPI INS.SAN.VE.Ti.AS” & BESGEN MUHENDISLIK INS. TAAH. SN. VE TIC.LTD.STI.”
7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk
8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Senka” sh.p.k. & “Dajti Park 2007” sh.p.k. & & “Erzeni/SH ” shpk .
9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Shijaku” shpk & “CO1 Rroku Konstruksion Tiranë” , & “Alfons Shtjefni” person fizik .
10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “The Best Construction” shpk & “Vëllezërit Hysa” & “Arifaj”shpk J76418907K & “Denis05”shpk”
11. Operatorit Ekonomik “Alb-Building” sh.p.k
12. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k & “Sireta 2F” sh.p.k. & “IBN” sh.p.k.
13. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Aurora Konstruksion” sh.p.k. & “Eren Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi” sh.p.k. & “Rafaelo 2002” sh.p.k.
14. Operatori Ekonomik “GENER 2” sh.p.k

Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë deri në 6 (gjashtë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit.
Appeals
Cancellation reason
Notes Me Njoftim Zyrtar perkatesisht Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 9 Shtator 2020 , Nr. 76 datë 25 Shtator 2020, Nr. 84 datë 9 Tetor 2020 , Nr. 87 datë 15 Tetor 2020, dhe Buletini i Posaçëm Nr. 7 datë 15 Janar 2021 Autoriteti Kontraktor ka njoftuar fituesit per minikontratat e kësaj Marrëveshje Kuadër (Minikonkurse) si me poshte:

- Minikonkursi Nr. 1 : Rindërtimin e 677 banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 168 banesa sipas modelit 1+1, 245 banesa sipas modelit 1+2 dhe 264 banesa sipas modelit 1+3
Fondi limit i minikonkursit është 1,818,756,526 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk
Oferta fituese: 1,772,870,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 9 Shtator 2020 )
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : Rindërtimin e 743 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 127 banesa sipas modelit 1+1, 277 banesa sipas modelit 1+2 dhe 339 banesa sipas modelit 1+3.
Fondi limit i minikonkursit është 2,047,592,928 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk
Oferta fituese: 2,004,560,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 76 datë 25 Shtator 2020).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 3 : Rindërtimin e 238 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 61 banesa sipas modelit 1+1, 98 banesa sipas modelit 1+2 dhe 79 banesa sipas modelit 1+3“ nga të cilat 191 ne Bashkine Kurbin te shperndara ne njesite administrative Fushë Kuqe, Laç, Mamurras dhe Milot dhe 47 banesa ne Bashkine Mirditë te shperndara ne njesite administrative Fan, Kthellë, rrëshen, Rubik, Selitë
Fondi limit i minikonkursit është 629,432,330 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve “The Best Construktion” & “Vëllezërit Hysa” & “Arifaj”shpk & “Denis- 05”shpk”
Oferta fituese: 629,305,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 9 Tetor 2020 ).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 4 : Rindërtimin e 248 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 63 banesa sipas modelit 1+1, 105 banesa sipas modelit 1+2 dhe 80 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkinë Durrës të shpërndara në njësitë administrative Sukth, Katund i ri, Rrashbull, Rajoni 1, Rajoni 2, Rajoni 3, Rajoni 4, Rajoni 5, Rajoni 6.
Fondi limit i minikonkursit është 654,489,578 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve G.P.G. Company sh.p.k. & Shendelli sh.p.k.
Oferta fituese: 624,300,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 87 datë 15 Tetor 2020 ).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 5 : Rindërtimin e 162 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 46 banesa sipas modelit 1+1, 58 banesa sipas modelit 1+2 dhe 58 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkine Kamëz te shperndara ne njesite administrative Kamëz dhe Paskuqan.
Fondi limit i minikonkursit është 429,873,114 lekë pa tvsh.
Fitues: Gjikuria sh.p.k.
Oferta fituese: 429,140,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 7 datë 15 janar 2021 ).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 6 : Rindërtimi i 148 banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 30 banesa sipas modelit 1+1, 65 banesa sipas modelit 1+2 dhe 53 banesa sipas modelit 1+3
Fondi limit i minikonkursit është 396,549,832 lekë pa tvsh.
Fitues: Gjikuria sh.p.k.
Oferta fituese: 395,910,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 7 datë 15 janar 2021 ).
________________________________________________
AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-56909-04-27-2020
Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 28 Prill 2020
Technical Specifications
Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
Announcement of Winner - B. i Posaçëm Nr. 68 dt.09-09-2020
- B.i Posaçëm Nr. 76 dt.25-09-2020
- B.i Posaçëm Nr. 84 dt.09-10-2020
- B.i Posaçëm Nr. 87 dt.15-10-2020,
- B.i Posaçëm Nr. 7 dt.15-01-2021,
Announcement of Contract Signing
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 1.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 2.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 3.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 4.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 5.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 6.
__________________________________________

Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr. 202, datë 5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

VENDIM Nr.306, datë 15.4.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e Vitit 2020,për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale

VKM Nr.336, datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

VKM Nr. 374, datë 6.5.2020 Për Disa Ndryshime në Vendimin Nr. 202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020 Për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”, të Ndryshuar.

VKM Nr. 186, Datë 26.02.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”

VKM Nr.338, Datë 23.04.2020 Për disa ndryshime në Vendimin Nr.186, Datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”.

Contract Notice

Standard Tender Documents

Relacion Teknik Plotësues Punime Infrastrukture Për Banesat Individuale

Projekti Konstruktiv "Projekte Model" per Rindertimin e Shtepive Individuale, me Kosto te ulet dhe Eficence Energjie

Relacion Arkitektonik

Skice – Ide Orientuese Mbi Punimet e Infrastruktures

Raport Teknike

Relacion Teknik “Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale”

Plan Mobilimi

Projekti Arkitektonik

Specifikimet Teknike Projekti Ndertimor (Konstruksioni) Objekti: Projekte Model ” Per Rindertimin e Shtepive Individuale me Kosto te Ulet dhe Eficence Energjie”.

Shenime Teknike te Furnizimit me Uje.

Projekt Elektrik

Impianti i Mbrojtjes Nga Zjarri

Lista me Zerat Kryesore Banesat Individuale - Versioni 1

Lista me Zerat Kryesore Banesat Individuale - Versioni 2

Relacion Teknik “Per Projektin e Instalimeve Hidro-Sanitare”

Shtojca 1. DT

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

___________________________________________________
Vendime te Keshillit te MInistratve per Shpalljen e Zonave te Reja per Zhvillim

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë• Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Reconstruction of individual houses in areas affected by the earthquake (Reconstruction Program).

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)
  • Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Reconstruction of individual houses in areas affected by the earthquake (Reconstruction Program).
Funding Source: State Budget Reconstruction Funds.
/Limit Fund:
- 5,225,192,287.5 (five billion four hundred and forty-four million and fourhundred seventy thousand and two hundredfive billion two hundred twenty-five millionone hundred ninety-two thousand two hundred eighty-seven and five) ALL excluding VAT.
- 6,270,230,745 (six billion two hundred seventy million two hundred thirty thousandseven hundred forty-five) ALL including VAT.
The object of the framework agreement includes reconstruction of individual houses according to model projects (1+1, 1+2, 1+3) in the territory of the municipalities:
• Durrës,
• Kamza,
• Kavaja,
• Rrogozhina,
• Krujë,
• Kurbin,
• Lezhë,
• Mirditë,
• Shijak
• Vora.

The reconstruction of individual houses will have distribution in the territory of the above mentioned municipalities. Their reconstruction can be done in groups or separately (in existing houses) according to the designation of the construction sites specified in the Compulsory Local Plans.
Reference No. REF-53475-03-09-2020
CPV Code
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5,225,192,288
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Announcement Date 10-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 10-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 19-03-2020
Sector
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates 24 muaj
Appeals
Cancellation reason None of the bids submitted meets with the qualifying criteria, conforming to all the terms, conditions and specifications of the Bidding Documents.
Notes On 10-03-2020, the tender with the Object "Reconstruction of individual houses in areas affected by the earthquake (Reconstruction Program)"was announced in the electronic system of PPA.
The initial deadline for submitting the request for expression of interest was 19-03-2020 only 9 dates.
AIS note : The 20-days timeframe for submission of requests by interested competitors is not respected. - Law No. 9643, Article 43. (Click here.)

Referring to Appendix Dt. 1 (Documents below), the Contracting Authority (ADF) decides to make modifications to the standard tender documents and postpones the deadline for submitting the request for expression of interest:

It was: Time limit for submitting the request for expression of interest: 19.03.2020.
Now is : Time limit for submission of request for expression of interest: 27.03.2020.

According to the announcement in Bulletin no. 19 dated 14 April 2020, the procedure was canceled because: "None of the bids submitted complies with the criteria set out in the tender documents."
AIS has been monitoring the procedures and has announced publicly its Findings on legal violations.

Newsletter 20 March 2020

Tender for the Reconstruction Program for the State-Supported Share (Published on March 18, 2020 ) .
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-53475-03-09-2020
Tender Announcement
Technical Specifications
Technical Report
Announcement of Winner
Announcement of Contract Signing
Cancellation of Procurement
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

VKM Nr. 202, datë 5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020, Vendim per Disa ndryshime në Vendimin nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”.

VENDIM Nr.306, datë 15.4.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e Vitit 2020,për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale

VKM Nr. 186, Datë 26.02.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.338, Datë 23.04.2020 për disa ndryshime në Vendimin Nr.186, Datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 337, Datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.307, Datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, për Financimin e Rikonstruksionit dhe Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”.

VKM Nr.336, datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

English Reconstruction of individual houses in areas affected by the earthquake - bidding documents

Standard Documents Accelerated Procedure - Reconstruction Work

Projekti mekanik

Projekti Arkitektonik

Relacion Arkitektonik

Impianti i mbrojtjes nga zjarri “Projekte model per rindertimin e shtepive Individuale”

Projekt model tip 3+1; per rindertimin e shtëpive individuale, me kosto te ulet dhe eficence energjie model 3 _ sip. 93.8 m2 _ 3+1

Planimetri Kati

Relacion teknik “Projekte model per rindertimin e shtepive individuale”

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale

Relacion Teknik mbi qendrueshmerine konstruktive

Relacion Teknik“Per projektin e instalimeve hidro-sanitare”

Specifikime Teknike

Projekti Konstruktiv "Projekte model" Per Rindertimin e Shtepive Individuale, me kosto te ulet dhe eficence energjie

Shtojca. DT. 1

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale (Pamje).

Specific Procurement Notice – Procurement of Works for :”Construction of individual houses in areas affected by the earthquake” - FINANCIAL TIMES notice.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data