Open Procurement Albania

Rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Rindërtimi i Banesave Individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave në territorin e bashkive Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak dhe Vorë, sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) (Programi i Rindertimit).
Versioni 1 – Ndërtime sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) me metodologji modulare, me konstruksion metalik parafabrikat dhe muraturë/panele parafabrikatë fiber cimento (antisizmike, eficience te larte energjie, etj)
Versioni 2 – Ndërtime sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) me metodologji tradicionale, ndërtim në vend, me konstruksion beton arme, me muraturë tulle me termoizolim, etj
Rindërtimi i Banesave individuale do të ketë shpërndarje në territorin e bashkive të lartpërmendura. Rindërtimit i tyre mund të bëhet në mënyrë të grupuar ose vec e vec (në banesat ekzistuese) sipas përcaktimit të shesheve të ndërtimit të caktuara në Planet e Detyruara Vendore

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit
Nr. Reference REF-56909-04-27-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 6,186,125,775
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. Operatori Ekonomik “2 T” sh.p.k.
2. Operatori Ekonomik “Agi Kons” sh.p.k
3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Boshnjaku. B” sh.p.k. & “Llazo” sh.p.k.
4. Operatori Ekonomik “Gjikuria” sh.p.k
5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “G.P.G. Company” sh.p. & “Shendelli” sh.p.k.
6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “KAPLAN CAM ALUMINYUM OTOI / IOTIV SANAYI TICARET” & “PREFABRIK YAPI INS.SAN.VE.Ti.AS” & BESGEN MUHENDISLIK INS. TAAH. SN. VE TIC.LTD.STI.”
7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk
8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Senka” sh.p.k. & “Dajti Park 2007” sh.p.k. & & “Erzeni/SH ” shpk .
9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Shijaku” shpk & “CO1 Rroku Konstruksion Tiranë” , & “Alfons Shtjefni” person fizik .
10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “The Best Construction” shpk & “Vëllezërit Hysa” & “Arifaj”shpk J76418907K & “Denis05”shpk”
11. Operatorit Ekonomik “Alb-Building” sh.p.k
12. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k & “Sireta 2F” sh.p.k. & “IBN” sh.p.k.
13. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Aurora Konstruksion” sh.p.k. & “Eren Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi” sh.p.k. & “Rafaelo 2002” sh.p.k.
14. Operatori Ekonomik “GENER 2” sh.p.k

Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë deri në 6 (gjashtë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar perkatesisht Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 9 Shtator 2020 , Nr. 76 datë 25 Shtator 2020, Nr. 84 datë 9 Tetor 2020 , Nr. 87 datë 15 Tetor 2020, dhe Buletini i Posaçëm Nr. 7 datë 15 Janar 2021 Autoriteti Kontraktor ka njoftuar fituesit per minikontratat e kësaj Marrëveshje Kuadër (Minikonkurse) si me poshte:

- Minikonkursi Nr. 1 : Rindërtimin e 677 banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 168 banesa sipas modelit 1+1, 245 banesa sipas modelit 1+2 dhe 264 banesa sipas modelit 1+3
Fondi limit i minikonkursit është 1,818,756,526 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk
Oferta fituese: 1,772,870,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 9 Shtator 2020 )
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : Rindërtimin e 743 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 127 banesa sipas modelit 1+1, 277 banesa sipas modelit 1+2 dhe 339 banesa sipas modelit 1+3.
Fondi limit i minikonkursit është 2,047,592,928 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk
Oferta fituese: 2,004,560,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 76 datë 25 Shtator 2020).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 3 : Rindërtimin e 238 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 61 banesa sipas modelit 1+1, 98 banesa sipas modelit 1+2 dhe 79 banesa sipas modelit 1+3“ nga të cilat 191 ne Bashkine Kurbin te shperndara ne njesite administrative Fushë Kuqe, Laç, Mamurras dhe Milot dhe 47 banesa ne Bashkine Mirditë te shperndara ne njesite administrative Fan, Kthellë, rrëshen, Rubik, Selitë
Fondi limit i minikonkursit është 629,432,330 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve “The Best Construktion” & “Vëllezërit Hysa” & “Arifaj”shpk & “Denis- 05”shpk”
Oferta fituese: 629,305,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 9 Tetor 2020 ).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 4 : Rindërtimin e 248 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 63 banesa sipas modelit 1+1, 105 banesa sipas modelit 1+2 dhe 80 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkinë Durrës të shpërndara në njësitë administrative Sukth, Katund i ri, Rrashbull, Rajoni 1, Rajoni 2, Rajoni 3, Rajoni 4, Rajoni 5, Rajoni 6.
Fondi limit i minikonkursit është 654,489,578 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve G.P.G. Company sh.p.k. & Shendelli sh.p.k.
Oferta fituese: 624,300,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 87 datë 15 Tetor 2020 ).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 5 : Rindërtimin e 162 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 46 banesa sipas modelit 1+1, 58 banesa sipas modelit 1+2 dhe 58 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkine Kamëz te shperndara ne njesite administrative Kamëz dhe Paskuqan.
Fondi limit i minikonkursit është 429,873,114 lekë pa tvsh.
Fitues: Gjikuria sh.p.k.
Oferta fituese: 429,140,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 7 datë 15 janar 2021 ).
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 6 : Rindërtimi i 148 banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 30 banesa sipas modelit 1+1, 65 banesa sipas modelit 1+2 dhe 53 banesa sipas modelit 1+3
Fondi limit i minikonkursit është 396,549,832 lekë pa tvsh.
Fitues: Gjikuria sh.p.k.
Oferta fituese: 395,910,000 leke pa Tvsh.
(Buletini i Posaçëm Nr. 7 datë 15 janar 2021 ).
________________________________________________
AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56909-04-27-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 28 Prill 2020
Specifikime Teknike
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi - B. i Posaçëm Nr. 68 dt.09-09-2020
- B.i Posaçëm Nr. 76 dt.25-09-2020
- B.i Posaçëm Nr. 84 dt.09-10-2020
- B.i Posaçëm Nr. 87 dt.15-10-2020,
- B.i Posaçëm Nr. 7 dt.15-01-2021,
Njoftim per Lidhje Kontrate
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 1.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 2.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 3.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 4.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 5.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 6.
__________________________________________

Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr. 202, datë 5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

VENDIM Nr.306, datë 15.4.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e Vitit 2020,për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale

VKM Nr.336, datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

VKM Nr. 374, datë 6.5.2020 Për Disa Ndryshime në Vendimin Nr. 202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020 Për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”, të Ndryshuar.

VKM Nr. 186, Datë 26.02.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”

VKM Nr.338, Datë 23.04.2020 Për disa ndryshime në Vendimin Nr.186, Datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”.

Contract Notice

Standard Tender Documents

Relacion Teknik Plotësues Punime Infrastrukture Për Banesat Individuale

Projekti Konstruktiv "Projekte Model" per Rindertimin e Shtepive Individuale, me Kosto te ulet dhe Eficence Energjie

Relacion Arkitektonik

Skice – Ide Orientuese Mbi Punimet e Infrastruktures

Raport Teknike

Relacion Teknik “Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale”

Plan Mobilimi

Projekti Arkitektonik

Specifikimet Teknike Projekti Ndertimor (Konstruksioni) Objekti: Projekte Model ” Per Rindertimin e Shtepive Individuale me Kosto te Ulet dhe Eficence Energjie”.

Shenime Teknike te Furnizimit me Uje.

Projekt Elektrik

Impianti i Mbrojtjes Nga Zjarri

Lista me Zerat Kryesore Banesat Individuale - Versioni 1

Lista me Zerat Kryesore Banesat Individuale - Versioni 2

Relacion Teknik “Per Projektin e Instalimeve Hidro-Sanitare”

Shtojca 1. DT

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

___________________________________________________
Vendime te Keshillit te MInistratve per Shpalljen e Zonave te Reja per Zhvillim

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë• Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit)..

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Fondi / vlera e përafërt e kontratës:
- 5,225,192,287.5 (pesë miliard e dyqind e njëzet e pesë milion e e njëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë pikë pesë) lekë pa tvsh.
- 6,270,230,745 (gjashtë miliard e dyqind e shtatëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e pesë) lekë me tvsh.


Objekti i marrëveshjes kuadër përfshin rindërtimin e shtëpive individuale sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) në territorin e bashkive:
• Durrës,
• Kamëz,
• Kavajë,
• Rrogozhinë,
• Krujë,
• Kurbin,
• Lezhë,
• Mirditë,
• Shijak
• Vorë.

Rindërtimi i shtëpive individuale do të ketë shpërndarje në territorin e bashkive të lartpërmendura. Rindërtimit i tyre mund të bëhet në mënyrë të grupuar ose vec e vec (në shtëpitë ekzistuese) sipas përcaktimit të shesheve të ndërtimit të caktuara në Planet e Detyruara Vendore. (Programi i Rindertimit).
Nr. Reference REF-53475-03-09-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit 5,225,192,288
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 10-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
Shenime Në datë 10-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (në kuadër të procesit të rindërtimit)”.
Afati fillestar për dorëzimin për shprehje interesi 19-03-2020 vetëm 9 data afat.
Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
(Kliko këtu)

Duke iu referuar Shtojcës Dt. 1 (Dokumentet me poshtë ), Autoriteti Kontraktor ( FSHZH ) vendos te bëjë modifikime në dokumentat standarte të tenderit dhe shtyn afatin kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi:
Ishte: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 19.03.2020 .
Bëhet: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 27.03.2020.

Sipas njoftimit në Buletinin Nr. 19 datë 14 Prill 2020, u bë anulimi i procedurës me arsyetimin: “Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Newsletter 20 Mars 2020

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-53475-03-09-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Raport Teknik
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Anulimi i Tenderit
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

VKM Nr. 202, datë 5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020, Vendim per Disa ndryshime në Vendimin nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”.

VENDIM Nr.306, datë 15.4.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e Vitit 2020,për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale

VKM Nr. 186, Datë 26.02.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.338, Datë 23.04.2020 për disa ndryshime në Vendimin Nr.186, Datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 337, Datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.307, Datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, për Financimin e Rikonstruksionit dhe Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”.

VKM Nr.336, datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

English Reconstruction of individual houses in areas affected by the earthquake - bidding documents

Standard Documents Accelerated Procedure - Reconstruction Work

Projekti mekanik

Projekti Arkitektonik

Relacion Arkitektonik

Impianti i mbrojtjes nga zjarri “Projekte model per rindertimin e shtepive Individuale”

Projekt model tip 3+1; per rindertimin e shtëpive individuale, me kosto te ulet dhe eficence energjie model 3 _ sip. 93.8 m2 _ 3+1

Planimetri Kati

Relacion teknik “Projekte model per rindertimin e shtepive individuale”

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale

Relacion Teknik mbi qendrueshmerine konstruktive

Relacion Teknik“Per projektin e instalimeve hidro-sanitare”

Specifikime Teknike

Projekti Konstruktiv "Projekte model" Per Rindertimin e Shtepive Individuale, me kosto te ulet dhe eficence energjie

Shtojca. DT. 1

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale (Pamje).

Specific Procurement Notice – Procurement of Works for :”Construction of individual houses in areas affected by the earthquake” - FINANCIAL TIMES notice.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data