Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 291

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Institucioni Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes Nr. Reference
54864 Blerje mjete per inerte Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 33 200 000.00 19-04-2024 REF-01888-04-18-2024
54786 Blerje fadrome Qeverisja Vendore Pustec 9 125 000.00 11-04-2024 REF-00812-04-10-2024
54845 Ushqime Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 28 333 333.00 18-04-2024 REF-01721-04-17-2024
54852 Asfaltim i rruges ne fshatin Plan,Njesia Administrative Luf-Qerret,Bashkia Puke Qeverisja Vendore Pukë Qeverisja Vendore Pukë 16 666 666.00 18-04-2024 REF-01678-04-17-2024
55072 Shpenzime për lubrifikante dhe mirëmbajtje mjeti Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 1 237 226.00 17-04-2024 REF-05117-05-16-2024
54426 Rikualifikimi urban i bllokut kufizuar nga rrugët “Sami Frashëri”, “Pjetër Bogdani”- ”Andon Zako Cajupi” dhe “Moskat Qeverisja Vendore Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 33 101 932.00 21-03-2024 REF-97731-03-07-2024
54778 LOTI II-BOJE PRINTERI DHE FOTOKOPJE Qeverisja Vendore Korçë Qeverisja Vendore Korçë 973 267.00 09-04-2024 REF-00626-04-08-2024
54818 Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 62 409 264.00 16-04-2024 REF-01414-04-15-2024
54876 Studimi Projektim Stacionin e ri të pompave ne Gajde ,dublim pusi , depo e re dhe plotësimin e linjave te dergimit per njesit Fiershegan Allkaj,(Cukas ,Toshkez),Krutje (Fier I Ri),Bubullime (Imsht) Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujësjelles Kanalizime Lushnje 10 723 036.00 22-04-2024 REF-01967-04-19-2024
54870 Merimetim kanali dhe tub çeliku, sifoni në degëzimin Bërsnik- Mashan në Nj. A. Kodovjat" Bashkia Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh 4 750 002.00 19-04-2024 REF-01899-04-18-2024
54023 Unifikimi i sistemit të faturimit dhe mirëmbajtja për dy vjet Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 15 000 000.00 01-03-2024 REF-96925-02-29-2024
54767 NSHP, Blerje Stabilizant, Cakëll Makinerie 5-10 Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 1 859 627.00 08-04-2024 REF-00331-04-05-2024
54835 Blerje makina Qeverisja Vendore Rrogozhinë Qeverisja Vendore Rrogozhinë 7 000 000.00 17-04-2024 REF-01570-04-16-2024
54774 Rikonstruksion Kanali i Kuturmanit Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 4 166 539.00 09-04-2024 REF-00533-04-08-2024
54887 Studim Projektim: Ndertimi i sistemit të kanalizimeve të qytetit Klos Qeverisja Vendore Dibër SHA Ujësjellës Kanalizime Dibër 13 043 016.00 23-04-2024 REF-02160-04-22-2024
54878 Blerje mjet 4x4 dhe pajisje zjarrefikese Qeverisja Vendore Cërrik Qeverisja Vendore Cërrik 9 090 000.00 22-04-2024 REF-02038-04-19-2024
54067 Blerje vegla pastrimi Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Komunale Plazh Durrës 2 498 750.00 05-03-2024 REF-97245-03-04-2024
54866 Prodhim, publikim dhe botim i materialeve për fushata promocionale Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 2 314 217.00 19-04-2024 REF-01850-04-18-2024
54422 Shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 13 965 000.00 21-03-2024 REF-98882-03-20-2024
54732 Rikonstruksion kanali i Allanit Dorez (faza e I-re Hyrja+Skeja e ne vazhdim) Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 4 166 434.00 03-04-2024 REF-99830-04-02-2024
54784 Blerje kazanësh Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 4 027 925.00 11-04-2024 REF-00708-04-09-2024
55352 Minikontrata 1-Loti II-të: Blerje çakull, cimento,rërë, granil etj Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 0.00 15-03-2024 REF-98381-03-13-2024(Minikontrata 1)
54888 Studim Projektim Ndertimi I rrjetit të kanalizimeve të ujrave te ndotura dhe impianti I pastrimit te qytetit Peshkopi, ne Bashkine Dibër Qeverisja Vendore Dibër SHA Ujësjellës Kanalizime Dibër 26 836 920.00 23-04-2024 REF-02169-04-22-2024
54808 Rikonstruksioni i rrugës në lagjen e sipërme Llongo dhe Hllomo-Çatistë Qeverisja Vendore Dropull 5 724 167.00 15-04-2024 REF-01031-04-12-2024
54821 blerje mteriale elektrike Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat ne varesi te bashkise Berat 5 994 900.00 16-04-2024 REF-01285-04-15-2024
54400 Rikualifikim i rrugeve te brendeshme ne Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë 25 000 000.00 20-03-2024 REF-98732-03-19-2024
54702 Blerje karburant per nevoja te Bashkise Shijak Qeverisja Vendore Shijak Qeverisja Vendore Shijak 8 800 000.00 02-04-2024 REF-99691-03-29-2024
54848 Blerje materiale elektrike (per ndricimin publik dhe institucional) Qeverisja Vendore Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 12 785 000.00 18-04-2024 REF-01777-04-17-2024
54423 Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i korsive të dedikuara për autobuz në disa akse rrugore, zgjidhja e nyjes Kastriotët dhe rehabilitimi i stacioneve autobuz në zonën qëndrore të Tiranës”. Qeverisja Vendore Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 1 101 646.00 21-03-2024 REF-98845-03-20-2024
54691 Blerje Boje dhe materiale speciale për vijëzime rruge Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Sherbimeve Publike Kamez 3 232 000.00 27-03-2024 REF-99189-03-25-2024
54723 Materiale vegla pune Qeverisja Vendore Gjirokastër Qeverisja Vendore Gjirokastër 2 008 483.00 29-03-2024 REF-99606-03-28-2024
54740 RIKOSTRUKSIONI I RRUGES ( FABRIKA E VAJIT - FILLIMI I KTHESAVE MALORE), MARKAT Qeverisja Vendore Konispol Qeverisja Vendore Konispol 6 773 248.00 04-04-2024 REF-99990-04-03-2024
54910 Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rehabilitimi i hapësirës, së pallateve në kryqëzimin e rrugës Kujtim Laro, dhe Kongresi Manastirit”. Qeverisja Vendore Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 190 758.00 25-04-2024 REF-02549-04-24-2024
54911 Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Blloku i kufizuar nga rrugët Mersim Jakupi - 17 Nëntori - Gjergj Mehmeti - Spartak Deliu – Besnik Hidri - Princ Vidi - Nikolla Ivanaj” Qeverisja Vendore Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 879 349.00 25-04-2024 REF-02572-04-24-2024
54851 Karburant për Bashkin Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 2 836 297.00 18-04-2024 REF-01631-04-17-2024
54854 Karburant për Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Mjedisit Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 3 682 884.00 18-04-2024 REF-01643-04-17-2024
54871 Karburant për Ndërmarrjen e Pyjeve Ujitje-Kullimi dhe Mirmbajtje Rrugë e Varreza) Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 2 423 809.00 19-04-2024 REF-01635-04-17-2024
54894 Karburant për Ndërmarrjen e Shërbimeve Komunale Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 2 177 588.00 19-03-2024 REF-01634-04-17-2024
54885 Blerje cakulli Qeverisja Vendore Kavajë Qeverisja Vendore Kavajë 13 299 360.00 23-04-2024 REF-02161-04-22-2024
54412 Sektori Pastrimit, Blerje Konteniere 1.1 m3 Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 8 323 650.00 20-03-2024 REF-98748-03-19-2024
55347 Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve, vajra graso etj. Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 0.00 26-03-2024 REF-99265-03-25-2024(Minikontrata 1)
54194 Rikonstruksion i rrugës “Lagjja e Re” te Përroi Çam Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 29 487 663.00 13-03-2024 REF-98135-03-12-2024
54839 Rikonstruksion i kanaleve Vaditese Qeverisja Vendore Tropojë Qeverisja Vendore Tropojë 2 499 642.00 17-04-2024 REF-01469-04-16-2024
54895 Blerje Laptop Advanced për sistemin E-gjoba” Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 469 991.00 22-04-2024 REF-02005-04-19-2024
54882 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 12 450 000.00 22-04-2024 REF-01982-04-19-2024
54847 BLERJE MATERIALE NDERTIMI Qeverisja Vendore Konispol Qeverisja Vendore Konispol 25 019 357.00 18-04-2024 REF-01759-04-17-2024
54863 Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Librazhd-Katund faza e I-rë ,Njësia Administrative Qendër ,Bashkia Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 75 000 000.00 19-04-2024 REF-01892-04-18-2024
54783 Blerje fruta-perime Qeverisja Vendore Dibër 349 650.00 09-04-2024 REF-00653-04-08-2024
54843 Prerje, transport, stivosje dhe pastrim parcele për dru zjarri Qeverisja Vendore Korçë Qeverisja Vendore Korçë 9 680 801.00 18-04-2024 REF-01606-04-16-2024
54799 Shërbim i riparimit të rrethimeve elektrike të kafshëve të egra (felinë) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Kopshtit Zoologjik 4 995 116.00 15-04-2024 REF-01082-04-12-2024
54760 Loti 2 - Materiale per funksionimin e paisjeve te zyres (paisje kompjuterike) Qeverisja Vendore Korçë Qeverisja Vendore Korçë 73 400.00 08-04-2024 REF-00317-04-05-2024
54823 SEKTORI I BORDIT TE KULLIMIT DHE UJITJES, BLERJE KARBURANT”, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 7 095 833.00 16-04-2024 REF-01256-04-15-2024
54775 Blerje pajisjesh mobilierie për shkollën e mesme Qeverisja Vendore Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 4 355 867.00 09-04-2024 REF-00525-04-08-2024
54860 Loti i II-të:”Blerje medikamente per kliniken per trajtimin e qenve ne strehez” Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 841 000.00 18-04-2024 REF-01792-04-17-2024
54812 Blerje materiale ndërtimi (rërë, çimento, zhavor) Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 1 999 380.00 16-04-2024 REF-01249-04-15-2024
54906 Marrje mjeti Buldozer me qira Qeverisja Vendore Fier Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier 6 047 784.00 24-04-2024 REF-02377-04-23-2024
54796 Blerje pajisje të mobilierisë shkolla e mesme e bashkuar “Bardhyl Pojani” Pojan Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 4 359 127.00 12-04-2024 REF-00940-04-11-2024
54824 Loti i Katert: Projektim per objektin:Rikualifikim Urban Blloku i Pallateve "Vëllezërit Frashëri" Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 1 020 833.00 16-04-2024 REF-01427-04-15-2024
53624 Shërbimi i Dekorit Qeverisja Vendore Kuçovë Qeverisja Vendore Kuçovë 9 647 356.00 29-01-2024 REF-93886-01-26-2024
54026 Gjeberim ne qytet Qeverisja Vendore Durrës Qeverisja Vendore Durrës 16 138 970.00 01-03-2024 REF-96978-02-29-2024
54394 Blerje vaj,graso,antifrize Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 1 270 980.00 19-03-2024 REF-98465-03-18-2024
54407 Loti 1 Sherbim mirembajtje mjetet Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 4 103 800.00 20-03-2024 REF-98796-03-19-2024
54408 Loti 2 Sherbim mirembajtje eskavatoret Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 1 581 000.00 20-03-2024 REF-98798-03-19-2024
54396 Rehabilitim dhe ndertim i kanaleve vaditese 2024. Qeverisja Vendore Dibër Qeverisja Vendore Dibër 16 666 667.00 19-03-2024 REF-98637-03-18-2024
54814 Blerje Kancelari për nevojat e Bashkisë Vorë Qeverisja Vendore Vorë Qeverisja Vendore Vorë 3 333 333.00 16-04-2024 REF-01395-04-15-2024
54842 Blerje pjesë kembimi per automjete Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 20 000 000.00 18-04-2024 REF-01686-04-17-2024
54907 Blerje Makine me Kosh Bashkia Kolonjë ,viti 2024. Qeverisja Vendore Kolonjë Qeverisja Vendore Kolonjë 4 000 000.00 24-04-2024 REF-02412-04-23-2024
54052 Rehabilitimi i Emergjencës Civile Mur mbajtës, NJA. 2 Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 2 070 342.00 05-03-2024 REF-97279-03-04-2024
54612 Blerje fruta-perime Qeverisja Vendore Dibër Qeverisja Vendore Dibër 1 041 950.00 25-03-2024 REF-99148-03-24-2024
54849 Pastrim i kolektoreve te ujerave te ndotura Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 35 000 000.00 18-04-2024 REF-01652-04-17-2024
54838 Meremetim Muzeu Historik, Bajram Curri Qeverisja Vendore Tropojë Qeverisja Vendore Tropojë 8 165 437.00 17-04-2024 REF-01511-04-16-2024
54877 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Lushnje Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje 15 131 000.00 22-04-2024 REF-02071-04-19-2024
54826 Loti i Dyte: Projektim per objektin:Rikonstruksion Rruga "Marin Beçikemi" (Degëzim) Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 555 000.00 16-04-2024 REF-01423-04-15-2024
54807 Rehabilitim objekte infrastrukturore Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 4 041 914.00 15-04-2024 REF-01017-04-12-2024
54825 Loti i Trete: Projektim per objektin:Rikonstruksion Rruga "Gjon Gazulli" Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 420 833.00 16-04-2024 REF-01425-04-15-2024
54827 Loti i Pare: Projektim per objektin: Rikonstruksion Rruga " Ernest Bushati" Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 480 833.00 16-04-2024 REF-01421-04-15-2024
53633 Loti 1 Nafte benzine Qeverisja Vendore Gjirokastër Qeverisja Vendore Gjirokastër 22 715 896.00 30-01-2024 REF-94020-01-29-2024
53648 Blerje asfalti Qeverisja Vendore Kavajë Qeverisja Vendore Kavajë 37 500 000.00 02-02-2024 REF-94268-01-31-2024
54113 Materiale Ndertimi Qeverisja Vendore Devoll Qeverisja Vendore Devoll 12 601 363.00 08-03-2024 REF-97717-03-07-2024
55346 Minikontrata 1-Blerje inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 12-03-2024 REF-97983-03-11-2024(Minikontrata 1)
54861 Loti i III-të:”Blerje mjete pune per strehezen e qenve” Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 143 186.00 18-04-2024 REF-01794-04-17-2024
54869 Rikonstruksioni i bllokut të banimit i lagjes Xhile Liçi" Bashkia Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh 1 425 253.00 19-04-2024 REF-01885-04-18-2024
54765 Blerje Materiale Ndertimi per Sektorin Funeral Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 4 635 800.00 08-04-2024 REF-00232-04-05-2024
54805 Blerje bazë materiale për ndërtim të trotuareve dhe shesheve të pallateve Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 5 833 300.00 15-04-2024 REF-01077-04-12-2024
55157 Minikontrata 1-Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 0.00 15-03-2024 REF-98302-03-13-2024 ( Minikontrata 1)
54544 Loti III: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rrethimi i pronës “Ish Reparti Ushtarak nr.5011/45”, Surrel” Qeverisja Vendore Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 72 766.00 25-03-2024 REF-99134-03-21-2024
54548 Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rikualifikimi urban i bllokut kufizuar nga rrugët “Sami Frashëri”- “Pjetër Bogdani”- “Andon Zako Çajupi” dhe Moskat” Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 499 011.00 25-03-2024 REF-99132-03-21-2024
54716 Materiale Elektrike Qeverisja Vendore Devoll Qeverisja Vendore Devoll 4 161 850.00 28-03-2024 REF-99519-03-27-2024
54772 Materiale pastrimi dhe dezinfektimi Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 3 750 000.00 09-04-2024 REF-00499-04-08-2024
54889 Shërbim i mirëmbajtjes së Varrezave Publike dhe të Dëshmorëve Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 39 749 859.00 23-04-2024 REF-02268-04-22-2024
54700 Blerje peme dekorative Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit e Treg Kamëz 8 333 333.00 02-04-2024 REF-99178-03-25-2024
54717 Loti 2 "Shoqerim Vlerash Monetare" Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujësjelles Kanalizime Lushnje 1 361 894.00 03-04-2024 REF-99852-04-02-2024
54718 Loti 1 "Sherbim Roje Private" Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujësjelles Kanalizime Lushnje 6 115 905.00 03-04-2024 REF-99850-04-02-2024
55155 Minikontrata 1-Blerje karburant (gazoil+benzinë) per mjetet e bashkisë + ngrohje shkolle Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 0.00 19-03-2024 REF-98538-03-18-2024 ( Minikontrata 1 )
55156 Minikontrata 1-Shërbim i mirëmbajtjes së Varrezave Publike dhe të Dëshmorëve Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 0.00 23-04-2024 REF-02268-04-22-2024 ( Minikontrata 1 )
54694 Blerje ndriçues rruge + krahë Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 3 330 600.00 27-03-2024 REF-99340-03-26-2024
54762 Blerje uniforma për policinë bashkiake dhe të tjera Qeverisja Vendore Kavajë Qeverisja Vendore Kavajë 1 375 000.00 08-04-2024 REF-00238-04-05-2024
54801 Sherbim i mirembajtjes se certifikimeve dhe auditim vjetor (Cilesia ,Mjedisi,Siguria ne vendin e punes) Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 988 000.00 15-04-2024 REF-01177-04-12-2024
54708 Blerje Lubrifikant, Sektori i Pastrimit Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 2 001 000.00 02-04-2024 REF-99748-03-29-2024
54399 Pastrimi i Kolektorëve të Ujërave të Ndotura në Sarandë dhe Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 6 709 510.00 20-03-2024 REF-98686-03-19-2024
55094 Minikontrata 1-Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë 0.00 29-02-2024 REF-96839-02-28-2024(Minikontrata 1)
54709 Blerje materiale ndërtimi, elektrike dhe hidraulike Qeverisja Vendore Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh 22 165 814.00 02-04-2024 REF-99711-03-29-2024
54779 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Libohovë Qeverisja Vendore Libohovë 3 684 072.00 09-04-2024 REF-00589-04-08-2024
54797 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Peqin Qeverisja Vendore Peqin 8 370 000.00 12-04-2024 REF-00813-04-10-2024
53967 Loti 2: “Blerje karburanti Diesel 10 PPM për ngrohje për Institucionet Arsimore me afat 3 (tre) vjeçar për vitet 2024, 2025, 2026” Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 4 333 333.00 26-02-2024 REF-96282-02-23-2024
54385 Blerje karburant (gazoil+benzinë) per mjetet e bashkisë + ngrohje shkolle Qeverisja Vendore Maliq Qeverisja Vendore Maliq 16 687 197.00 19-03-2024 REF-98538-03-18-2024
54738 Blerje Karburante Qeverisja Vendore Tropojë Qeverisja Vendore Tropojë 12 500 000.00 04-04-2024 REF-99914-04-03-2024
54600 Mallra ushqimore për çerdhen Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 1 083 181.00 25-03-2024 REF-98991-03-20-2024
54383 Ndërtim i stacionit të pompimit Belinë Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 13 199 791.00 19-03-2024 REF-98475-03-18-2024
54403 Blerje materiale bojaxhiu Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 34 827 900.00 20-03-2024 REF-98768-03-19-2024
54746 Blerje artikuj ushqimor për shkollën speciale “3 Dhjetori” Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 2 499 325.00 05-04-2024 REF-00058-04-04-2024
54602 Mallra ushqimore për kopshtin me drek Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 1 666 640.00 25-03-2024 REF-98992-03-20-2024
54608 Blerje ushqime Qeverisja Vendore Dibër Qeverisja Vendore Dibër 3 437 350.00 25-03-2024 REF-99146-03-24-2024
54704 Blerje automjeti per administraten Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Sherbimeve Publike Kamez 1 900 000.00 02-04-2024 REF-99730-03-29-2024
54785 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 2 066 390.00 11-04-2024 REF-00699-04-09-2024
54193 Rehabilitim dhe rikonceptim i lulishtes pranë stadiumit Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 11 666 406.00 13-03-2024 REF-98054-03-12-2024
54768 Blerje Mjeti per zhvillimin e kanaleve Ujitese (Eskavator) Qeverisja Vendore Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 7 327 692.00 08-04-2024 REF-00345-04-05-2024
53658 Marrje me qira e mjeteve te transportit per asfaltim Qeverisja Vendore Kavajë Qeverisja Vendore Kavajë 4 166 667.00 05-02-2024 REF-94380-02-02-2024
53779 Shërbim printimi dhe mirëmbajtje e pajisjeve informatike Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 1 770 833.00 16-02-2024 REF-95574-02-15-2024
53999 Blerje automjeti Qeverisja Vendore Gjirokastër Qeverisja Vendore Gjirokastër 2 083 333.00 29-02-2024 REF-96755-02-28-2024
54640 Sherbim per trajnimin e femijeve ne fushen e ICT Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 4 583 333.00 26-03-2024 REF-99258-03-25-2024
54642 Blerje tubo për rrjetin e kanalizimeve Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 1 682 409.00 26-03-2024 REF-99227-03-25-2024
54646 Mirembajtje kanale ujitese dhe vaditese per Njesite Administrative, bashkia Bulqize. Qeverisja Vendore Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 6 666 667.00 26-03-2024 REF-99159-03-25-2024
54734 Blerje automjeti zjarrfikës për nevojat e sektorit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit nga Zjarri (MZSH), Bashkia Delvinë. Qeverisja Vendore Delvinë Qeverisja Vendore Delvinë 4 333 333.00 26-03-2024 REF-99172-03-25-2024
54815 Blerje Ushqimesh për fëmijët e Çerdhes, Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 1 666 483.00 16-04-2024 REF-01386-04-15-2024
54992 Dhënie me qira per 10 (dhjetë) vite, me anë të konkurrimit publik për sipërfaqen në total 42.55 ha e llojit “ Kullote”, e shtrirë në pasurinë nr 425/3, 425/4, 425/6, 456, 441 zk 3389, në fshatin Shkjeze dhe pasurinë nr 148/1 zk, nr 2993, fshati Plezhe, “Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linjë të tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaik(stacionet, bazamentet, objektet përkatëse etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 176 000.00 08-04-2024 1
54597 Blerje karburant per mjetet motorrike te Bashkise Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 8 423 333.00 25-03-2024 REF-99064-03-21-2024
54749 Blerje tuba per kanalet vaditese Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 1 999 348.00 05-04-2024 REF-00149-04-04-2024
54744 Shërbim transporti materialesh sipas marrëveshjes me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në Bashkinë Mat Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 1 640 000.00 05-04-2024 REF-00079-04-04-2024
54189 Blerje GAZOIL =10PPM, per nevoja te Bashkise Lezhe Qeverisja Vendore Lezhë Qeverisja Vendore Lezhë 60 575 740.00 13-03-2024 REF-97792-03-08-2024
54190 Blerje Benzine (Premium Unl 10ppm), per nevoja te Bashkise Lezhe Qeverisja Vendore Lezhë Qeverisja Vendore Lezhë 1 999 597.00 13-03-2024 REF-97795-03-08-2024
53682 Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt Rindërtimi i kopsht cerdhe në fshatin Golem Qeverisja Vendore Kavajë Qeverisja Vendore Kavajë 1 547 849.00 09-02-2024 REF-94807-02-08-2024
54110 Blerje tonera per printera dhe fotokopje per vitin 2024 Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 500 000.00 08-03-2024 REF-97596-03-07-2024
54402 Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 1 967 039.00 20-03-2024 REF-98825-03-19-2024
53975 Loti nr.1 Blerje karburant GAZOIL (10 ppm ULSD) diferencë për vitin 2024 ,vitin 2025 dhe vitin 2026. Qeverisja Vendore Kolonjë Qeverisja Vendore Kolonjë 58 000 000.00 27-02-2024 REF-96442-02-26-2024
53976 Loti nr.2 Blerje karburant Benzine (Premium Unl 10 ppm) diferencë për vitin 2024 ,vitin 2025 dhe vitin 2026. Qeverisja Vendore Kolonjë Qeverisja Vendore Kolonjë 333 333.00 27-02-2024 REF-96444-02-26-2024
54000 BLERJE ASFALTO-BETON, VITI 2024 Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 33 330 890.00 29-02-2024 REF-95414-02-15-2024
54366 Loti I-rë: Blerje mjete teknologjike (fadromë dhe eskavator) Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 7 500 000.00 15-03-2024 REF-98353-03-13-2024
54367 Loti II-të: Blerje mjete teknologjike (asfaltoshtruese dhe rrul) Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 5 250 000.00 15-03-2024 REF-98355-03-13-2024
54411 Blerje karburant për mjetet+ ngrohje shkolle Qeverisja Vendore Pustec Qeverisja Vendore Pustec 4 415 379.00 20-03-2024 REF-98826-03-19-2024
53753 Ndërtim Rrugët "Shkodra+ rruga pingul me rrugën Jon+Rruga e Re + seg pingul me rr. Gjirokastra "Valias Qeverisja Vendore Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 56 779 844.00 15-02-2024 REF-94403-02-02-2024
54365 Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 39 996 000.00 15-03-2024 REF-98302-03-13-2024
54369 Loti II-të: Blerje çakull, cimento,rërë, granil etj Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 7 068 102.00 15-03-2024 REF-98381-03-13-2024
54637 Permiresimi i Sinjalistikes Horizontale dhe Vertikale në segmentet kryesore, Bashkia Shkoder Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 41 309 221.00 19-03-2024 REF-98654-03-18-2024
53928 Materiale për rrjetin e ndriçimit Unaza e Madhe Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 15 957 200.00 22-02-2024 REF-96023-02-21-2024
54561 F.V pjese kembimi per automjete Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 2 915 000.00 25-03-2024 REF-99039-03-21-2024
54187 Permiresimi i Rruge Dhe Rrugicave Me Beton (Ne Bashkepunim Me Fshzh) Qeverisja Vendore Selenicë Qeverisja Vendore Selenicë 18 333 333.00 13-03-2024 REF-98046-03-12-2024
54368 Loti I-rë:Blerje zhavorr,stabilizant,binder,asfalt etj Qeverisja Vendore Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 13 092 808.00 15-03-2024 REF-98379-03-13-2024
53665 Lotin I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë” Qeverisja Vendore Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 11 666 667.00 07-02-2024 REF-94488-02-05-2024
53666 Lotin III. ”Blerje bukë thekre + bukë thekre” Qeverisja Vendore Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 2 205 000.00 07-02-2024 REF-94590-02-06-2024
53754 Blerje ushqimesh Qeverisja Vendore Gjirokastër Shtëpia e të moshuarve Gjirokastër 7 947 690.00 15-02-2024 REF-95355-02-14-2024
54633 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit (TPL) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë 2 200 000.00 19-03-2024 REF-98615-03-18-2024
54639 Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 4 650 000.00 26-03-2024 REF-99255-03-25-2024
54748 Blerje adeziv xham akull dhe foam Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 125 000.00 05-04-2024 REF-00126-04-04-2024
54144 Blerje inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 97 214 000.00 12-03-2024 REF-97983-03-11-2024
55083 Vakte ushqimore për projektin “Te kafja me gjyshin” Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 2 237 063.00 19-04-2024 REF-01455-04-16-2024
53911 Blerje veshje për policinë Bashkiake Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 3 102 117.00 21-02-2024 REF-95887-02-20-2024
53936 Blerje karburant (Nafte) Qeverisja Vendore Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 16 753 333.00 23-02-2024 REF-96042-02-22-2024
54043 Blerje materiale higjeno sanitare Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 1 409 917.00 04-03-2024 REF-97060-03-01-2024
54141 Blerje Goma per Automjete Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Komunale Plazh Durrës 7 750 000.00 16-02-2024 REF-97764-03-08-2024
54587 Blerje pjesë këmbimi për makinat e rënda të ASHPR-së Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike Elbasan 3 329 300.00 25-03-2024 REF-99046-03-21-2024
54981 Minikontrata 1 Loti 1 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 0.00 01-02-2024 REF-94265-01-31-2024 (Minikontrata 1)
54982 Minikontrata 1 Loti Nr. 5: “Blerje Bukë Gruri” Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 0.00 05-03-2024 REF-97270-03-04-2024 (Minikontrata 1)
54983 Minikontrate 1 Loti Nr. 4: “Blerje Mish Viçi dhe Fileto Pule” Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 0.00 05-03-2024 REF-97268-03-04-2024 (Minikontrate 1)
55013 Sherbim i grumbullimit dhe transportimit te mbetjeve urbane ne bashkine Berat Qeverisja Vendore Berat Qeverisja Vendore Berat 15 991 344.00 18-04-2024 REF-01894-04-18-2024
54641 Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve, vajra graso etj. Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 4 649 266.00 26-03-2024 REF-99265-03-25-2024
54069 Blerje pajisje elektronike Qeverisja Vendore Cërrik Qeverisja Vendore Cërrik 1 882 500.00 05-03-2024 REF-97303-03-04-2024
54188 Blerje mjete transporti (automjete elektrike dhe mjet pick-up) Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 12 500 000.00 13-03-2024 REF-98186-03-12-2024
54054 Blerje Karburanti (Naftë + Benzinë) Qeverisja Vendore Klos Qeverisja Vendore Klos 25 083 333.00 05-03-2024 REF-97238-03-04-2024
53602 Hartim plani mbarështimit dhe menaxhimi pyjor Bregu i Balibardhës” (1-pjesa ekonomike ngastrat 80a-113c Bregu i Balibardhës, 2 – Pjesa Ekonomike ngastrat 45a-49a Mali Kozares Qeverisja Vendore Kuçovë Qeverisja Vendore Kuçovë 1 660 000.00 22-01-2024 REF-93435-01-19-2024
54027 Ndertim Pusi i Ri Nr.4 Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 32 748 879.00 01-03-2024 REF-96867-02-29-2024
54594 Riveshje e pjeseve te demtuara te shtresave asfaltike ne rruget e Sarandes Qeverisja Vendore Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë 7 266 036.00 25-03-2024 REF-98996-03-20-2024
54696 Blerje ushqime per kopshte dhe cerdhe viti 2024 Qeverisja Vendore Sarandë Zyra Ekonomike e Arsimit Sarande 8 750 000.00 27-03-2024 REF-99388-03-26-2024
54372 Dhenie me qera te siperfaqes 15 ha te fondit pyjor/kullosor ne ekonomine pyjore mamez-kalimash, parcelat 113/d, 114/a” per ndertim teleferik pasagjeresh ose linje te tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaike (stacionet, bazamentet dhe objektet perkatese etj.) Qeverisja Vendore Kukës Qeverisja Vendore Kukës 2 679 600.00 18-03-2024 1
54693 Blerje karburant nafte Qeverisja Vendore Durrës 4 725 000.00 27-03-2024 REF-99280-03-26-2024
53970 Blerje Gazoili Qeverisja Vendore Kuçovë Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Kuçovë 2 712 858.00 26-02-2024 REF-96293-02-23-2024
54075 Blerje karburanti për nevojat e administratës së bashkisë, drejtorive dhe sektorëve vartës Qeverisja Vendore Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh 18 082 904.00 06-03-2024 REF-97312-03-05-2024
53932 Blerje dru zjarri për shkollat, kopshtet , çerdhet dhe institucionet në varësi të Bashkisë Prrenjas Qeverisja Vendore Prrenjas Qeverisja Vendore Prrenjas 6 664 000.00 22-02-2024 REF-95998-02-21-2024
53960 Loti dytë: Për sasinë totale prej 30 (tredhjete) ha në n/ngastrat pyjore nr.37/ac, ekonomia pyjore “Polis-Vasjan”.”
Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë
Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 5 280 000.00 26-02-2024 1
54058 Loti Nr. 4: “Blerje Mish Viçi dhe Fileto Pule” Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 1 788 000.00 05-03-2024 REF-97268-03-04-2024
54059 Loti Nr. 5: “Blerje Bukë Gruri” Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 1 152 000.00 05-03-2024 REF-97270-03-04-2024
54632 Blerje Sherbime skela me qira Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 200 000.00 19-03-2024 REF-98636-03-18-2024
53782 Blerje Karburanti (Gazoil) për mjetet e Bashkisë Kurbin, për mjetet e Agjencisë së Infrastrukturës Rrugore dhe Shërbimeve Mbështetëse, për mjetet e Sektorit të MZSH dhe për mjetet e Agjencisë së Kullimit dhe Vaditjes, Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 14 166 667.00 16-02-2024 REF-95539-02-15-2024
53963 PROJEKTIM DIGA BASHKIA RROGOZHINE Qeverisja Vendore Rrogozhinë Qeverisja Vendore Rrogozhinë 8 000 000.00 26-02-2024 REF-96100-02-22-2024
54003 Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë 33 564 699.00 29-02-2024 REF-96839-02-28-2024
53676 Lende Djegese (Pelet) Qeverisja Vendore Devoll Qeverisja Vendore Devoll 4 288 000.00 08-02-2024 REF-94718-02-07-2024
54064 Blerje paisje komplet grupi foni Qeverisja Vendore Has Qeverisja Vendore Has 1 362 500.00 05-03-2024 REF-97103-03-02-2024
54913 Minikontrata 1-Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Pogradec” (Gazoil 10 PPM ULSD) Qeverisja Vendore Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 0.00 29-02-2024 REF-96789-02-28-2024 (Minikontrata 1)
53907 Blerje Pjese Kembimi per Automjete Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 12 490 180.00 21-02-2024 REF-95792-02-20-2024
53979 Blerje materiale per sinjalistiken horizontale (Bojra, dilyent etj...) Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane 2 499 500.00 27-02-2024 REF-96368-02-26-2024
54049 Mirembajtje dhe riparim automjetesh Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 4 750 000.00 05-03-2024 REF-97305-03-04-2024
54061 Blerje pjese kembimi, viti 2024 Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 4 140 000.00 05-03-2024 REF-97107-03-04-2024
54066 Blerje Automjete me karroceri 3 cope Qeverisja Vendore Finiq Qeverisja Vendore Finiq 3 750 000.00 05-03-2024 REF-97214-03-04-2024
54840 Minikontrata 1-Loti 1: “Blerje karburanti Diesel 10 PPM për Bashkinë Patos dhe Agjensinë e Shërbimeve Publike Patos me afat 3 (tre) vjeçar për vitet 2024, 2025, 2026" Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 0.00 26-02-2024 REF-96280-02-23-2024 (Minikontrata 1)
54914 Minikontrata 1-Loti 1 Blerje Diesel 10 ppm ULSD Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 0.00 04-03-2024 REF-97031-03-01-2024 (Minikontrata 1)
54915 Minikontrata 1-Loti 2 Blerje Benzine Premium Unl 10 ppm Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 0.00 04-03-2024 REF-97033-03-01-2024( Minikontrata 1)
53934 Gërmime Arkeologjike i Mozaikut dhe Rrënojave të Tjera Antike në Shkollën e Mesme Gjergj Kastrioti Qeverisja Vendore Durrës Qeverisja Vendore Durrës 13 811 500.00 23-02-2024 REF-96181-02-22-2024
54186 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKRK Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 2 057 996.00 13-03-2024 REF-98097-03-12-2024
53531 Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 9 999 829.00 03-01-2024 REF-92495-12-29-2023
53966 Loti 1: “Blerje karburanti Diesel 10 PPM për Bashkinë Patos dhe Agjensinë e Shërbimeve Publike Patos me afat 3 (tre) vjeçar për vitet 2024, 2025, 2026" Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 67 381 846.00 26-02-2024 REF-96280-02-23-2024
53749 Furnizim Vendosje panele diellore ne ndertesen e rikonstruktuar te Bashkise Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 4 169 200.00 15-02-2024 REF-95286-02-14-2024
53998 Blerje buke, artikuj bulmetore, artikuj ushqimorë dhe fruta perime, mishi dhe nënprodukte të tij për nevojat e kopshteve, çerdheve dhe konviktit Qeverisja Vendore Lushnje Qendra e Arsimit Lushnje 13 362 686.00 29-02-2024 REF-96798-02-28-2024
54841 Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve Qeverisja Vendore Mat Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Mat 0.00 04-03-2024 REF-97100-03-01-2024 (Minikontrata 1)
53689 Blerje materiale pastrimi dhe detergjente te ndryshem per QEA Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 5 678 851.00 13-02-2024 REF-95021-02-12-2024
53861 Blerje materiale ndertimi + inerte per ASHPU dhe ASHPR Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 9 582 085.00 19-02-2024 REF-95745-02-19-2024
53910 Blerje asfaltobeton per ASHPU-ne dhe ASHPR-ne Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 4 153 906.00 21-02-2024 REF-95869-02-20-2024
53988 Pjesë këmbimi, goma dhe bateri dhe mirëmbajtje mjetesh Qeverisja Vendore Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 3 559 300.00 28-02-2024 REF-96505-02-27-2024
54073 Blerje materiale per “Zgjerimin e rrugës dhe krijimin i aksesit(hyrjes) per ke tregu bujqesor-blegtoral, Belsh ” Qeverisja Vendore Belsh Qeverisja Vendore Belsh 4 113 324.00 06-03-2024 REF-97405-03-05-2024
53780 Blerje karburant për ngrohje dhe shpërndarje në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 53 574 816.00 16-02-2024 REF-95545-02-15-2024
54143 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 366 230.00 06-03-2024 REF-97401-03-05-2024
53973 Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe sportive gjatë vitit Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 2 600 000.00 27-02-2024 REF-96325-02-26-2024
54084 Blerje Ushqimesh për shtëpinë e foshnjes Durrës Qeverisja Vendore Durrës Shtëpia e Foshnjes Durrës 2 500 000.00 07-03-2024 REF-97528-03-06-2024
53613 Implementimi i shërbimit të fiskalizimit dhe mirembajtje vjetor Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 3 996 000.00 25-01-2024 REF-93673-01-24-2024
54033 Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve Qeverisja Vendore Mat Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Mat 7 100 000.00 04-03-2024 REF-97100-03-01-2024
53792 Blerje materiale per mirembajtje rrjeteve ,rrugeve rurale ,gabiona teli ,tombino betoni Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 1 247 684.00 16-02-2024 REF-95564-02-15-2024
53831 Mirembajtje automjetet e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec 1 573 000.00 19-02-2024 REF-95599-02-16-2024
54140 Sherbim Mirembajtje AL BILLING Qeverisja Vendore Fier SHA Ujësjellës Kanalizime Fier 1 473 333.00 26-02-2024 REF-96266-02-23-2024
53672 Mur me pilota në rrugën Vëllezërit Frashëri Qeverisja Vendore Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje 6 631 710.00 08-02-2024 REF-94700-02-07-2024
53992 Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë SHA Ujësjellës Kanalizme Korçë 5 109 850.00 28-02-2024 REF-96605-02-27-2024
54041 Loti 1 Blerje Diesel 10 ppm ULSD Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 176 196 667.00 04-03-2024 REF-97031-03-01-2024
54042 Loti 2 Blerje Benzine Premium Unl 10 ppm Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 3 044 333.00 04-03-2024 REF-97033-03-01-2024
53961 Loti parë: Për sasinë totale prej 33 (tridhjete e tre) ha në n/ngastren pyjore 14a, 15a, 16a , ekonomia pyjore “Labinot”
Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë
Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 5 808 000.00 26-02-2024 1
53788 Loti 2 Blerje benzine Qeverisja Vendore Prrenjas Qeverisja Vendore Prrenjas 249 935.00 16-02-2024 REF-95501-02-15-2024
53789 Loti 1 Blerje nafte Qeverisja Vendore Prrenjas Qeverisja Vendore Prrenjas 6 541 610.00 16-02-2024 REF-95498-02-15-2024
54046 Blerje Siguracione Automjetesh Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 1 300 000.00 05-03-2024 REF-97155-03-04-2024
53962 Loti dytë: Për sasinë totale prej 45 (dyzet e pesë) ha në n/ngastrat pyjore nr.59/a, 65/b, 66/b dhe 75/e ekonomia pyjore “Labinot”.
Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë
Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 7 920 000.00 26-02-2024 1
54006 Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Pogradec” (Gazoil 10 PPM ULSD) Qeverisja Vendore Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 8 314 116.00 29-02-2024 REF-96789-02-28-2024
53580 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e motoçikletave Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 594 500.00 16-01-2024 REF-93142-01-15-2024
53662 Blerje karburanti per nevojat e Bashkise per vitin 2024 Qeverisja Vendore Dropull Qeverisja Vendore Dropull 8 164 533.00 06-02-2024 REF-94438-02-05-2024
53625 Rehabilitim urban në të dy anët e rrugës “Arkitekt Kasëmi” Qeverisja Vendore Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 25 244 520.00 29-01-2024 REF-93888-01-26-2024
53822 Loti 1-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Mollas, Pranë fshatit Qinam,Ekonomi a Qëndër Novoselë, Zona kadastrale 3117, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 40 ha Qeverisja Vendore Kolonjë Qeverisja Vendore Kolonjë 176 000.00 19-02-2024 1
53826 Loti 5-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Qëndër Ersekë, Pranë rrugës së fshatrave Lëngëz Gostivisht,Ek onomia Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 1594 dhe 2412, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 50 ha Qeverisja Vendore Kolonjë Qeverisja Vendore Kolonjë 176 000.00 19-02-2024 1
53827 Loti 6-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Qëndër Ersekë, Pranë fshatrave Bejkovë Vodicë, Ekonomia Qëndër Novoselë dhe Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 3284, 3807 dhe 1823, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 33.7 6 ha Qeverisja Vendore Kolonjë Qeverisja Vendore Kolonjë 176 000.00 19-02-2024 1
53969 Blerje artikuj ushqimore Qeverisja Vendore Korçë Qendra Rezidenciale e Zhvillimit Korçë 6 092 454.00 26-02-2024 REF-96230-02-23-2024
53681 Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë për vitin 2024 Qeverisja Vendore Has Qeverisja Vendore Has 8 875 000.00 09-02-2024 REF-94829-02-08-2024
53721 Mbikqyrje e objektit “Loti IV, Ura e Zëmçës - Kryqëzimi, Proptisht, Bishnice Qeverisja Vendore Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 1 816 549.00 14-02-2024 REF-95231-02-13-2024
53752 Blerje Karburanti” (diesel) Qeverisja Vendore Kuçovë Qeverisja Vendore Kuçovë 16 449 900.00 15-02-2024 REF-95349-02-14-2024
53935 Blerje gaz i lëngshëm për gatim Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit, Bashkia Fier 1 087 832.00 23-02-2024 REF-96102-02-22-2024
54005 Blerje materiale inerte, VITI 2024 Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 8 300 000.00 29-02-2024 REF-95769-02-20-2024
53930 BLERJE KAMIONCIN DHE FADROM DHE NEVOJAT E BASHKISE POLIÇAN Qeverisja Vendore Poliçan Qeverisja Vendore Poliçan 5 000 000.00 22-02-2024 REF-95980-02-21-2024
53978 Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorrike TPL Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 807 472.00 27-02-2024 REF-96460-02-26-2024
53937 Blerje Asfalt i Ftohte / Primer Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 1 500 000.00 23-02-2024 REF-96167-02-22-2024
54661 Minikontrata 1-Blerje materiale për Ujësjellësin (saracineska, tuba, rakorderi, fasheta, bashkues etj) dhe Blerje materiale për Kanalet e Ujërave të ndotura (tuba korrogato, puseta etj).- Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktu Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 0.00 31-01-2024 REF-94128-01-30-2024(Minikontrate 1)
53908 Blerje pajisje GPS për nevoja të drejtorisë së planfikimit dhe zhvillimit të territorit Qeverisja Vendore Patos Qeverisja Vendore Patos 1 747 000.00 21-02-2024 REF-95790-02-20-2024
54656 Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 0.00 18-01-2024 REF-93315-01-17-2024 (Minikontrata 1)
53971 Blerje materiele logopedie Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare per personat me ftesi te kufizuar,Bashkia Tirane 1 666 667.00 26-02-2024 REF-96300-02-23-2024
53606 Sherbim interneti Qeverisja Vendore Gjirokastër Qeverisja Vendore Gjirokastër 998 140.00 23-01-2024 REF-93558-01-22-2024
53645 Blerje materiale pastrimi për institucionet e QEA-s Durrës Qeverisja Vendore Durrës Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Durrës 10 819 649.00 02-02-2024 REF-94344-02-01-2024
53747 Blerje fishekzjarre për festat e vitit 2024 Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane 1 249 167.00 15-02-2024 REF-95270-02-14-2024
53644 Blerje goma + pjese xhenerike,mirembajtje mjetesh Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 3 547 600.00 31-01-2024 REF-94106-01-30-2024
53778 Organizim i aktiviteteve artistike dhe kulturore për vitin 2024 Qeverisja Vendore Prrenjas Qeverisja Vendore Prrenjas 2 833 333.00 16-02-2024 REF-95556-02-15-2024
53723 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Sarandë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Sarandë 4 166 600.00 14-02-2024 REF-95152-02-13-2024
53680 Blerje nafte për administratën, për ujitje-kullimin dhe për zjarrfikësen për vitin 2024 Qeverisja Vendore Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 3 750 000.00 09-02-2024 REF-94773-02-08-2024
53784 Blerje peme dekorative Qeverisja Vendore Lushnje Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 496 000.00 14-02-2024 REF-95411-02-15-2024
53611 Blerje karburant Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 14 649 165.00 25-01-2024 REF-93720-01-24-2024
53616 Furnizim me mish per vitin 2024 Qeverisja Vendore Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 3 105 000.00 26-01-2024 REF-93770-01-25-2024
53649 Blerje karburant Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 20 228 922.00 02-02-2024 REF-94282-02-01-2024
53656 Blerje Gazoil për nevojat e institucionit për vitin 2024 Qeverisja Vendore Belsh Qeverisja Vendore Belsh 8 000 000.00 05-02-2024 REF-94388-02-02-2024
53722 BLERJE USHQIMESH PER QËNDREN E ZHVILLIMIT REZIDENCIAL BERAT Qeverisja Vendore Berat Qendra e Zhvillimit Rezidencial Unë jam si Ju, Berat 5 600 000.00 17-01-2024 REF-93184-01-16-2024
54076 Minikontrata 1-Blerje Karburant Qeverisja Vendore Mat Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Mat 0.00 26-01-2024 REF-93844-01-25-2024(Minikontrata 1)
53573 BLERJE KARBURANT NAFTE PER NEVOJAT E BASHKISE, KALDAJAVE TE SHKOLLAVE DHE SEKTORIT TE MZSH-SE Qeverisja Vendore Poliçan Qeverisja Vendore Poliçan 5 500 000.00 15-01-2024 REF-93040-01-12-2024
53657 Shpenzime për riparimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve të shërbimit Qeverisja Vendore Belsh Qeverisja Vendore Belsh 2 005 733.00 05-02-2024 REF-94378-02-02-2024
54045 Minikontrata 1-Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 0.00 03-01-2024 REF-92497-12-29-2023 (Minikontrata 1)
53585 Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 15 374 000.00 18-01-2024 REF-93315-01-17-2024
53615 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Mat Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Mat 13 333 333.00 26-01-2024 REF-93844-01-25-2024
53641 Blerje materiale për Ujësjellësin (saracineska, tuba, rakorderi, fasheta, bashkues etj) dhe Blerje materiale për Kanalet e Ujërave të ndotura (tuba korrogato, puseta etj).- Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktu Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 24 999 500.00 31-01-2024 REF-94128-01-30-2024
53582 Blerje Karburanti për nevoja të Bashkisë Tepelenë 2024” Qeverisja Vendore Tepelenë Qeverisja Vendore Tepelenë 12 512 500.00 17-01-2024 REF-93116-01-15-2024
53629 Blerje artikuj ushqimor per vitin 2024 per Qendren polivalente per sherbime te perkujdesit shoqeror poliçan” Qeverisja Vendore Poliçan Qendra Polivalente Për Shërbime Të Perkujdesit Shoqeror Polican 6 042 518.00 29-01-2024 REF-93875-01-26-2024
53650 Blerje karburant per vitin 2024 per Bashkine Cerrik Qeverisja Vendore Cërrik Qeverisja Vendore Cërrik 6 666 666.00 02-02-2024 REF-94309-02-01-2024
53614 Blerje Karburant (Naftë dhe Benzinë pa plumb) Qeverisja Vendore Mat Qeverisja Vendore Mat 9 864 250.00 25-01-2024 REF-93740-01-24-2024
53609 Blerje lëndë djegëse gazoil për kaldajat Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2 3 565 276.00 24-01-2024 REF-93634-01-23-2024
53635 Transport i Artisteve, Veteraneve dhe Klubit te Shumesporteve” MarrëveshjeKuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj Qeverisja Vendore Lushnje Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje 2 083 248.00 30-01-2024 REF-94036-01-29-2024
53618 Dhenia me qera per 10 (dhjetë) vite, me anë të konkurrimit publik për sipërfaqen në total 31.03 ha e ndarë në 5 lote, konkretisht LOTI IV me sipërfaqe prej 2.906166 ha, e shtrirë në pasurinë nr 738, zk 3769, në fshatin Vig, “Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linjë të tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaik(stacionet, bazamentet, objektet përkatëse etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 29-01-2024 1
53619 Dhenia me qera per 10 (dhjetë) vite, me anë të konkurrimit publik për sipërfaqen në total 31.03 ha e ndarë në 5 lote, konkretisht LOTI III me sipërfaqe prej 2.894146 ha, e shtrirë në pasurinë nr 738, zk 3769, në fshatin Vig, “Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linjë të tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaik(stacionet, bazamentet, objektet përkatëse etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 29-01-2024 1
53620 Dhenia me qera per 10 (dhjetë) vite, me anë të konkurrimit publik për sipërfaqen në total 31.03 ha e ndarë në 5 lote, konkretisht LOTI I me sipërfaqe prej 3.2754 ha, e shtrirë në pasurinë nr 736, zk 3769, në fshatin Vig, “Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linjë të tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaik(stacionet, bazamentet, objektet përkatëse etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 29-01-2024 1
53621 Dhenia me qera per 10 (dhjetë) vite, me anë të konkurrimit publik për sipërfaqen në total 31.03 ha e ndarë në 5 lote, konkretisht LOTI V me sipërfaqe prej 2.46738 ha, e shtrirë në pasurinë nr 738, zk 3769, në fshatin Vig, “Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linjë të tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaik(stacionet, bazamentet, objektet përkatëse etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 29-01-2024 1
53622 Dhenia me qera per 10 (dhjetë) vite, me anë të konkurrimit publik për sipërfaqen në total 31.03 ha e ndarë në 5 lote, LOTI II me sipërfaqe prej 19,485336 ha, e shtrirë në pasurinë nr 738, zk 3769, në fshatin Vig, “Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linjë të tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaik(stacionet, bazamentet, objektet përkatëse etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 29-01-2024 1
53604 Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Skrapar për vitin 2024 Qeverisja Vendore Skrapar Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Çorovodë ne varesi te bashkise Skrapar 9 830 000.00 23-01-2024 REF-93561-01-22-2024
53595 Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së mesme për vitin 2024 Qeverisja Vendore Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 1 103 262.00 19-01-2024 REF-93247-01-17-2024
53605 Blerje Matësa Uji dhe kaseta Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 3 600 000.00 23-01-2024 REF-93569-01-22-2024
53574 Loti 2: Blerje ushqime që nuk prishen Qeverisja Vendore Fier Shtëpia e të moshuarve Fier 1 194 850.00 15-01-2024 REF-93074-01-12-2024
53575 Loti 1: Blerje ushqime që prishen Qeverisja Vendore Fier Shtëpia e të moshuarve Fier 6 327 166.00 15-01-2024 REF-93072-01-12-2024
53596 Blerje ushqime për Kopshtin me drekë, Çerdhen dhe Konviktin në Bashkinë Përmet për vitin 2024 Qeverisja Vendore Përmet Qeverisja Vendore Përmet 3 908 283.00 19-01-2024 REF-93355-01-18-2024
53663 Blerje produkte ushqimore per QEA Qeverisja Vendore Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 3 525 255.00 26-01-2024 REF-93890-01-26-2024
53567 Blerje karburant për Bashkinë Përmet dhe institucionet në varësi për vitin 2024 Qeverisja Vendore Përmet Qeverisja Vendore Përmet 11 154 737.00 12-01-2024 REF-93006-01-11-2024
53599 Dhenie me qira te siperfaqeve nga fondi kullosor me konkurim publik ne pronesi te Bashkise Devoll, Zona Kadastrale 1202, Numri i Pasurise 1878 e cila ben pjese ne Ekonomine Kullosore “Bilisht” ne pronesi te Bashkise Devoll. Qeverisja Vendore Devoll Qeverisja Vendore Devoll 0.00 22-01-2024 1
53639 Loti 1 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë 16 965 866.00 01-02-2024 REF-94265-01-31-2024
53533 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 9 884 000.00 03-01-2024 REF-92497-12-29-2023
53578 Dhënien në përdorim të sipërfaqes pyjore / kullosore ngastra 24 Ekonomia Pyjore Mali Tërpan , pasurite me nr 974/7 zk 3584 e llojit kullote sip. 174000 m2 , në pronësi të bashkisë Poliçan për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë Qeverisja Vendore Poliçan Qeverisja Vendore Poliçan 3 074 400.00 15-01-2024 1
53547 Dhënie me qira per 9 (nente) vite, me anë të konkurrimit publik të sipërfaqes prej 1.1 ha nga të cilat sipërfaqja prej 0.73 ha (trungishte) bën pjesë në ngastrën nr 98/a dhe sipërfaqja prej 0.37 ha (inproduktive) në ngastren nr. 98/b (pjesë e Fondit Pyjor/Kullosor Publik), që i përket Ekonomisë Pyjore Shosh 2-1, “për qëllime pushimi, argëtimi, për vëprimtari turistike, kampingje (kënde lojrash, shoqërore, shëndetësore dhe mjedise sportive ,shplodhëse, kulturore etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 08-01-2024 1
53581 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private dhe monitorimi ne distancë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 15 977 568.00 11-01-2024 REF-92706-01-04-2024
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Procedure me negocim

Procedure me negocim

Shiko me shume
Me negocim, pa njoftim

Me negocim, pa njoftim

Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

Manual mbi Integrimin e Shërbimit një Web tjetër. Klikoni ketu

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data