Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
32 55 209 5,609,682,782 188 5,163,594,487 4,283,504,119

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Blerje oksigjeni gas mjeksor 6,912,000 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 6,912,000.00
Hospital Service Directorate of Pogradec Hospital Service Directorate of Pogradec Blerje oksigjen mjekesor i gazte per DSHS Pogradec 2,297,549 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. 2,073,600 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,073,600.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje Oksigjen mjekesore i lengshem Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. 1,208,240 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 1,159,814.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Shërbim për Dezinfektimin e SUT për luftimin e epidemisë COVID-19 për një periudhë 12 mujore” 7,946,880 Announced Procurement
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Dezinfektim i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të Spitalit dhe Poliklinika Lushnje për situatën e krijuar nga Covid -19 8,333,333 Announced the Winner ALPEN PULITO 4,215,809.66
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 11 Alprazolam 0.5 mg Tablete
14,412 Signed the Contract Pegasus SHPK 7.2 leke per njesi
Central Purchasing Agency Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4 7,987,216 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T 5,000,000.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 6 Tigecycline 50 mg Flakon
Signed the Contract Megapharm - Megapharm - Incomed
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 4 Colistine 1.000.000 I.U Flakon
Signed the Contract MEGAPHARMA SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Miratimi i tekstit të marrëveshjes, ndërmjet "Human Vaccine" LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 "Sputnik V", të zhilluar nga Instituti Kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi. Signed the Contract Human Vaccine LLC
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 3 Albumine humane 20% - 50 ml Flakon
Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 9 Promethazine 50 mg/2 ml Ampule
52,900 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 52.9 leke per njesi
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja emergjente te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ 1,347,840 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 1,347,840.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 7 Haloperidol 50 mg/ml Ampule
Signed the Contract TRIMED SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 8 Haloperidol 20 mg/10ml Flakon
Signed the Contract TRIMED SHPK
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng 130,060,800 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 130,060,800.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor 331,776 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 331,776.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
15,675,000 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK & ALBANIA NEW PHARM SHPK 627 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 4 Colistine 1.000.000 I.U Flakon
29,225,000 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK 835 leke per njesi.
Hospital Service Directorate of Kavaja Hospital Service Directorate of Kavaja Blerje oksigjeni (gaz per perdorim mjekesor, lengshem) për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kavaje . 7,040,800 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 7,040,800.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 1 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Flakon/Ampule
Signed the Contract EDNA - FARMA SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 3 Albumine humane 20% - 50 ml Flakon
28,985,850 Announced the Winner LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 3,220.65 leke per njesi
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Riparim-mirëmbajtje sistemeve te ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 26 Sodium chloride 0.9% - 500 ml Flakon
Signed the Contract MEDICAMENTA SHPK
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” 125,924,226 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 2 “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” 60,799,437 Announced Procurement

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.