Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
17 G.P.G. COMPANY SHPK 41 3,508,256,416 41 3,508,256,416 3,303,575,560

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Lushnje Blerje materiale per investime ne infrastrukturen rrugore (rurale) 16,656,776 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 10,096,934.00
Local Unit Lushnje Blerje makineri grejder dhe rimorkiator 3,916,667 Re-Proclaimed and Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 3,835,000.00
Local Unit Lushnje Shtrese asfaltobetoni 3cm 36,382,722 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 22,483,800.00
Local Unit Lushnje Blerje mjeti veteshkarkues 2,916,000 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 2,911,000.00
Local Unit Durrës Riforcimi pallateve me kod gis: 20590, 22363, 20402, 19065, 19659, 21258, 21167, 47053, 38766, 19068, 21281, 22369, riforcimi i banesës individuale në njësinë administative Manëz të Xhelal Sefa (Programi i Rindertimit) 412,792,063 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 409,898,699.00
Local Unit Lezhë RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE (Programi i Rindertimit) 290,013,771 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 285,604,492.00
Local Unit Lushnje Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m³ ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë, Bashkia Lushnje 252,439,863 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 250,905,465.00
Local Unit Kurbin Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin (Programi i Rindërtimit) 196,872,127 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 196,851,127.00
Local Unit Lushnje ”Blerje Asfaltobetoni (Furzimi – Vendosje )”– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 30 muaj” 99,952,390 Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK 97,544,264.00
Local Unit Tiranë Shtesa kontrates me objekt Rikonstruksion rrjet kanalizimi ne Rrugen e Elbasanit 18,091,920 Signed the Contract + Additional Contract G.P.G. COMPANY SHPK 18,091,920.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksion rrjet kanalizimi ne Rrugen e Elbasanit 195,898,534 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 155,107,113.00
Local Unit Tiranë Shtese kontrate per objektin: Rehabilitim i aksit Mbikalim – Kombinat 15,785,615 Signed the Contract + Additional Contract G.P.G. COMPANY SHPK 15,785,615.00
Local Unit Lushnje Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Blerje Çakulli Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK
Local Unit Lushnje Blerje Çakulli Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj 13,942,500 Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK 12,655,500.00
Local Unit Lushnje Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Blerje Asfaltobetoni dhe Prajmer Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK
Local Unit Lushnje Marje me qera te makinerive per shtrimin e asfaltit, Ndermarja Pasurise Publike Lushnje Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 700,000
Local Unit Lushnje Blerje Asfaltobetoni dhe Prajmer Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj 33,325,000 Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK 32,030,000.00
Local Unit Lushnje Nderhyrje ne Infrastrukturen e Rruges Andrea Papaj,Degezimi 1,Degezimi 2 22,083,346 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 19,270,476.00
Local Unit Lushnje Marrje me qera te nje makine asfaltshtruese 499,317 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 489,000.00
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i aksit Mbikalim-Kombinat 248,074,496 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 194,686,695.00
Local Unit Lushnje Rikonstruksioni i ambienteve te brendshme te stadiumit 4,997,876 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 4,893,940.00
Local Unit Lushnje Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare Krutje 53,150,081 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 52,442,290.00
Local Unit Konispol Rijetëzimi i ansamblit urban të qendrës Konispol - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 65,697,705 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 64,665,200.00
Local Unit Finiq Rikualifikim urban i sheshit Livadhja - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 51,682,705 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 48,127,941.00
Local Unit Lushnje Ndërhyrje emergjente në banesat e komunitetit ROM dhe Egjyptian 12,491,582 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 10,042,442.00
Local Unit Kukës Sistemim asfaltim i unazës së qytetit Kukës, karburant i vjetër - stacioni për Morinë - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 81,039,832 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 79,888,695.00
Local Unit Lushnje Rikonstruksioni i rrugës në fshatin Gramsh, Njësia Administrative Dushk 47,175,418 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 44,693,697.00
Local Unit Patos Rikonstruksion i Rrugës “Unaza”.Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 123,497,000 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 122,662,370.00
Local Unit Tepelenë Rikonstruksion i rrugës Ago Celi dhe Rrugës së Re , Rikonceptim i palestrës së lagjes 15 Shtatori. Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 117,568,904 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 117,059,057.00
Local Unit Peqin Shtesë Kontrate: Rehabilitim urban i sheshit pranë Bashkisë Peqin 1,052,266 Signed the Contract + Additional Contract G.P.G. COMPANY SHPK 1,052,265.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data