Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 29

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Institucioni Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes Nr. Reference
5354 Loti i II-të Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Durrës. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019 REF-16661-04-04-2019
6193 Blerje Peshore Elektronike Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 175 000.00 19-11-2019 REF-43803-11-18-2019
6115 Rikonstruksioin i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite, Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 40 257 943.00 08-10-2019 REF-38352-10-07-2019
6219 Rikonstruksioin i zyrave postare te filialeve Vlore, Sarande, Gjirokaster Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 36 876 509.00 05-12-2019 REF-45626-12-04-2019
6687 Per blerjen e pajisjeve mbrojtese ndaj COVID-19 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00 REF-54558-03-18-2020
6165 Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Kukes, Qarku Lezhe, Qarku Diber Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 838 091.50 30-10-2019 REF-41457-10-29-2019
6202 Blerje Kasaforta te vogla, te mesme, te medha dhe per posten sekrete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 17 151 500.00 21-11-2019 REF-44201-11-20-2019
6222 Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol per automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 955 480.00 05-12-2019 REF-45581-12-04-2019
6187 Blerje Internet –Intranet,Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat per 2 vite, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 85 824 000.00 14-11-2019 REF-43323-11-13-2019
6188 Mirembajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 005 320.00 14-11-2019 REF-43298-11-13-2019
6091 Blerje pajisje it (kompjuter, printer, printer termik, printer matricor, fotokopje a4, barcode reader, palmar, tableta instanter) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 42 144 000.00 13-09-2019 REF-35771-09-12-2019
6072 Loti i II-të Blerje benzinë për automjete, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 262 018.80 02-09-2019 REF-34596-08-30-2019
6074 Loti i I-rë: Blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 54 326 250.00 02-09-2019 REF-34594-08-30-2019
5947 Blerje automjetesh dhe stacione karikimi (per projektit Shko Gjelbër me një Flotë të Modernizuar dhe Ekologjike)"; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 44 983 455.00 12-07-2019 REF-30127-07-11-2019
5929 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 37 793 147.00 21-06-2019 REF-27793-06-20-2019
5931 Leasing për automjete e motorrcikleta për 4 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 100 000 000.00 25-06-2019 REF-28142-06-24-2019
5936 Blerje Eterna BI + Datawarehouse + Reporting Services, log management, manaxhim te dokumenteve, statistikë si dhe Mirmbajtje Eterna BI për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 41 000 000.00 27-06-2019 REF-28377-06-26-2019
5909 Fushatë aktivitetesh informuese, kulturore, argëtuese me tematikë postare në të gjithë Shqipërinë Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 12 036 500.00 07-06-2019 REF-25652-06-06-2019
5147 Blerje shirita plastike me numerator per thase Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 6 710 000.00 01-03-2019 REF-11303-02-28-2019
5355 Loti i I-rë: Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Shkoder. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019 REF-16658-04-04-2019
5475 Posta retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, suvenire, etj. si dhe Mirmbajtje për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 30 999 850.00 19-04-2019 REF-18810-04-18-2019
541 Blerje Shtypshkrimesh Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 44 607 547.00 02-05-2018 REF-66306-04-30-2018
797 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 154 999 920.00 22-10-2018 REF-90602-10-19-2018
766 Loti i II-të: Për blerje benzinë për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 510 007.00 08-10-2018 REF-88657-10-05-2018
768 Loti i I-rë: Për blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 52 629 483.00 08-10-2018 REF-88655-10-05-2018
670 Loti i Dytë: Rikonstruksion i Filialit Qëndra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 20 782 000.00 01-08-2018 REF-81524-07-31-2018
639 Blerje ndërtim dhe konfigurim disastër site Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 49 996 340.00 06-07-2018 REF-78124-07-05-2018
593 Blerje Eterna Gateway Application Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 25 000 000.00 01-06-2018 REF-72879-05-31-2018
539 Blerje pajisje IT (printer termik, kompjuter, printer, aparat VOIP....etj) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 47 500 000.00 30-04-2018 REF-65795-04-27-2018
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Mungese Gare, Negocim i Drejtperdrejte (mbi 5 milion leke)

Jane kontrata pa gare qe lidhen si pasoje e bisedimeve mes autoritetit dhe kompanive. Keto do duhej te lejohen vetem ne raste te caktuara, ku nje situate emergjente shoqerohet me nevojen per nderhyrje te shpejte permes nje kontrate.

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data