Open Procurement Albania

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese sipas njesise se qeverisjes vendore

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
62 3744 33,626 238,070,763,021 25,448 187,371,863,077 151,558,929,488

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Patos Supervizim në objektin “Rikonstruksioni i Magjistralit Kryesor dhe Rrjetit të Brendshëm të Ujësjellësit Qytetit Patos Loti II”. 4,803,166 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Memaliaj Furnizim me karburant Gazoil (10 ppm ULSD), dhe karburant benzinë (Premium Unl 10 ppm) per nevojat e Drejtorise se Sherbimit per vitin 2021 6,312,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Bulqizë Karburant 13,333,333 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tiranë Mirëmbajtje e thellë e tavaneve në objektet shkollore 13,131,864 Njoftuar Fituesi CARA SHPK 7,416,152
Qeverisja Vendore Tiranë Loti i parë “Mbikëqyrje të punimeve me objekt” Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s” 15,373,714 Njoftuar Fituesi INSTITUTI DEKLIADA - ALB 13,845,993
Qeverisja Vendore Tiranë Rehabilitim i sinjalistikës rrugore, Rruga e Durrësit 5,590,440 Lidhur Kontrata SI.SI-AL SHPK 5,027,880
Qeverisja Vendore Vlorë Rikonstruksion i pjesshëm në Godinën e Gjendjes Civile dhe Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave 1,817,000 Njoftuar Fituesi “VALONA KONSTRUKSION” 1,316,680
Qeverisja Vendore Tiranë LOTI 1: BLERJE VESHJE NENTOKESORE VARRI 22,687,026 Njoftuar Fituesi SINDER AB SHPK 22,061,000
Qeverisja Vendore Pustec Mbikqyrje e Punimeve per Objektin:“Furnizimit me Uje per Bashkine Pustec„ 4,408,426 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tiranë Funizim dhe sherbime me ushqim per mencen 2,916,666 Njoftuar Fituesi KLODIAN ALIKO 2.750.000
Qeverisja Vendore Shkodër Loti II-te:” Shërbime për mirëmbajtje emergjente të segmentit "Ura Mesit - Prekal - Kir-Mali Shoshit - Breglumi - Nderlysaj - Thethë 1,916,800 Lidhur Kontrata Rroku GUEST SHPK 1,908,000
Qeverisja Vendore Shkodër Loti-I-rë:”Shërbime për mirëmbajtje emergjente të rrugëve të qytetit dhe njësive administrative, Bashkia Shkodër 2,048,000 Lidhur Kontrata Rroku GUEST SHPK 2,017,600
Qeverisja Vendore Kavajë Furnizim vendosje pajisje per ndricimin rrugor me sistemin LED 65,817,420 Njoftuar Fituesi BOSHNJAKU.B 61,372,000
Qeverisja Vendore Shkodër Loti i Katërmbëdhjetë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikontruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" (krahu i majte) 42,132 Lidhur Kontrata NOVATECH STUDIO
Qeverisja Vendore Shkodër Loti i Dhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova” 44,699 Njoftuar Fituesi ARENA MK
Qeverisja Vendore Lushnje ”Blerje Asfaltobetoni (Furzimi – Vendosje )”– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 30 muaj” 99,952,390 Njoftuar Fituesi G.P.G. COMPANY SHPK 97,544,264
Qeverisja Vendore Shkodër Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 4" 8,499,730 Lidhur Kontrata SMO VATAKSI SHPK 8,008,999
Qeverisja Vendore Berat UJËSJELLËSI, I FSHATIT DUHANAS , FSHATIT LAPARDHA 1, OTLLAK DHE ORIZAJ, BASHKIA BERAT” 370,988,933 Njoftuar Fituesi Rej sh.p.k & 2 T shpk 365,057,023
Qeverisja Vendore Shkodër Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova 1,748,166 Lidhur Kontrata A.ARENS 1,598,659
Qeverisja Vendore Shkodër Rikontruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" (krahu i majte) 1,681,242 Lidhur Kontrata A.ARENS 1,598,659
Qeverisja Vendore Shkodër Loti i Njëzetepestë, Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 4 173,960 Lidhur Kontrata Mbikëqyrës G & L
Qeverisja Vendore Tiranë Furnizim me ushqim për mensën sociale. 6,018,333 Njoftuar Fituesi Nelsa SHPK 5,495,000
Qeverisja Vendore Kamëz Mbikqyrje punime per objektin: Ndertim i rrjetit te ujesjellesit ne zonen Fushe Kamez 3,410,907 Njoftuar Fituesi HE & SK 11 11 2,967,876
Qeverisja Vendore Kamëz Mbikqyrje e punimeve per objektin "Ndertim i rrjetit KUZ dhe furnizimi me uje i zones Valias i Ri”. 5,089,982 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Belsh “Blerje asfalto beton për rrugët Idrizaj, Lokalitet dhe Dëshiran” 4,944,893 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Poliçan Furnizim me ushqime Blegtorale loti 3 2,442,400 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Poliçan Furnizim me ushqime Koloniale loti 2 1,085,360 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Poliçan Furnizim me buke dhe Fruta- Perime 961,740 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Selenicë Permiresimi i banesave egzistuese per komunitetet e varfera dhe ta pafavorizuara 15,762,510 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Fier Ndërtim i pikës së transferimit të mbetjeve urbane 19,024,476 Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data