Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
32 57 216 5,774,444,082 198 5,357,781,016 4,454,233,723

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 30 Propofol 10 mg/ml - 20 ml Ampule
1,236,880 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 61.78 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Objekti i tenderit: Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem) per nevojat e SUSHN - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjecar - 12 muaj, Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 Lidhur Kontrata KRIJON SHPK
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje kite dhe materiale të tjera për manipulim në biologjinë molekulare për kryerjen e testimeve për Covid-19 Lidhur Kontrata Biometric Albania SHPK
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 1 – “Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19” Lidhur Kontrata KRIJON SHPK
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 9,261,664 Njoftuar Fituesi KRIJON SHPK 6,445,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 8 Fluconasole 100 mg/50 ml Flakon
598,000 Anuluar Procedura
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Blerje Artikuj për Masa Mbrojtëse Personale për përballimin e situatës së Covid-19”, 3,281,108 Lidhur Kontrata Aquarius Medical 3,249,542.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Blerje kite dhe materiale të tjera për manipulim në biologjinë molekulare për kryerjen e testimeve për Covid-19 50,515,000 Njoftuar Fituesi Biometric Albania SHPK 47,770,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë “F.V pajisje per linjat e gazrave mjekesore në, SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë, spitali rajonal Durrës, spitali rajonal Elbasan, spitali rajonal Korçë, spitali rajonal Shkodër, spitali rajonal Vlorë” 57,684,110 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 56,410,795.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Objekti i tenderit: Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem) per nevojat e SUSHN - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjecar - 12 muaj, 172,339,828 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 172,339,828.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Furnizim me teste PCR dhe Tampon” për 90 ditë. 64,744,800 Njoftuar Fituesi OES Distrimed SHPK 62,762,400.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë LOT 1 – “Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19” 1,108,390 Njoftuar Fituesi KRIJON SHPK 641,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Blerje materiale nje perdorimeshe kirurgjikale per perballimin e situates me Covid 19 per DSR Diber 2,084,000 Lidhur Kontrata GREEMED SHPK 2,072,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Mundesi per pjesëmarrje në strukturën globale të qasjes në vaksinat COVID-19 ( Lehtësia COVAX ). Fazë Planifikimi GAVI Alliance
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN 85,302,000 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 85,302,000.00
Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Shtrimi i linjes se oksigjenit mjeksor ne Pavionin e ri Covid-19 1,609,333 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 1,528,000.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Furnizimin e nevojave emergjente për një periudhë 90 ditore me mjete për mbrojtje personale për përballimin e situatës COVID-19. 132,820,000 Lidhur Kontrata Farma Net Albania 82,560,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës emergjente COVID-19, per nje periudhe 90 ditore”, ne S.U “Shefqet Ndroqi 73,745,000 Lidhur Kontrata EUROMED SHPK 73,570,000.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Trajtim dhe asgjesim i mbetjeve qe dalin nga sherbimi ku marrin trajtim pacientet me COVID-19, per nevoja ekstreme deri ne perfundimin e procedures te prokurimit baze, per nje periudhe 30 dite kalendarike, me kusht nderprerje me lidhjen e kontrates baze”. 2,978,304 Njoftuar Fituesi MEDI-TEL SHPK 2,730,112.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Blerje bari antineoplastik dhe immunomodulator, Tocilizumab 400mg/20ml” për nevojat e QSUT-së për situatën anti COVID -19 25,056,581 Njoftuar Fituesi INTERMED SHPK 25,056,400.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë LOT 2 – “Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 9,261,664 Anuluar Procedura
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë LOT 3 - “Blerje materiale konsumi ndihmese per sigurine dhe menaxhimin e mbetjeve infektive dhe sigurimin e transportit të mostrave të testimit Covid - 19, për nevojat e Sektorit/ laboratorit të ISHP-së” 3,714,083 Anuluar Procedura
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë LOT 1: Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19 1,108,390 Anuluar Procedura
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë “F.V pajisje per linjat e gazrave mjekesore në QSUT, SU “Shefqet Ndroqi”, SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” dhe Spitali i Kavajës, për përballimin e situatës COVID-19”. 73,860,550 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 72,976,646.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Blerje monitorë pacienti per masat anti Covid -19. 85,510,265 Lidhur Kontrata OES Distrimed SHPK 54,905,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës emergjente COVID-19 nga strukturat shëndetësore publike.
Burimi i Financimit Buxheti i shtetit
199,965,000 Lidhur Kontrata EUROMED SHPK & Farma Net Albania SHPK 189,585,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë “Blerje tamponë nazofaringiale për ISHP” 31,920,000 Rishpallje me Lidhje Kontrate OES Distrimed SHPK 9,240,000.00
Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Dezinfektimi per spitalin Lushnje nga Covid-19. 988,560 Lidhur Kontrata LOERMA 985,113.84
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 2- Blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP. (VKM Nr. 316, datë 18.4.2020). Lidhur Kontrata Biometric Albania SHPK

MBESHTETES


Databaza është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.